လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင် မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း - ရောင်းရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,700 သိန်း (ကျပ်) - S-8779663 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ

လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 တိုက်ခန်း  မြေညီထပ်  2 ခန်း  3 ခန်း

ဈေးနှုန်း

1,700 သိန်း (ကျပ်)


လှိုင်မြို့နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးရုံလမ်းတွင်
မြေညီထပ် + ထပ်ခိုးအပြည့် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း
ပတ်ဝန်းကျင် လူနေသန့်၍ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်သည်။ အင်းစိန်လမ်း၊ ကမာရွတ်ဘူတာရုံလမ်း၊ ဗဟိုလမ်း၊ သုခလမ်း၊ ဘုရင်နောင်လမ်းတို့သို့ အလွယ်တကူသွားနိုင်သည်။ ကမာရွတ်ဈေးကြီး၊ ဗဟိုလမ်း Orange၊ အထကကျောင်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဆေးဆိုင်များ စုံလင်စွာရှိသည်။
အလျား၅၅ပေ၊ အနံ၁၇.၅ပေ မြေညီနှင့်ထပ်ခိုးအပြည့် (စုစုပေါင်း ၂ လွှာ) ပေ၄၀xေပ၆၀ လုံးချင်းအိမ် တစ်လုံးစာ ရှိပါသည်။ (လက်ရှိ မိသားစုနေထိုင်လျက်ရှိပါသည်) အိမ်ရှေ့တွင်ကားတစ်စီး၊ အိမ်ထဲတွင် ကားတစ်စီးထားနိုင်သည်။
မြေညီတွင် အိပ်ခန်း (၁) ခန်း (အလျား၁၂ပေxအနံ၉.၅ပေ ကျယ်ဝန်းသည်) နှင့် ထမင်းစားခန်း ပါဝင်သည်။ မီးဖိုချောင်နှင့် အိမ်သာ/ရေချိုးခန်းပါသည်။
အပေါ်ထပ်တွင် အိပ်ခန်းကြီး (၁) ခန်း(အလျား၁၈ပေxအနံ၁၃.၅ပေ ကျယ်ဝန်းသည်)၊ ကလေးအတွက် အိပ်ခန်း+စာကြည့်ခန်းတွဲလျက် (အလျား၁၈ပေxအနံ၉ပေ ကျယ်ဝန်းသည်)ပါသည်။ လှေခါးထိပ် တွင် Private Living Area ရှိသည်။ အပေါ်ထပ်တွင်လည်း အိမ်သာ/ရေချိုးခန်းပါရှိပြီး၊ Gym Corner လုပ်နိုင်သော နေရာလွတ် ရှိသည်။
အိပ်ခန်းကြီးတွင် Air Con (၂) လုံး၊ ကလေးခန်းတွင် Air Con (၁) လုံး စုစုပေါင်း Air Con (၃) လုံး ပါရှိသည်။အပေါ်ထပ်တစ်ခုလုံး ခြင်လုံသံဇကာများ တပ်ထားပါသည်။ နောက်ဖက်ကော်ရစ်ဒါတွင် သံပန်းအပြည့်တပ်ထားပြီး အဝတ်လျှော်စက်ထားရန်နှင့် အဝတ်လှန်းရန် ကျယ်ဝန်းသော နေရာရှိသောကြောင့် ပြီးပြည့်စုံသော နေထိုင်မှုကို ရရှိစေရန် အာမခံပါသည်။
Developer ထံမှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ထားသော အခန်းဖြစ်ပြီး အရှုပ်အရှင်းကင်းပါသည်။

အကျယ်အဝန်း

17.5 ေပ x 55 ေပ

အချက်အလက်များ

 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်
 • ဘဏ်အရစ်ကျ ရပါသည်
 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
  အိမ်ရာချေးငွေ လျှောက်ထားရန်

အိမ်ရာချေးငွေ တွက်ချက်ရန်

တွက်ချက်ရန်

ငွေပေးသွင်းမှု ပုံစံ
(Your Loan Payment)
လစဉ် ငွေပေးချေမှု 2,528,398
ချေးငွေ ပမာဏ 119,000,000
စုစုပေါင်း ပေးချေရမည့်ငွေ 151,703,880
အတိုးနှုန်း 10%
ချေးယူမည့် နှစ်ပမာဏ 5 years

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

လှိုင်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ