ငွါးရန္ (Perfect World Real Estate Services)

အက်ယ္ (၁၈၀၀) ေပ Shine Condo တြင္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

အက်ယ္ (၁၈၀၀) ေပ Shine Condo တြင္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

အက်ယ္ (၁၇၀၀) ေပ Green Lake Condo တြင္ကြန္ဒိုငွါးမည္

အက်ယ္ (၁၇၀၀) ေပ Green Lake Condo တြင္ကြန္ဒိုငွါးမည္

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,900 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပာက္ေစတီလမ္းသြယ္တြင္ ၁ထပ္ခြဲ လံုးခ်င္းငွါးရန္

ေပာက္ေစတီလမ္းသြယ္တြင္ ၁ထပ္ခြဲ လံုးခ်င္းငွါးရန္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

7 သိန္း (က်ပ္)

သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္ ကန္သာအိမ္ရာတြင္ လံုးခ်င္း ၂ထပ္ ငွါးမည္

သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္ ကန္သာအိမ္ရာတြင္ လံုးခ်င္း ၂ထပ္ ငွါးမည္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 3

18 သိန္း (က်ပ္)

တာေမြျမို့နယ္ ဖိုးစိန္ကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးရန္

တာေမြျမို့နယ္ ဖိုးစိန္ကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးရန္

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 3

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္ ေမာ္တင္တာ၀ါတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္ ေမာ္တင္တာ၀ါတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

$ 3,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကမာရြတ္ျမို့နယ္ အင္းယားလမ္းတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

ကမာရြတ္ျမို့နယ္ အင္းယားလမ္းတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကမာရြတ္ျမို့နယ္ ျမရိပ္ကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

ကမာရြတ္ျမို့နယ္ ျမရိပ္ကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)