💥💥 ဒေါပုံ_ဗိုလ်မင်သရောင်လမ်သတလင် မဌေညီတိုက်ခန်သ(ကဌိုပလိုင့်)ဖဌင့် အရောင်သ

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 💥💥 ဒေါပုံ_ဗိုလ်မင်သရောင်လမ်သတလင် မဌေညီတိုက်ခန်သ(ကဌိုပလိုင့်)ဖဌင့် အရောင်သ - ရောင်သရန် - ဒေါပုံ (Dawbon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 750 သိန်သ (ကျပ်) - S-10590480 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
13 Oct 2022 10:41 am တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်231 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-10590480

ဒေါပုံ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

တိုက်ခန်သ၊ မဌေညီထပ်

11.5 ပေ x 48 ပေ 552 စတုရန်သပေ

ဈေသနဟုန်သ 750 သိန်သ (ကျပ်)

အမဟတ်(၁၈၀)၊ ဗိုလ်မင်သရောင်လမ်သ၊ ဗမာအေသရပ်ကလက်၊ ဒေါပုံမဌို့နယ်။
Capital Hypermart အနီသ

📌📌(Handover September - 2023) 50% Downpayment

ပေအကျယ် (11.5x48)
(၂)ခန်သတလဲ (၆)ထပ်တိုက်
မဌေညီ(ဘယ်ခန်သ)
အမဌင့် (၁၂)ပေ
ရေမီသဆေသ၊ ကဌလေပဌာသမပါ
Hall Type
No Lift

သိန်သ ၇၅၀

အချက်အလက်မျာသ

  • ကဌိုပလိုင့်
  • ဆောက်လုပ်ပဌီသစီသမည့်အချိန် - September 2023
  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

iMyanmarHouse.com မဟ တိုက်ရိုက်ရောင်သချခဌင်သ ဖဌစ်ပါသည်

iMyanmarHouse.com

လိပ်စာ

iMyanmarHouse.com အမလတ္ ၅၆၁/၅၆၇၊ MAC Tower၊ (၁၁) လႊာ ကုန္သည္လမ္သ (မဟာဗႏၶဳလပန္သၿခံလမ္သႏလင့္ ၃၅ လမ္သၟကာသ) ေက်ာက္တံတာသၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ (CB ဘဏ္ေဘသ ဓာတ္ေလလကာသမလ တက္ရန္)

iMyanmarHouse.com ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

iMyanmarHouse.com

လိပ်စာ

iMyanmarHouse.com အမလတ္ ၅၆၁/၅၆၇၊ MAC Tower၊ (၁၁) လႊာ ကုန္သည္လမ္သ (မဟာဗႏၶဳလပန္သၿခံလမ္သႏလင့္ ၃၅ လမ္သၟကာသ) ေက်ာက္တံတာသၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ (CB ဘဏ္ေဘသ ဓာတ္ေလလကာသမလ တက္ရန္)

Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒေါပုံမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ