သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building

အထူးကြော်ငြာ

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း 6,300 တန် လောကနိဗ္ဗာန် မြောက်ဒဂုံမှာ ရှိတာ သင်သိပါသလား။ ခြံ - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ /အိမ် - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ /2 Storeyed RCC Building - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10841881 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
20 Dec 2022 10:50 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်2088 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-10841881

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

29 ပေ x 42 ပေ 1218 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 4 ခန်း ရေချိုးခန်း 2 ခန်း

ဈေးနှုန်း 6,300 သိန်း (ကျပ်)

လူကြီးမင်းက အေးချမ်းသာယာ စိတ်ငြိမ်တဲ့ ရပ်ဝန်းမှာ မိသားစုလေးတွေ ပျော်ရွှင်စွာ ဘေးကင်းရန်ကွာနေလိုပါသလား။
လူကြီးမင်းက ကားစက်သံ၊ ကားဟွန်းသံ၊ ပျားပန်းခတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူတွေရဲ့ ဆူညံသံတွေ၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ ဒေသတွေကနေ ရုန်းထွက်ချင်နေပြီလား။
လူကြီးမင်းက အကျိုးအမြတ်အတွက် အလားအလာရှိတဲ့ဒေသတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခု အစပြုလိုပါသလား။
ဒါဆိုရင်တော့ ဒီအဆောက်အဦးက လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ
ဒီအဆောက်အဦးက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အေးချမ်းသာယာစွာနေလိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မျက်စိကျရာ ဒေသထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၃၈) ရပ်ကွက်မှာ တည်ရှိပြီး မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းကြီးရဲ့အနီးမှာ တည်ရှိပါတယ်။
အဆောက်အဦးအချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
▫️ခြံအကျယ်အဝန်း - ၄၀ပေ × ၆၀ ပေ
▫️အိမ်အကျယ်အဝန်း - ၂၉ ပေ × ၄၂ ပေ
▫️2 Storeyed RCC Building
▫️ဘုရားခန်း၊ ဧည့်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နဲ့ ထမင်းစားခန်း၊ Master Bed Room ၃ ခန်း၊ Bed Room၊ စာကြည့်ခန်း၊ Maid Room၊ Common Bath Room၊ ဘိုထိုင်ပါဝင်သော Common WC Room တို့ပါဝင်ပါတယ်
▫️ပါကေးအပြည့် အိမ်သာရေချိုးခန်း ကြွေပြားအပြည့်ပါ
▫️Car Parking, Verandah အကျယ် ပါဝင်ပါတယ်
▫️Air Con ၅ လုံး၊ Master Bed Room တိုင်းမှာ Heater ပါဝင်ပါတယ်
▫️လုံခြုံရေးအတွက် CCTV - ၇ လုံးကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်
▫️Kitchen based cabinets and wall hang cabinet
▫️Shrine cabinet
▫️Teak Parquet Flooring
▫️Auto water compressor system & Auto Lift pump system (Auto water refill system)
▫️Network CAT6 cabling for future Wifi Access Points installation
▫️2 Bathtubs at upper floor master bedroom.
▫️Spacious roof top
Structure အတွက်နှစ် (50) Warranty
Archi အတွက် (1)နှစ် Warranty ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
ပို၍အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ရန် လှမ်းလာခဲ့ဖို့ စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ...
River King Ayeyar Construction ကနေ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာ ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချထားလိုက်ပါ။
BCC အပါ အပြီးအစီးဖြစ်ပြီး ၂၀၂၃ မတ်လအတွင်း River King Ayeyar အကျိုးဆောင်နဲ့ တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် အိမ်တန်ဖိုး၏ ၀.၂ရာခိုင်နှုန်း Cash Back Promotion လေးလည်း ရှိတာဖြစ်လို့ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ၁၃သိန်းနီးပါးကိုလည်း ပြည်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ (အခြားအကျိုးဆောင်နဲ့ အကျိုးတူ ဝယ်ယူရင်တော့ Cash back Promotion မရနိုင်ပါဘူနော်)
Our Pride is Honesty and Accountability.
"Quality Construction. Timely Services. Great Value."
▪️ 09 777918918,09 777873873,09 772778250
▪️ အမှတ် ၁၀၄၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်းပေါ် (ပြည်ထောင်စုလမ်းနှင့်မဟာဗန္ဓုလလမ်းကြား)

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်

River King Ayeyar Real Estate and Legal Services ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ