ငွါးရန္ (View Point Real Estate Service Co.,Ltd)

ဘယသၾကၤန္လမ္္း တြင္ (18x54) အက်ယ္ရွိေသာတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

4 သိန္း (က်ပ္)

တပင္ေရႊထီးလမ္းတြင္ (80x55) အက်ယ္ရွိေသာလုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 7

25 သိန္း (က်ပ္)

ျမကန္သာလမ္းသြယ္ တြင္ (50x60) အက်ယ္ရွိေသာလုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

18 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊႏွင္းဆီလမ္း တြင္ (70x80) အက်ယ္ရွိေသာလုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 6

18 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊဟသၤာလမ္းသြယ္ တြင္ (60x60) အက်ယ္ရွိေသာလုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)

ေမခအိမ္ရာတြင္ (70×80) အက်ယ္ရွိ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

22 သိန္း (က်ပ္)

သာယာေရႊျပည္အိမ္ရာတြင္ (72×72) အက်ယ္ရွိ 2RC လံုးခ်ငး္ငွားရန္ရွိသည္။

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

32 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊႏွင္းဆီလမ္းမ တြင္ (55x100) အက်ယ္ရွိေသာလုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 5

$ 3,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

သုမဂၤလာလမ္း တြင္ (13X60) အက်ယ္ရွိေသာလုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္တြင္ (60×60) အက်ယ္ရွိ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 2

15 သိန္း (က်ပ္)