ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်

ပံုႀကီးခ်ဲ႕ရန္ ႏွိပ္ပါ

 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
 • ပေ (19 x 57) ကျယ်ဝန်းသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ေရာင္းရန္ - သဃၤန္းကၽြန္း (Thingangyun) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 599 သိန္း (က်ပ္) - S-8129727 | iMyanmarHouse.com
ေၾကာ္ျငာပုိင္ရွင္သုိ ့ဆက္သြယ္ရန္ႏွိပ္ပါ

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

 တိုက္ခန္း  ၄ လႊာ  2 ခန္း  2 ခန္း

ေစ်းႏႈန္း

599 သိန္း (က်ပ္)


တိုက်ခန်း (အမြန် ရောင်းမည်)
သင်္ဃန်းကျွန်း, ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်, (သုဝဏ္ဏဈေး အနီး), ဘုရင့်နောင်လမ်း
၅၉၉ သိန်းဖြင့်ရောင်းပါမည်။(ညှိနှိုင်းမရှိ)

# အဆင့်မြင့် ပြင်ဆင်ပြီး (အသင့် နေထိုင်နိုင်သည်)
# ပေ ၁၉ × ၅၇
# တတိယထပ်

# အမြင့် ၉ပေခွဲ
# 1 Master Bedroom, 1 Single Bedroom
# ရေချိုးခန်း ၂ခန်း + ဗိုလ်ထိုင်အိမ်သာ ၂လုံး
# Pressure Pump တပ်ဆင်ထားပြီး
# (တအိမ်လုံးအတွက်) Dr.Clean အဆင့်မြင့် ရေသန့်စင်စက် အကြီး တပ်ဆင်ထားပြီး
# Kangaroo R.O သောက်ရေသန့်စက် တပ်ဆင်ထားပြီး
# မီးဖိုချောင် ကြွေပားကပ်ပြီး
# (တအိမ်လုံး အပြည့်) ရေစိုခံ/ ရေစိမ်ခံ ၁၅နှစ်အာမခံ SPC Floor Vinyl ခင်းပြီး
# (တအိမ်လုံး အပြည့်) ရာသီဥတုဒဏ် ခံနိုင်သော Premier Paint သုတ်ထားပြီး
# 10KVA Automatic Voltage Regulator တပ်ဆင်ထားပြီး
# (တအိမ်လုံးအတွက် သီးသန့်တလိုင်းစီ ခွဲပြီး) Electric Breaker များ တပ်ဆင်ထားပြီး
# (တအိမ်လုံးအတွက်) မီတာစား သက်သာသော LED Smart Light များသာ တပ်ဆင်ထားခြင်း
# ဧည့်ခန်းမကြီး အတွက် Remote Control ပါ Ganva LED Modern Ceiling Lamp 2 ခု တပ်ဆင်ထားခြင်း
# Aluminium ဘုရားစင် 36" x 18" x 66"
# Canal+ တပ်ဆင်ထားပြီး
# Ooredoo SuperNet Fiber Wifi တပ်ဆင်ထားပြီး
# Aircon ၃လုံး တပ်ဆင်ထားပြီး (Dec, 2020 ထိ warranty ပါရှိ)
# သာလွန်ကျော် အဆင့်မြင့် ခန်းစီးလိုက်ကာ များ (တအိမ်လုံး အပြည့်) တပ်ဆင်ထားပြီး
# အိမ်ရှေ့ ဝင်ပေါက် နှင့် နောက်ဖက် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက် (၂ပေါက်လုံး) သံဗန်းတံခါး တပ်ဆင်ထားပြီး
# ဝရံတာ Sunshade တပ်ဆင်ထားပြီး
# တအိမ်လုံး အပြည့် ခြင်လုံဇကာများ တပ်ဆင်ထားပြီး
# မီးဖိုချောင်မှ အနံ့များ အိမ်တွင်းသို့ မဝင်စေရန် Alluminium Slide Door တပ်ဆင်ထားပြီး

# BCC ကျပြီး
# အထပ်တိုင်းတွင် အရေးပေါ် မီးသတ်ပိုက်လိုင်း များ တပ်ဆင်ထားရြှိခင်း
# နောက်ဖက် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက် ပါရြှိခင်း
# ကိုယ်ပိုင်မီတာ , ကိုယ်ပိုင်မော်တာ
# အဝီစိရေ
# တိုက်သစ် (တိုက်သက်တမ်း ၂နှစ်ကျော်)
# ဈေးနီး , ကျောင်းနီး , BusTop အနီး , Bank နီး , Food Count အနီး
# သုဝဏ္ဏဈေးကြီး နှင့် သုဝဏ္ဏမြို့ဦးစေတီ အနီး

# လေဝင်လေထွက် အလွန် ကောင်း
# စာချုပ်စာတမ်း အရှုပ်အရှင်း လုံးဝ မရှိ
# First_Owner

Not available "Bank Loan"
(ဘဏ်ချိတ် မရောင်းပါ)

***ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် အမြန် ရောင်းမည်***
စိတ်ဝင်စားလျှင် 📞09960070888

အက်ယ္အဝန္း

19 ေပ x 57 ေပ

အခ်က္အလက္မ်ား

 • ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္
 • ေဆာက္လုပ္ၿပီး
 • အလံုးစံု ျပင္ဆင္ၿပီး
iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) တြင္ ေတြ႔ေသာေၾကာ္ျငာဟု ေျပာပါရန္
  အိမ္ရာေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားရန္

အျခား ေရာင္းရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရာင္းရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား