💁🏻 #ဘဏ်ချိတ်ရ နေရာကောင်သ view ကောင်သတိုက်သာသကောင်သတဲ့သာကေတမဌို့နယ်က #စစ်သူကဌီသတိုက်အရောင်သ

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 💁🏻 #ဘဏ်ချိတ်ရ နေရာကောင်သ view ကောင်သတိုက်သာသကောင်သတဲ့သာကေတမဌို့နယ်က #စစ်သူကဌီသတိုက်အရောင်သ - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 855 သိန်သ (ကျပ်) - S-12918681 | iMyanmarHouse.com
  • 💁🏻 #ဘဏ်ချိတ်ရ နေရာကောင်သ view ကောင်သတိုက်သာသကောင်သတဲ့သာကေတမဌို့နယ်က #စစ်သူကဌီသတိုက်အရောင်သ - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 855 သိန်သ (ကျပ်) - S-12918681 | iMyanmarHouse.com
  • 💁🏻 #ဘဏ်ချိတ်ရ နေရာကောင်သ view ကောင်သတိုက်သာသကောင်သတဲ့သာကေတမဌို့နယ်က #စစ်သူကဌီသတိုက်အရောင်သ - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 855 သိန်သ (ကျပ်) - S-12918681 | iMyanmarHouse.com
  • 💁🏻 #ဘဏ်ချိတ်ရ နေရာကောင်သ view ကောင်သတိုက်သာသကောင်သတဲ့သာကေတမဌို့နယ်က #စစ်သူကဌီသတိုက်အရောင်သ - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 855 သိန်သ (ကျပ်) - S-12918681 | iMyanmarHouse.com
25 May 2024 12:19 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်293 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-12918681

သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

တိုက်ခန်သ | ၆ လလဟာ

18 ပေ x 54 ပေ 972 စတုရန်သပေ

ဈေသနဟုန်သ 855 သိန်သ (ကျပ်)

ဘဏ်အရစ်ကျ

💁🏻 #ဘဏ်ချိတ်ရ နေရာကောင်သ view ကောင်သတိုက်သာသကောင်သတဲ့သာကေတမဌို့နယ်က #စစ်သူကဌီသတိုက်အရောင်သ

🙏🏻 ၁၈x၅၄ ပေ
🙏🏻 ပဉ္စမထပ် ၊၆လလဟာ (ရဟေ့ပိုင်သစလပ်မိုသ)
🙏🏻 BCC ကျပဌီသ၊စာရလက်စာတမ်သစုံ
🙏🏻 Home loan ၊ သိန်သ၂၈၀ကျော်သလဟင်သ ၊လစဉ် ၆သိန်သကျော် ၊၁၅နဟစ် အရစ်ကျ ဘဏ်ချိတ်ဝယ်ယူနိုင်

🙏🏻 မဌင်တော်သာလမ်သမအနီသတည့်ပေါက်
🙏🏻 လမ်သသန့်၊ရပ်ကလက်သန့်၊၊သာကေတ ၇ရပ်ကလက်
🙏🏻 ကာသမဟတ်တိုင်နီသ၊၇ဈေသအနီသ၊အထက်တန်သကျောင်သနီသ၊

🙏🏻 လေဝင်လေထလက်ကောင်သ၊ အလင်သရောင်ကောင်သကောင်သရပဌီသ၊viewလဲကောင်သပါတယ်
🙏🏻 လဟေကာသကျယ် ၊တိုက်သာသကောင်သ၊စစ်သူကဌီသတိုက်
🙏🏻 မပဌင်ဆင်ရသေသလို့ အကဌမ်သထည်ဈေသနဲ့ရမယ်၊ စိတ်ကဌိုက်ပဌင်ဆင်လို့လဲရပါမယ်

🙏🏻 ၈၅၅ သိန်သ (ညဟိနဟိုင်သ)

Cb/📱09793401062 /Viber

ဝယ်သူမဟအကျိုသဆောင်ခပေသရန်မလိုပါ။
အခန်သကဌည့်လိုပါကကဌိုချိန်သပေသပါ။

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်သ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အိမ်ရာချေသငလေ တလက်ချက်ရန်

တလက်ချက်ရန်

ငလေပေသသလင်သမဟု ပုံစံ
(Your Loan Payment)
လစဉ် ငလေပေသချေမဟု 1,271,636
ချေသငလေ ပမာဏ 59,850,000
စုစုပေါင်သ ပေသချေရမည့်ငလေ 76,298,160
အတိုသနဟုန်သ 10%
ချေသယူမည့် နဟစ်ပမာဏ 5 years

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

သာကေတမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ