🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
 • 🔸ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကင်း ပါရမီလူကုန်တန်ရပ်ကွက် နှင်းဆီလမ်းမအနီးရှိလုံးချင်း 3ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-13113289 | iMyanmarHouse.com
6 Jul 2024 12:36 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1109 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-13113289

ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

27 ပေ x 56 ပေ 1512 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 4 ခန်း ရေချိုးခန်း 4 ခန်း

ဈေးနှုန်း 12,000 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

🔸အခုလို ဈေးတွေတတ်နေကျတဲ့အချ်ိန်မှာ မြောက်ဒဂုံထက်ဈေးနည်းနည်းလေးပိုသုံးလိုက်ရုံနဲ့ ရန်ကင်းပါရမီလိုလူကုန်တန်ရပ်ကွက်မှာအိမ်လေးပိုင်ရမဲ့အခွင့်အရေးလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။

🔸အိမ်လေးရဲ့တည်နေရာကတော့ ရန်ကင်းမြို့နယ် ပါရမီလမ်းနှင့် ရန်ကင်းမိုးကောင်းတို့ကို ဒဲ့ပေါက်တဲ့ နှင်ဆီလမ်းမကြီးအနီးမှာတည်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာရလွယ်ကူပြီးအချက်အချာကျတဲ့ အဖိုးတန်နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸မြေကွက်လေးရဲ့အကျယ်အဝန်းကတော့ မျက်နှာစာ 27'.6'' ပေ အနံ 56' ပေ ကျယ်ဝန်းတဲ့ မြေကွက်လေးပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ ၃ ထပ်တိုက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုနှင့်အတူဆိတ်ငြိမ်ရက်ကွက်မှာကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနေချင်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးသင့်တော်တဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸အိမ်ရှေ့မျက်နှာစာကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကြွေပြားတွေအပြည့်နဲ့ တစ်အိမ်လုံး သေသပ်လှပစွာအလှဆင်ထားတဲ့ လုံးခြင်းအိမ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸မြေညီထပ်မှာတော့ ဧည့်ခန်း,မီးဖိုးချောင်အပြင် သေသပ်လှပစွာအလှဆင်ထားတဲ့ Toilet တို့ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်နေဖို့ အကောင်းစားတွေကြီးပဲအသုံးပြူပြီးဆောက်ထားတာမလို့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ Quality ပိုင်းကတော့ စိတ်ပူစရာကိုမလို့တော့ဖူးနော်

🔸ပထမထပ်မှာတော့ Master Bedroom အခန်းကျယ်တစ်ခန်း , Double Bedroom တစ်ခန်း စုစုပေါင်းAircorn နှစ်လုံးနှင့် Toilet တစ်လုံးပါဝင်ပြီး ပါကေးများအပြည့်ခင်းထားကာ ဝရန်တာနဲ့ ဘုရားခန်းသိီးသန့်လည်းပါဝင်ပါတယ် ။

🔸ဒုတိယထပ်မှာတော့ အေးချမ်းလှပတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခံစားနိုင်မဲ့ဝရန်တာအကျယ်ကြီး ပါဝင်ပြီး Guest Room ကျယ်တစ်ခုအပြင် Master Bedroom တစ်ခန်းနဲ့ Aircorn တစ်လုံးလဲပါဝင်ပါသေးတယ်။

🔸အခုလို နေရာကောင်းနှင်းစီလမ်းမကြီးရဲ့အနီးဆုံးက 3ထပ်အိမ်လေးရဲ့ ဈေးနှုန်းလေးကတော့ သိန်း 12000 ( ညှိနှိုင်း)_ ဖြစ်ပြီးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင် ငွေပေးချေမှုကို Bank Transfer ဖြင့်လည်းပေးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

🔸အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့အခုပဲဖုန်း09695000558ကိုသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော် ။

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 á€€á€źá€ąá€Źá€şá€„ဟဏပိုင်ရသင်သိုအ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 á€€á€źá€ąá€Źá€şá€„ဟဏပိုင်ရသင်နသင်အ Chatting စကားပြောရန်

အိမ်ခြံမြေ တည်ရှိရာ မြေပုံ

နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ရန်ကင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ