ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်ယုဇနစီ3လမ်းဒုထပ်ရှယ်ပြင်295 သိန်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း (Dagon Myothit (South)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-10522979 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ

ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 တိုက်ခန်း  ၃ လွှာ  1 ခန်း  3 ခန်း

ဈေးနှုန်း

295 သိန်း (ကျပ်)


ကဲလာပြီးနော်
ဖလန်းဖလန်းထအောင်လှတဲ့အခန်းပါရှင့်
ဘုရားခန်းမှန်နေရိပ်ခြမ်းထောင့်ခန်းပါရှင့်
နေရာကောင်း၊လမ်းကောင်းလိုချင်နေသူများအတွက်ပါရှင့်
C block 3လမ်းသုံးလွှာ
.🥰 ​ဒုတိယထပ်ဘုရားခန်းမှန်ထောင့်ခန်းနေရိပ်ခြမ်း
အခန်းလှလှလေးရောင်းပေးမယ်ရှင့်🥰

CBlock 3 လမ်း

စျေးနှုန်း သိန်း 295ပါရှင့်😊
မင်္ဂလာပါ တိုက်ခန်းဝယ်ယူဖို့ စိတ်ကူးနေသူများအတွက်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင့်🤝🤝🤝

စျေးနှုန်း သိန်း295ပါရှင့်🥰

ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်
ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်🤗
CBlock 3 လမ်းဒုတိယထပ်ဘုရားခန်းမှန်ထောင့်ခန်းနေရိပ်ခြမ်းပါရှင့်😘အရမ်းလှပြီနေချင်စရာအိမ်ကလေးပါရှင့်😊

All ကြွေပြားခင်းထားပါတယ်ရှင့်😊😊
Corniceအလှဆင်ထားပါတယ်ရှင့်☺☺
သံပန်းပတ်လည်ပါပါတယ်ရှင့်
စန်ရှိတ်ပါတယ်ရှင့်☺
Boxသံပန်းပါတယ်ရှင့်☺
ဘိုထိုင်အိမ်သာပါတယ်ရှင့်
မီးဖိုခန်းနံရံကြွေပြားကပ်ထားပါတယ်ရှင့်
စျေးနှုန်းသိန်း 295ပါရှင့်🥰

ဘုရားခန်း 1💒
အိပ်ခန်း 2🛌🛌
ရေချိုးခန်း 1🛀
အိမ်သာခန်း 1🚽
ဧည့်ခန်းကျယ် 1🖼
ရေအုတ်ကန် 1🚰
အပေါ်ရေစည် 1🛢
မီးဖို ခုံ 1
အနောက်ဆောင်
အကျယ်အဝန်းပေ 24×26ပါရှင့်😊
စျေးနှုန်း သိန်း 295ပါရှင့်😊
ပိုင်ရှင်ညှိနှိုင်း အလျော့အတင်းရှိပါတယ်🤝🤝🤝
ရှယ်သန့်အခန်းလေးပါရှင့်👌👌👌
ကျောင်းနီး စျေးနီး lကားမှတ်တိုင်နီးlCitymartနီး၊ပန်းခြံအားကစားကွင်းနီးနော်🚌🛒
နေရာကောင်းလေးပါရှင့်👍👍👍

ပိုင်ရှင်နှင့်တွေ့ပေးပြီစာချုပ်စာတမ်းအမှားအယွင်းမရှိအောင်တာဝန်ယူမှုအပြည့်ဖြစ်😊😊😊ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်😊
ဝယ်သူဘက်မှ အကျိုးဆောင်ခ 1%ပေးရုံဖြစ်
စိတ်ချစွာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်😊
"အတာ"အကျိုးဆောင်တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ငှား

09250004904
09765034845
အဌားခန်းများလည်း ရှိပါသည်😊

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ