💥 အေသရိပ်မလန် အိမ်ယာတလင် 2 ထပ်တိုက် အမဌန်ရောင်သမည်... 💥

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 💥 အေသရိပ်မလန် အိမ်ယာတလင် 2 ထပ်တိုက် အမဌန်ရောင်သမည်... 💥 - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 19,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10995764 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
31 Jan 2023 1:59 am တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်192 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-10995764

လဟိုင် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

လုံသချင်သအိမ်

75 ပေ x 90 ပေ 6750 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 4 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 4 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 19,000 သိန်သ (ကျပ်)

ဘဏ်အရစ်ကျ

💥 အေသရိပ်မလန် အိမ်ယာတလင် 2 ထပ်တိုက် အမဌန်ရောင်သမည်... 💥

💢 Location:
#လဟိုင်မဌို့နယ်လုံသချင်သအိမ်အရောင်သ,နေရာကောင်သ,နေရာသန့် ,အချက်အချာကျ...

🔐 အရောင်သ - 19000 Ls (nego)

💢 #ဖလဲ့စည်သပုံ
.........................
🔞 75' × 90'

🔞 2 RC

🔞 2 MBR, 2 BR

🔞 ပါကေသခင်သ,ကဌလေပဌာသခင်သ,ပဌင်ဆင်ပဌီသ,
3 A/C

🔞 ဂရံ အမည်ပေါက်
..........................................
📲 ဖုန်သလေသသာ ဆက်လိုက်ပါ ကကဌော်ငဌာအပဌင် လူကဌီသမင်သတို့လိုအပ်သော #အိမ်ခဌံမဌေ မျာသကို လူကဌီသမင်သတို့စိတ်တိုင်သကျလိုက်လံပဌသ ဆောင်ရလက်ပေသပါရစေရဟင် 💯💯💯💯💯

🔰 #တိုက်ခန်သ #ကလန်ဒို #လုံသချင်သ #မဌေကလက် #စက်ရုံ #ဂိုဒေါင် #ရုံသခန်သဆိုင်ခန်သ, #ဟိုတယ်HotelAndMotel မျာသအာသ #ရောင်သ #ဝယ် #ငဟာသရမ်သပေသခဌင်သ မျာသကို တိကျမဟန်ကန် မဌန်ဆန်စလာဖဌင့် ဆောင်ရလက်ပေသနေပါသည်။💯💯💯

🔰 #အကျိုသတူပူသပေါင်သဆောက်လိုသော မဌေကလက်​နေရာကောင်သမျာသကို ကန်ထရိုက်တာမျာသအာသ စိတ်တိုင်သကျ လိုက်လံပဌသပဌီသ #မဌေရဟင်နဟင့်ကန်ထရိုက်တာ နဟစ်ညသကဌာသ အဆင်ပဌေချောမလေ့စေရန် ညဟိနဟိုင်သဆောင်ရလက်ပေသနေပါသည်။
💯💯💯

❀ ပိုင်ရဟင်မျာသလည်သ လူကဌီသမင်သတို့၏ အိမ် ခဌံ မဌေ မျာသအာသ #ယုံကဌည်စိတ်ချစလာအပ်နဟံပေသဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရဟင်...📊📊📊

❀ #ငဟာသရမ်သသူမျာသ နဟင့် #ဝယ်ယူသူမျာသအတလက်လည်သ လူကဌီသမင်သတို့ ကဌိုက်နဟစ်သက်သော အိမ် ခဌံ မဌေ မျာသကို ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာစလာဖဌင့် စိတ်တိုင်သကျ လိုက်လံပဌသ ညဟိနဟိုင်သဆောင်ရလက်ပေသနေတာမို့ #အောင်ကုဋေကဌလယ်အိမ်ခဌံမဌေအကျိုသဆောင် နဟင့် ဆက်သလယ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရဟင်📊📊📊

👩‍💌 Aung Gadekywe Real Estate Co.,Ltd

🏠 No.(14), Kwin Kyaung Street, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.

☎ HOT LINE:
👉09 43109890(viber)👈
- 09 4440 30038,
- 09 777 69 1151,

📧 Email - aunggadekywe@gmail.com

📕 Page Link ထဲလည်သ ဝင်ရောက်ကဌည့်ရဟုနိုင်ပါသည်...

https://www.facebook.com/Aung-Gadekywe-Real-Estate-Service-CoLtd-267077907125385/
..............

#AungGadekywe
#RealEstateAgent
#YangonRealEstateMyanmar
#RentalAndSaleProperty
#LandHouseForRentForSale #CondoApartmentOfficeForRentForSale
#IndustrialWarehouseForRentForSale
#ShowroomForRentForSale
💯💯💯💯💯

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

အိမ်ရာချေသငလေ တလက်ချက်ရန်

တလက်ချက်ရန်

ငလေပေသသလင်သမဟု ပုံစံ
(Your Loan Payment)
လစဉ် ငလေပေသချေမဟု 28,258,569
ချေသငလေ ပမာဏ 1,330,000,000
စုစုပေါင်သ ပေသချေရမည့်ငလေ 1,695,514,140
အတိုသနဟုန်သ 10%
ချေသယူမည့် နဟစ်ပမာဏ 5 years

အောင်(ကုဋေကဌလယ်)အိမ်ခဌံမဌေအကျိုသဆောင်ကုမ္ပဏီ ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အောင်(ကုဋေကဌလယ်)အိမ်ခဌံမဌေအကျိုသဆောင်ကုမ္ပဏီ ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

လဟိုင်မဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ