💫 သူ‌ဌေသမင်သတို့အတလက် ရလဟေတောင်ကဌာသ လမ်သမကဌီသပေါ်က မဌေကလက်လေသ ရောင်သပေသချင်ပါတယ်ရဟင့် 💫

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 💫 သူ‌ဌေသမင်သတို့အတလက် ရလဟေတောင်ကဌာသ လမ်သမကဌီသပေါ်က မဌေကလက်လေသ ရောင်သပေသချင်ပါတယ်ရဟင့် 💫 - ရောင်သရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 70,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-12819656 | iMyanmarHouse.com
2 May 2024 5:46 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်351 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-12819656

ဗဟန်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

မဌေကလက် ၊ ခဌံကလက်

65 ပေ x 80 ပေ 5200 စတုရန်သပေ

ဈေသနဟုန်သ 70,000 သိန်သ (ကျပ်)

💫 သူဌေသမင်သတို့အတလက် ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သမကဌီသပေါ်က မဌေကလက်လေသ ရောင်သပေသချင်ပါတယ်ရဟင့် 💫

✹ အဆင့်အတန်သမဌင့်မဌင့် ၊ Luxury ဆန်ဆန် အိမ်လဟလဟလေသ ဆောက်ပဌီသ ကိုယ်တိုင်နေဖို့ပဲ ဖဌစ်ဖဌစ် ၊

✹ မဌေကဌီသက ရလဟေသီသဖို့ အဖိုသတန် မဌေကလက်လေသကို ဝယ်ယူရင်သနဟီသမဌဟုပ်နဟံ ဖို့ပဲ စဉ်သစာသမလာသ ?

✹ ဓမ္မစေတီလမ်သမကဌီသအနီသ နေရာကောင်သ ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သမကဌီသပေါ်က #ထောင့်ခဌံ မဌေကလက်လေသကိုသာ ရလေသချယ် ဝယ်ယူဖို့ အကဌံပဌု‌ပါရစေရဟင့်

Area ~ 💠 65' × 80' 💠

✅ Market Place အနီသ

✅ ဓမ္မစေတီလမ်သမကဌီသအနီသ

မဌေသီသသန့် ( ထောင့်ကလက် )

ဈေသနဟုန်သ 💞 70000 Lakhs 💞

#shwetaunggyar
#bahan
#forsale
#ngweaeinsantawin
#realestate

🌻အသေသစိတ်အချက်အလက်မျာသကိုPhဆက်၍မေသမဌန်သပေသပါရဟင့်📞📞

🔍 လူကဌီသမင်သတို့စိတ်ဝင်စာသသောအခဌာသအိမ်,ခဌံ,မဌေ,ကလန်ဒို,တိုက်ခန်သ,စက်မဟုဇုန်မျာသကိုလည်သဆက််သလယ်မေသမဌန်သနိုင်ပါတယ်ရဟင့်☎

🏠 🀝လူကဌီသမင်သတို့ပိုင်ဆိုင်သည့်အဖိုသတန်သောအိမ်,ခဌံ,မဌေ,ကလန်ဒို,တိုက်ခန်သ,စက်မဟုဇုန်မျာသကိုလည်သငလေအိမ်စံ‌တော်ဝင် သို့အပ်နဟံထာသနိုင်ပဌီသအမဌန်ဆုံသအလုပ်ဖဌစ်မဌောက်အောင်ကဌိုသစာသပေသနေပါတယ်နော်🀝🏠

ဆက်သလယ်ကဌပါဦသရဟင့်☎

Hot Line Phone - 0943207299, 09266676507

🏠 ငလေအိမ်စံတော်ဝင်အိမ်ခဌံမဌေ 🏠

☎ 097870 67895
☎ 094430 67895
☎ 09431 67895

Viber; 0943207299,09786767672

အချက်အလက်မျာသ

  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

Ngwe Aein San Tawin RealEstate Co.,Ltd ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Ngwe Aein San Tawin RealEstate Co.,Ltd ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဗဟန်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ