🏩 ရန်ကင်သမဌို့နယ် GRC Condo 1bedroom အခန်သလေသ ရောင်သမည် 🏩

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 🏩 ရန်ကင်သမဌို့နယ် GRC Condo 1bedroom အခန်သလေသ ရောင်သမည် 🏩 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,400 သိန်သ (ကျပ်) - S-10972446 | iMyanmarHouse.com
 • 🏩 ရန်ကင်သမဌို့နယ် GRC Condo 1bedroom အခန်သလေသ ရောင်သမည် 🏩 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,400 သိန်သ (ကျပ်) - S-10972446 | iMyanmarHouse.com
 • 🏩 ရန်ကင်သမဌို့နယ် GRC Condo 1bedroom အခန်သလေသ ရောင်သမည် 🏩 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,400 သိန်သ (ကျပ်) - S-10972446 | iMyanmarHouse.com
 • 🏩 ရန်ကင်သမဌို့နယ် GRC Condo 1bedroom အခန်သလေသ ရောင်သမည် 🏩 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,400 သိန်သ (ကျပ်) - S-10972446 | iMyanmarHouse.com
 • 🏩 ရန်ကင်သမဌို့နယ် GRC Condo 1bedroom အခန်သလေသ ရောင်သမည် 🏩 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,400 သိန်သ (ကျပ်) - S-10972446 | iMyanmarHouse.com
 • 🏩 ရန်ကင်သမဌို့နယ် GRC Condo 1bedroom အခန်သလေသ ရောင်သမည် 🏩 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,400 သိန်သ (ကျပ်) - S-10972446 | iMyanmarHouse.com
 • 🏩 ရန်ကင်သမဌို့နယ် GRC Condo 1bedroom အခန်သလေသ ရောင်သမည် 🏩 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,400 သိန်သ (ကျပ်) - S-10972446 | iMyanmarHouse.com
 • 🏩 ရန်ကင်သမဌို့နယ် GRC Condo 1bedroom အခန်သလေသ ရောင်သမည် 🏩 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,400 သိန်သ (ကျပ်) - S-10972446 | iMyanmarHouse.com
 • 🏩 ရန်ကင်သမဌို့နယ် GRC Condo 1bedroom အခန်သလေသ ရောင်သမည် 🏩 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,400 သိန်သ (ကျပ်) - S-10972446 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
24 Jan 2023 2:43 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်279 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-10972446

ရန်ကင်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

ကလန်ဒို၊ ၇ လလဟာ

1100 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 1 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 1 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 2,400 သိန်သ (ကျပ်)

ဘဏ်အရစ်ကျ

#ရန်ကင်သမဌို့နယ်_GRC_Condo_ရောင်သမည် 🏩
ရောင်သ - သိန်သ - 2400 💰
ရန်ကင်သမဌို့နယ်
ဘောက်ထော်ရပ်ကလက်
မိုသကောင်သလမ်သမကဌီသပေါ်
ရန်ကင်သစင်တာ, ကျိုက္ကဆံ Super One အနီသ
ကာသမဟတ်တိုင်, မဌဝတီဘဏ်, KBZ Bank အနီသ
GRC Condo
အကျယ် - 1100 Sqft
7th Floor
8 ထပ်ခလဲတိုက်
1 Master Bedroom
1 Maid Room
3 Aircons
နံရံကပ်ဗီဒို
တစ်အိမ်လုံသကဌလေပဌာသခင်သထာသသည်
မီသဖိုချောင်, ရေချိုသခန်သ,အိမ်သာ(ဘိုထိုင်)
ကဌလေခင်သကပ်
Water Heater
တိုက်သက်တမ်သ 2 နဟစ်ခန့်
Lift ပါသည်
Generator For Lift
Ground Carparking
CCTV, Card System
24 hours Security
Maintenance Fees - 1 month - 25000 lkh⭐
အာသလုံသရဟယ်ပဌင်ဆင်ပဌီသအသင့်နေ
#အချိန်နဟင့်အမျဟဈေသအပဌောင်သအလဲရဟိနိုင်ပါသဖဌင့် #Page_Message_Box_မဟတစ်ဆင့် ( သို့ )
#ဖုန်သဆက်ပဌီသစုံစမ်သမေသမဌန်သဝယ်ယူနိုင်ပါသည် 🙏

Project Details & Appointment
▪~𝗖𝗌𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁~▪
𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫▫ 09740823720
𝐏𝐡𝐚𝐧𝐞▫09740823720

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

အိမ်ရာချေသငလေ တလက်ချက်ရန်

တလက်ချက်ရန်

ငလေပေသသလင်သမဟု ပုံစံ
(Your Loan Payment)
လစဉ် ငလေပေသချေမဟု 3,569,504
ချေသငလေ ပမာဏ 168,000,000
စုစုပေါင်သ ပေသချေရမည့်ငလေ 214,170,240
အတိုသနဟုန်သ 10%
ချေသယူမည့် နဟစ်ပမာဏ 5 years

New Door Property ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

New Door Property ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ရန်ကင်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ