ငွါးရန္ (Zaluckpwint Real Estate)

စမ္းေခ်ာင္းေျမညီ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ န၀ေဒးကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသ္ည္။

ဒဂံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 750 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စမ္းေခ်ာင္း လုံးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

35 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္း လုံးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

70 သိန္း (က်ပ္)

အလုံ လုံးခ်င္းေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

90 သိန္း (က်ပ္)

ဗိုလ္တေထာင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

3 သိန္း (က်ပ္)

ဗိုလ္တေထာင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

4 သိန္း (က်ပ္)

ဗိုလ္တေထာင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

3.50 သိန္း (က်ပ္)

တာေမြျမိဳ့နယ္ROYALဖိုးစိန္CONDOတြင္ငွားရန္

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 4

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လိွဳင္ျမိဳ့နယ္ROYAL THUKA CONDOတြင္ငွားရန္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

12 သိန္း (က်ပ္)