ငွါးရန္ (View Point Real Estate Service Co.,Ltd)

Grand ျမကန္သာကြန္ဒိုတြင္ (1500sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Time မင္းရဲေက်ာ္စြာကြန္ဒိုတြင္ (2205sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

$ 2,600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မဂၤလာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (17½×50) အက်ယ္ရွိအခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

6.50 သိန္း (က်ပ္)

ရတနာအိမ္ရာတြင္ (1250sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

9 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေရတြင္းလမ္းတြင္ (25×50) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

MWG Condo တြင္ (1751sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 2

7.50 သိန္း (က်ပ္)

165လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (2240sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

9 သိန္း (က်ပ္)

အင္းယားလမ္းတြင္ (40×60) အက်ယ္ရွိ 3RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 7

$ 4,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)