ငွါးရန္ (View Point Real Estate Service Co.,Ltd)

မိုးေကာင္းလမ္းတြင္ (18×75) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

5.50 သိန္း (က်ပ္)

51လမ္းတြင္ (18 ×60) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ပုဇြန္ေတာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

11 သိန္း (က်ပ္)

42လမ္းေအာက္တြင္ (20 ×50) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

5 သိန္း (က်ပ္)

မာန္ေျပလမ္းသြယ္တြင္ (38×54) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 4

6.50 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟိုလမ္းတြင္ (25×50) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

4.50 သိန္း (က်ပ္)

ဇာနည္လမ္းသြယ္တြင္ (19×54) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

$ 450 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စံပယ္ျခံလမ္းသြယ္တြင္ (40 × 40) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

5 သိန္း (က်ပ္)