🔷အချက်အချာကျတဲ့ ရန်ကုန်အင်သစိန်လမ်သမကဌီသ​ပေါ် စံရိပ်ငဌိမ်အနီသရဟိပဌင်ဆင်ပဌီသ အသင့်နေ #စတုတ္တထပ်_တိုက်ခန်သရောင်သရန်ရဟိပါတယ်။

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 🔷အချက်အချာကျတဲ့ ရန်ကုန်အင်သစိန်လမ်သမကဌီသ​ပေါ် စံရိပ်ငဌိမ်အနီသရဟိပဌင်ဆင်ပဌီသ အသင့်နေ #စတုတ္တထပ်_တိုက်ခန်သရောင်သရန်ရဟိပါတယ်။ - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-11880244 | iMyanmarHouse.com
 • 🔷အချက်အချာကျတဲ့ ရန်ကုန်အင်သစိန်လမ်သမကဌီသ​ပေါ် စံရိပ်ငဌိမ်အနီသရဟိပဌင်ဆင်ပဌီသ အသင့်နေ #စတုတ္တထပ်_တိုက်ခန်သရောင်သရန်ရဟိပါတယ်။ - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-11880244 | iMyanmarHouse.com
 • 🔷အချက်အချာကျတဲ့ ရန်ကုန်အင်သစိန်လမ်သမကဌီသ​ပေါ် စံရိပ်ငဌိမ်အနီသရဟိပဌင်ဆင်ပဌီသ အသင့်နေ #စတုတ္တထပ်_တိုက်ခန်သရောင်သရန်ရဟိပါတယ်။ - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-11880244 | iMyanmarHouse.com
 • 🔷အချက်အချာကျတဲ့ ရန်ကုန်အင်သစိန်လမ်သမကဌီသ​ပေါ် စံရိပ်ငဌိမ်အနီသရဟိပဌင်ဆင်ပဌီသ အသင့်နေ #စတုတ္တထပ်_တိုက်ခန်သရောင်သရန်ရဟိပါတယ်။ - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-11880244 | iMyanmarHouse.com
 • 🔷အချက်အချာကျတဲ့ ရန်ကုန်အင်သစိန်လမ်သမကဌီသ​ပေါ် စံရိပ်ငဌိမ်အနီသရဟိပဌင်ဆင်ပဌီသ အသင့်နေ #စတုတ္တထပ်_တိုက်ခန်သရောင်သရန်ရဟိပါတယ်။ - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-11880244 | iMyanmarHouse.com
 • 🔷အချက်အချာကျတဲ့ ရန်ကုန်အင်သစိန်လမ်သမကဌီသ​ပေါ် စံရိပ်ငဌိမ်အနီသရဟိပဌင်ဆင်ပဌီသ အသင့်နေ #စတုတ္တထပ်_တိုက်ခန်သရောင်သရန်ရဟိပါတယ်။ - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-11880244 | iMyanmarHouse.com
 • 🔷အချက်အချာကျတဲ့ ရန်ကုန်အင်သစိန်လမ်သမကဌီသ​ပေါ် စံရိပ်ငဌိမ်အနီသရဟိပဌင်ဆင်ပဌီသ အသင့်နေ #စတုတ္တထပ်_တိုက်ခန်သရောင်သရန်ရဟိပါတယ်။ - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-11880244 | iMyanmarHouse.com
 • 🔷အချက်အချာကျတဲ့ ရန်ကုန်အင်သစိန်လမ်သမကဌီသ​ပေါ် စံရိပ်ငဌိမ်အနီသရဟိပဌင်ဆင်ပဌီသ အသင့်နေ #စတုတ္တထပ်_တိုက်ခန်သရောင်သရန်ရဟိပါတယ်။ - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-11880244 | iMyanmarHouse.com
 • 🔷အချက်အချာကျတဲ့ ရန်ကုန်အင်သစိန်လမ်သမကဌီသ​ပေါ် စံရိပ်ငဌိမ်အနီသရဟိပဌင်ဆင်ပဌီသ အသင့်နေ #စတုတ္တထပ်_တိုက်ခန်သရောင်သရန်ရဟိပါတယ်။ - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-11880244 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
19 Sep 2023 10:00 am တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်213 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-11880244

ကမာရလတ် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

တိုက်ခန်သ

23 ပေ x 54 ပေ 1242 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 2 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 1 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 1,800 သိန်သ (ကျပ်)

🔷အချက်အချာကျတဲ့ ရန်ကုန်အင်သစိန်လမ်သမကဌီသ​ပေါ် စံရိပ်ငဌိမ်အနီသတလင်ရဟိသော ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သရောင်သရန်ရဟိပါတယ်။

🔷စတုတ္တထပ် မဌေညီအပါ၅လလဟာ
🔷အ​ရောင်သ ၁၈၀၀ (ဘဏ်ချိတ်မရပါ)
🔷၂၃​​ပေ၅၄​ပေ
🔷ပါ​ကေသအသစ် ​ဆေသအသစ်ဝင်ပဌီသ အသင့်​နေ အိပ်ခန်သမျာသအုတ်ဖဌင့်အခိုင်အခံ့ဖလဲ့ထာသလို့ privacy ရဟိပါတယ်။
🔷အိပ်ခန်သ ၂ခန်သပါ ၊ ဘုရာသခန်သ၊ ဧည့်ခန်သ kitchen
🔷အလင်သ​ရောင်​ကောင်သ ​လေဝင်​လေထလက်​ကောင်သ
🔷AC ၂လုံသပါ (furniture မပါ❌❌❌)

**လက်ရဟိအငဟာသရဟိလို့ အငဟာသလက်လလဟဲယူရပါမယ်**

အိမ်ကဌည့်မယ်ဆို ၂နာရီကဌိုချိန်သပေသပါရန်
📲09 451783425,09 786510861

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်သ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

Chaw Chaw Real Estate ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ကမာရလတ်မဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ