စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
 • စိမ်းလန်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အိမ်ယာထဲက Luxuryအိမ်လေး အရောင်း/အငှား - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 80,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11790148 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
29 Aug 2023 5:11 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်790 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11790148

လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

11000 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 6 ခန်း ရေချိုးခန်း 6 ခန်း

ဈေးနှုန်း 80,000 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် 

Location ကတော့ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ယာ၊လှိုင်သာယာ မှာရှိပြီး စိမ်းလန်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ၊ လှပသော ပန်းခြံ မျက်ခင်းပြင်နဲ့ ဂေါက်ကွင်း view ၊ ရေကူးကန်ပါပါတဲ့အတွက် မိသားစုနှင့် ဆိပ်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနေလိုသူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်

အကျယ်အဝန်းကတော့ 11000 sq ft ရှိပြီး Luxury House 2RC ပါ

အိမ်ထဲမှာတော့ 3 master bedroom, 2 single rooms, 3 common washroom, maid room, အိမ်အစောင့်နားနေခန်း၊ spacious dry and wet kitchen,pool side bar area , bbq space တို့ပါဝင်တဲ့အပြင် solar တက်ဆင်ထားပြီး 24 hour Security, 24 hour မီးလာပြီး ကား3စီး အသာလေးဆန့်တဲ့ ပါကင်ရှိပါမယ်
ဈေးဝယ်ဖို့ရာလဲ 2 minutes လမ်းလျှောက်ရုံနဲ့ CMartရှိပါတယ်

ဒီလို ရေမီးအစုံနဲ့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုငမယ့် အိမ်လေးကို
ရောင်းဈေး သိန်း 80000 / ငှားရမ်းခကတော့ တစ်လလျှင် သိန်း 180 ဖြစ်ပြီး အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ စိတ်ချလက်ချ ဝယ်ယူနိုင်သလို ငှားရမ်းချင်သူတွေလဲ ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်
စိတ်ဝင်စားလို့ အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့
ဖုန်း 095065037 ကို ခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ