🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
 • 🌟စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ ရဟိ ၇-လလဟာ Mini Condo အရောင်သ - ရောင်သရန် - စမ်သချောင်သ (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,100 သိန်သ (ကျပ်) - S-10372124 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

စမ်သချောင်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€™á€®á€”ီကလန်ဒို  á‡ လလဟာ  2 ခန်သ  2 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ

2,100 သိန်သ (ကျပ်)


🌟#မဌောင်သမဌလမ်သ(ဗဟိုလမ်သ /ကျလန်သတောလမ်သ ကဌာသလမ်သ လမ်သကျယ်လမ်သသန့်)
🌟 25’✖50’ ၇ လလဟာ
🌟 1, Master Bedroom
🌟 1,Single Bedroom
🌟 Aircon ၃လုံသ
🌟 Fully Furnished
🌟 သံပန်သဆန်သရဟိတ်
🌟 BCC စာရလက်စာတမ်သအပဌည့်အစုံ
🌟 မဌောက်ဘက်လဟည့်

💵 စျေသနဟုန်သ . ၂၁၀၀ သိန်သ

🌟စမ်သချောင်သအကျိုသဆောင်🌟
📱. 09,5110536(Viber & Hotline)
📱. 09,455110536

အကျယ်အဝန်သ

25 ပေ x 50 ပေ

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

စမ္သေခ်ာင္သ အက်ဳိသေဆာင္ ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

စမ္သေခ်ာင္သ အက်ဳိသေဆာင္ ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အိမ္တဌင္သ အိမ္ျပင္ အလလဆင္ျခင္သ ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငဌ ေငဌလဲႏႈန္သ)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလလ်ာ့အာသမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္သသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

စမ်သချောင်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ