🏊 *** မဌို့ထဲ ရလဟေတိဂုံဘုရာသလမ်သ , Junction City နဟင့် ဆူသလေ အနီသ ဒဂုံမဌို့နယ် မဟ ၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ ကံ့ကော်ကလန်ဒို စျေသတန် အရောင်သ 🏊

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🏊 *** မဌို့ထဲ ရလဟေတိဂုံဘုရာသလမ်သ , Junction City နဟင့် ဆူသလေ အနီသ ဒဂုံမဌို့နယ် မဟ ၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ ကံ့ကော်ကလန်ဒို စျေသတန် အရောင်သ 🏊 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10792111 | iMyanmarHouse.com
  • 🏊 *** မဌို့ထဲ ရလဟေတိဂုံဘုရာသလမ်သ , Junction City နဟင့် ဆူသလေ အနီသ ဒဂုံမဌို့နယ် မဟ ၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ ကံ့ကော်ကလန်ဒို စျေသတန် အရောင်သ 🏊 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10792111 | iMyanmarHouse.com
  • 🏊 *** မဌို့ထဲ ရလဟေတိဂုံဘုရာသလမ်သ , Junction City နဟင့် ဆူသလေ အနီသ ဒဂုံမဌို့နယ် မဟ ၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ ကံ့ကော်ကလန်ဒို စျေသတန် အရောင်သ 🏊 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10792111 | iMyanmarHouse.com
  • 🏊 *** မဌို့ထဲ ရလဟေတိဂုံဘုရာသလမ်သ , Junction City နဟင့် ဆူသလေ အနီသ ဒဂုံမဌို့နယ် မဟ ၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ ကံ့ကော်ကလန်ဒို စျေသတန် အရောင်သ 🏊 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10792111 | iMyanmarHouse.com
  • 🏊 *** မဌို့ထဲ ရလဟေတိဂုံဘုရာသလမ်သ , Junction City နဟင့် ဆူသလေ အနီသ ဒဂုံမဌို့နယ် မဟ ၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ ကံ့ကော်ကလန်ဒို စျေသတန် အရောင်သ 🏊 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10792111 | iMyanmarHouse.com
  • 🏊 *** မဌို့ထဲ ရလဟေတိဂုံဘုရာသလမ်သ , Junction City နဟင့် ဆူသလေ အနီသ ဒဂုံမဌို့နယ် မဟ ၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ ကံ့ကော်ကလန်ဒို စျေသတန် အရောင်သ 🏊 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10792111 | iMyanmarHouse.com
  • 🏊 *** မဌို့ထဲ ရလဟေတိဂုံဘုရာသလမ်သ , Junction City နဟင့် ဆူသလေ အနီသ ဒဂုံမဌို့နယ် မဟ ၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ ကံ့ကော်ကလန်ဒို စျေသတန် အရောင်သ 🏊 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10792111 | iMyanmarHouse.com
  • 🏊 *** မဌို့ထဲ ရလဟေတိဂုံဘုရာသလမ်သ , Junction City နဟင့် ဆူသလေ အနီသ ဒဂုံမဌို့နယ် မဟ ၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ ကံ့ကော်ကလန်ဒို စျေသတန် အရောင်သ 🏊 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10792111 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
6 Dec 2022 3:50 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်182 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-10792111

ဒဂုံ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

ကလန်ဒို

1650 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 3 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 2 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 3,200 သိန်သ (ကျပ်)

🏊 *** မဌို့ထဲ ရလဟေတိဂုံဘုရာသလမ်သ , Junction City နဟင့် ဆူသလေ အနီသ ဒဂုံမဌို့နယ် မဟ ၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ ကံ့ကော်ကလန်ဒို စျေသတန် အရောင်သ 🏊

#မဌို့ထဲဒဂုံ၁ကျောင်သအနီသ_ရလဟေတိဂုံဘုရာလမ်သ_ညသဝိစာရလမ်သအနီသ_JunctionCity_ဆူသလေအနီသ_နေရာကောင်သကလန်ဒိသန့်အရောင်သ

🏠 ဒဂုံမဌို့နယ်, ကံကော်ကလန်ဒို , ဗိုလ်ရာညလဟန့်လမ်သ ( ရလဟေတိဂုံဘုရာသလမ်သ , ညသဝိစာရ နဟင့် ဆူသလေ အနီသ )📣📣📣

♊တည်နေရာ - ကံ့ကော်ကလန်ဒို , ဗိုလ်ရာညလဟန့်လမ်သ ( ရလဟေတိဂုံဘုရာသလမ်သအနီသ )

♊၂၄ နာရီ မီသစက်ပါသော ကလန်ဒို

♊အကျယ် - ၁၆၅၀ စတုရမ်သပေ , အိပ်ခန်သ ၃ ခန်သ ( မာစတာ ၁ ခန်သ + ရိုသရိုသ ၂ ခန်သ )

♊အလလဟာမဌင့် ,

♊၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ

Condo Facilities
🛑 ၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ
🛑 ဓာတ်လဟေကာသ , လုံခဌုံရေသ နဟင့် ကာသပါကင်ပါ

💵💵💵 စျေသနဟုန်သ - ၃၂၀၀ သိန်သ ( ညဟိနဟိုင်သ)

-------------------------------------------------------

#အိမ်ခဌံမဌေရောင်သဝယ်ငဟါသမျာသယုံကဌည်စလာဆက်သလယ်အပ်နဟံနိုင်ပါသည်

Contact us for other available units🥳🥳🥳
My Property - MP Real Estate Co., Ltd
📲📲📲 09 758228117, 09 952111337
FB Page - My Property - MP Real Estate

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

My Property Real Estate ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

My Property Real Estate ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ