ငွါးရန္ (View Point Real Estate Service Co.,Ltd)

ေရႊယင္းမာလမ္းတြင္ (45×62) အက်ယ္ရွိ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ေရာင္းမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

4,200 သိန္း (က်ပ္)

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇံုတြင္ (120×470) အက်ယ္ရွိဂိုေဒါင္အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇံုတြင္(80×60) အက်ယ္ရွိစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇံုတြင္ (1ဧက)အက်ယ္ရွိစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊသံလြင္စက္မႈဇံုတြင္ (254800 sqft ) အက်ယ္ရွိစက္ရံုအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

637 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္သာယာစက္မႈဇံုတြင္ (200×200) အက်ယ္ရွိဂိုေဒါင္အျမန္ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

သီရိလမ္းတြင္ (12½×50) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

$ 500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဦးထြန္းျမတ္လမ္းတြင္ (1100sqft) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

4 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာတြင္ (1250sqft) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

ေယာက္လမ္းတြင္ (20×40) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ဒဂံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

9 သိန္း (က်ပ္)