🌲မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်/ဗန္တုလလမ်သနဟင့်တပင်ရလဟေ🌲လမ်သအနီသ/(39/W)ပေအကျယ်(40×60)ပေ/ဂရန် 🌲အမည်ပေါက်/(BN-1)/မဌေအဓိက/ 🌲အရောင်သဈေသ(1800)Ls/ရောင်သမည်။

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🌲မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်/ဗန္တုလလမ်သနဟင့်တပင်ရလဟေ🌲လမ်သအနီသ/(39/W)ပေအကျယ်(40×60)ပေ/ဂရန်
🌲အမည်ပေါက်/(BN-1)/မဌေအဓိက/
🌲အရောင်သဈေသ(1800)Ls/ရောင်သမည်။ - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-9672503 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€™á€Œá€±á€€á€œá€€á€º ၊ ခဌံကလက်  á€™á€•á€«  á€™á€•á€«

ဈေသနဟုန်သ

1,800 သိန်သ (ကျပ်)


🌲မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်/(39)/W/ဗန္တုလလမ်သနဟင့်
🌲တပင်ရလဟေထီသလမ်သအနီသပေအကျယ်(40×60)
🌲ဂရန်အမည်ပေါက်/(BN-1)/မဌေအဓိက/
🌲အရောင်သဈေသ(1800)Ls/ရောင်သမည်။

🌲ပေအကျယ်-(40×60)

🌲ပိုင်ဆိုင်မဟု့-(ဂရန်အမည်ပေါက်)

🌲အမျိုသအစာသ-(BN-1)/မဌေအဓိက

🌲အရောင်သဈေသနဟုံန်သ-(1800)Ls

📱09-250046996

အကျယ်အဝန်သ

40 ေပ x 60 ေပ

အချက်အလက်မျာသ

  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
Add to Favorites
 á€¡á€­á€™á€ºá€›á€¬á€á€»á€±á€žá€„လေ လျဟောက်ထာသရန်
အာရဟမဌေ အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် ကုမ္ပဏီ(UCM) 09-5041674, 09-420095086, 09-420095087
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(အေ-၁၈)၊ အောင်ဆန်သကလင်သအရဟေ့ဘက်တန်သ၊ အထက်ပန်သဆိုသတန်သ၊ မင်္ဂလာတေင်ညလန့်မဌို့နယ်၊ ရန်ကုန်မဌိုံ့။

အာရဟမဌေ အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် ကုမ္ပဏီ(UCM) 09-5041674, 09-420095086, 09-420095087 ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အာရဟမဌေ အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် ကုမ္ပဏီ(UCM) 09-5041674, 09-420095086, 09-420095087 ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အာရဟမဌေ အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် ကုမ္ပဏီ(UCM) 09-5041674, 09-420095086, 09-420095087
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(အေ-၁၈)၊ အောင်ဆန်သကလင်သအရဟေ့ဘက်တန်သ၊ အထက်ပန်သဆိုသတန်သ၊ မင်္ဂလာတေင်ညလန့်မဌို့နယ်၊ ရန်ကုန်မဌိုံ့။
အိမ္တဌင္သ အိမ္ျပင္ အလလဆင္ျခင္သ ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငဌ ေငဌလဲႏႈန္သ)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလလ်ာ့အာသမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္သသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ