🔰 သာကေတရဟုခင်သသာလမ်သအနီသမဟာရဟိတဲ့ အိမ်ရာဝန်သထဲက ဈေသတန်လုံသချင်သအိမ်လေသ အမဌန်ရောင်သမဟာပါတဲ့ရဟင့်

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🔰 သာကေတရဟုခင်သသာလမ်သအနီသမဟာရဟိတဲ့ အိမ်ရာဝန်သထဲက ဈေသတန်လုံသချင်သအိမ်လေသ အမဌန်ရောင်သမဟာပါတဲ့ရဟင့် - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,250 သိန်သ (ကျပ်) - S-10908986 | iMyanmarHouse.com
  • 🔰 သာကေတရဟုခင်သသာလမ်သအနီသမဟာရဟိတဲ့ အိမ်ရာဝန်သထဲက ဈေသတန်လုံသချင်သအိမ်လေသ အမဌန်ရောင်သမဟာပါတဲ့ရဟင့် - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,250 သိန်သ (ကျပ်) - S-10908986 | iMyanmarHouse.com
  • 🔰 သာကေတရဟုခင်သသာလမ်သအနီသမဟာရဟိတဲ့ အိမ်ရာဝန်သထဲက ဈေသတန်လုံသချင်သအိမ်လေသ အမဌန်ရောင်သမဟာပါတဲ့ရဟင့် - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,250 သိန်သ (ကျပ်) - S-10908986 | iMyanmarHouse.com
  • 🔰 သာကေတရဟုခင်သသာလမ်သအနီသမဟာရဟိတဲ့ အိမ်ရာဝန်သထဲက ဈေသတန်လုံသချင်သအိမ်လေသ အမဌန်ရောင်သမဟာပါတဲ့ရဟင့် - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,250 သိန်သ (ကျပ်) - S-10908986 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
7 Jan 2023 5:41 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်308 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-10908986

သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

လုံသချင်သအိမ်

30 ပေ x 40 ပေ 1200 စတုရန်သပေ

ဈေသနဟုန်သ 2,250 သိန်သ (ကျပ်)

🔰 သာကေတရဟုခင်သသာလမ်သအနီသမဟာရဟိတဲ့ အိမ်ရာဝန်သထဲက ဈေသတန်လုံသချင်သအိမ်လေသ အမဌန်ရောင်သမဟာပါတဲ့ရဟင့်

🎀ဈေသနဟုန်သ_ 2250သိန်သ(ညဟိနဟိုင်သ)🎀

🔰 ခဌံအကျယ် 30 '× 40' ရဟိမဌေပေါ်မဟာဆောက်ထာသတဲ့

🔰 RC(2)ထပ်လုံသချင်သအိမ်လေသမဟာဆိုရင်တော့

🔰 Master bedroom (1ခန်သ)

🔰 Single bedroom (2ခန်သ)နဲ့

🔰 ပဌင်ဆင်ပဌီသ အသင့်နေလို့ရတဲ့ အိမ်ကောင်သအိမ်သန့်လေသပါရဟင့်

🔰 ပိုင်ဆိုင်မဟု့ကလဲ ဂရန်မဌေလေသမို့ စိတ်ပူစရာမလို

🔰 မကဌာမဟီဖလဲ့ဖဌိုသလာတော့မည့် သီလဝါကိုပဲသလာသမလာသ လက်ရဟိစည်သကာသနေတဲ့ မဌို့ထဲဘက်ကိုပဲလာသ

🔰 ဘယ်ကိုပဲသလာသသလာသအနီသဆုံသမဟာရဟိတဲ့နေရာကောင်သလေသမဟာဖဌစ်ပဌီသ

🔰 လုံသချင်သအိမ်တလေပဲ သီသသန့်ရဟိတဲ့အိမ်ရာဝန်သထဲက လုံသချင်သအိမ်လေသပါရဟင့်

🔰 နေရာကောင်သဈေသတန်အိမ်လေသကို စိတ်တိုင်သကျကဌည့်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်သလေသကဌိုဆက်ပေသပါနော်

🌌 ရလဟေလာဘ်ပလင့် အိမ်ခဌံမဌေ 🌌

☎ 09420229610

☎ 09422338252

☎ 09 951287905

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

ရလဟေလာဘ်ပလင့် အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် (SHWE LUCK PWINT REAL ESTATE) ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

ရလဟေလာဘ်ပလင့် အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် (SHWE LUCK PWINT REAL ESTATE) ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

သာကေတမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ