မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးတိုင်း လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမတန်းနေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်လေး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 65,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11874993 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
18 Sep 2023 11:33 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်377 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11874993

ပြင်ဦးလွင် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

မြေကွက် ၊ ခြံကွက်

3 ဧက

ဈေးနှုန်း 65,000 သိန်း (ကျပ်)

တစ်စတုရန်းပေ ဈေးနှုန်း 50,000 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် 

🔸မြေကွက်လေးရဲ့တည်နေရာကတော့ မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဉီးလွင် လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်တည်ရှိတာဖြစ်ပြီး နေရာကောင်းအချက်အချာကျတဲ့ လမ်းမတန်းပေါ်ကမြေကွက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸ထို့အပြင်ပြင်ဦးလွင်မြိုနှင့် 7 မိုင်အကွာ ,ပြည်ချစ်ဘုရား, ပွဲကောက်ရေတံခွန်တို့နှင့် 2 မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိပြီး ဒီဇင်ဘာခြံနှင့်လည်း 1 မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိတဲ့အတွက် သွားလာရလွယ်ကူတဲ့နေရာကောင်းလေးတစ်ခုဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး

🔸မြေကွက်လေးရဲ့အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ လမ်းမြေအလွတ်ကိုမှ မျက်နှာစာ 753 ပေ ကျယ်ဝန်းပြီး စုစုပေါင်း 3 ဧက ကျယ်ဝန်းတဲ့ ရှားပါးနေရာကောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ချင်သူတွေ ရင်းနှီးမြုပ်နှံချင်သူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့အတွက် လက်မလွှတ်ပဲအမြန်ဝယ်ယူထားမှစိတ်ချရမယ်နော်။

🔸မြေကွက်လေးအတွင်းမှာတော့ 20' × 40 ' ကျယ်ဝန်းတဲ့ ဆိုင်ခန်း 9 ခန်းတွဲပါဝင်ပြီး အိမ်နှစ်လုံးလဲ ထပ်မံပါရှိပါတယ်။ ရေ ရော မီးရော ရှိပြီးသားနေရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်နေထိုင်ဖို့အတွက်လဲလွယ်ကူအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။

🔸မြေကွက်လေးရဲ့အမျိုးအစားလေးကတော့ ရွာမြေအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပြီးအရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸မြေကွက်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့
🔸1sqft = 50000
🔸Total 3 ဧက = သိန်း 65000

🔸အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့အခုပဲဖုန်းလေးသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

☎️ဆက်သွယ်ရန် - 095018412 , 09765018412

အချက်အလက်များ

 • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ