ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအချက်အခြာကျနေရာကောင်းစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်2.5RCတိုက်သစ်စက်စက်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 4,300 သိန်း (ကျပ်) - S-10770904 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ

ကလော | ရှမ်းပြည်နယ်

 လုံးချင်းအိမ်  4 ခန်း  4 ခန်း

ဈေးနှုန်း

4,300 သိန်း (ကျပ်)


အသင့်ချက်ချင်းတက်နေ၍ရသောအလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီးကလောမြို့တွင်းပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီးစိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်၊ကလောမြို့မဈေးအနီးအသစ်ဆောက်ပြီးသောအချက်အချာကျနေရာကောင်း2.5RCလုံးချင်းတိုက်သစ်ရောင်းမည်
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ကလော မြို့တွင်း၊ရပ်ကွက်၇၊စိတ္တသုခလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ2RCလုံးချင်းအိမ်အသစ်ရောင်းမည်။ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်။
📌အကျယ်အဝန်း(57*67)ပေ၊ ဂရမ်အမည်ပေါက်၊ရေ၊မီးရ။
📌ဘုရားခန်းတစ်ခန်း၊ မာစတာအိပ်ခန်း ၃ ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၁ ခန်း၊ ဧည့်ခန်း ၁ ခန်း၊ အိမ်အကူ ၁ ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ဘုံရေချိုးခန်း ၁ ခန်း၊ ဘုံအိမ်သာ ၁ ခန်း။SPC Vinyl floor ကြမ်းခင်းထား။ရေချိုးခန်းအားလုံးမှာရေပူရေအေးရသည်။
📌အလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေနိုင်ပါတယ်။
📌မိန်းလမ်းမေးအကွက်လေး ဖြစ်လို့ ဆိုင်ဖွင့်လို့လည်းရ။
📌ကလော မြို့တွင်းတည်ရှိလို့ မြို့မဈေးသို့ ကား သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ၅မိနစ်ခန့်ရောက်နိုင်။
📌Roof top- RCC ခေါင်မိုး ဖြစ်သည့် အတွက် ညနေခင်း ကျန်းမာရေးအတွက် workout လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ညခင်း ကလော မြို့ ရဲ့ အလှ တရား ကို အမော ဖြေ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊တောင်တန်းmountain view၊ထင်းရှူးပင် pine view များလည်းကြည့်ရှု့နိုင်ပြီး မြို့တွင်းဖြစ်တာကြောင့် ကလောမြို့ရဲ့ city view ကို လည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
💶ဈေးနှုန်း သိန်း 4300
📲 09756435886
🚨ဝယ်မည့်သူများ ဝယ်မည့်ဈေးနီးစပ်ပြီး တကယ်ဝယ်မည့်အစီအစဉ်ရှိမှ လာ ကြည့်ပေးပါရန်
(လမ်းကြုံဝင်ကြည့် ခြင်း သည်းခံပါရှင်)
👉အကျိုးဆောင်များ အကျိုးဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်

အကျယ်အဝန်း

57 ပေ x 67 ပေ

3819 စတုရန်းပေ

အချက်အလက်များ

 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်
 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ကလောမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ