အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
 • အလံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 3,350 သိန်း (ကျပ်) - S-9987130 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ

အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 ကွန်ဒို  2 ခန်း  1 ခန်း

ဈေးနှုန်း

3,350 သိန်း (ကျပ်)


အလံု ၊ River View Point Condo (1872 Sqft)
MBR- 1, BR- 2 (ျပင္ၿပီး) Sale Price - 3350 သိန္း

Facilities -
- Lift
- Car Parking
- Swimming Pool / Gym
- Security
- Generator

1.အလံု၊ River View Point Condo
(3724 Sqft) M-1,B-3, (ျပင္ၿပီး)
4500 သိန္း

2.အလံု၊ River View Point Condo
(1950 Sqft) M-1,B-2 (ျပင္ၿပီး)
3700 သိန္း

3.အလံု၊ River View Point Condo
(1825 Sqft) M-1,B-2, (ျပင္ၿပီး)
3500 သိန္း

4.အလံု၊ River View Point Condo
(1870 Sqft) M-1,B-2 (အၾကမ္း)
2700 သိန္း

#အလံုၿမိဳ႔နယ္ရိွ ေစ်းႏႈန္းသင့္ကြန္ဒိုအေရာင္းေၾကာ္ျငာမ်ား

1.အလံု၊ Paragon Residence
(1650 Sqft) M-1,B-2 (ျပင္ၿပီး)
3700 သိန္း

2.အလံု၊ ေရႊဇဗၺူဒိပ္ကြန္ဒို
(2100 Sqft) M-2,B-2 (ျပင္ၿပီး)
3500 သိန္း

3.အလံု၊ ေအာင္ေဇယ် Complex
(1800 Sqft) M-2,B-2 (ျပင္ၿပီး)
3500 သိန္း

4.အလံု၊ Royal ဆင္မင္းကြန္ဒို
(1600 Sqft) M-2,B-1 (ျပင္ၿပီး)
3100 သိန္း

5.အလံု၊ သဇင္ကြန္ဒို
(1500 Sqft) M-1,B-2 (ျပင္ၿပီး)
3100 သိန္း

6.အလံု၊ Orchid Condo
(2050 Sqft) M-3 (ျပင္ၿပီး)
2900 သိန္း

ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား

ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ရွင္

09.422 8888 52

09.422 8888 53

09.50 800 73

09.422 8888 54

ယခုေၾကာ္ျငာမ်ားအျပင္ ေရာင္း/ငွားရန္

ေနရာမ်ားလည္းရိွပါသျဖင့္ ဆက္သြယ္

စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္

ယခုပဲဖုန္းေလးဆက္ၿပီး

လာၾကၫ့္ေပးဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္

လူႀကီးမင္းတို႔၏ ေရာင္းရန္/ငွါးရန္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ

မ်ားကိုလည္း အျမန္ဆံုးေရာင္း/ငွါးျဖစ္ေအာင္

အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္

#AungMyaySaytanar
#ေအာင္ေျမေစတနာ
#aungmyay
#ေအာင္ေျမ
#agent
#ကြန္ဒိုအေရာင္း
#Condoforsale
#အလံုၿမိဳ႔နယ္ကြန္ဒိုအေရာင္း
#Ahlontspcondoforsale
#RiverViewPointCondoforsale

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
Add to Favorites
 အိမ်ရာချေးငွေ လျှောက်ထားရန်

Aung Myay (SAYTANAR) Real Estate & General Service ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

အလုံမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ