ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သံသုမာ main လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ညနေ နေဝင်ဆည်းဆာနှင့် ရွှေတိဂုံ view ကိုအပြည့်အဝခံစားရမဲ့ ရှားပါးကွန်ဒိုအသစ်စက်စက်လေးအရောင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-10368047 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ

သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 ကွန်ဒို  ၆ လွှာ  1 ခန်း  2 ခန်း

ဈေးနှုန်း

2,500 သိန်း (ကျပ်)


အကျယ်အဝန်း - 25 *55 ပေ (1375 sqft )
-Goldern Living Room and 2 Regular Bedrooms
Full room - နံရံ ကြမ်းခင်း ကြွေပြားခင်းပြီး ၊
တစ်အိမ်လုံးမျက်နှာကြက်- အလှမီးဆိုင်းများတပ်ဆင်ပြီး ၊
အိပ်ခန်း ၂ ခန်းလုံး လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီး နံရံကြမ်းခင်း ကြွေပြားအပြည့်ခင်းပြီးသားဖြစ်လို့ AC မလိုပဲ သဘာဝအတိုင်း နေလို့ကောင်းတဲ့အခန်းလေးဖြစ်တဲ့အပြင် Mainလမ်းမပေါ် ရှားပါးကွန်ဒိုကို 1 sqft ကို ၁ သိန်းကျော်လေးနဲ့ရောင်းပေးမှာဖြစ်လို့ လုံးဝကိုလက်မလွှတ်သင့်ပဲလက်ဦးသူယူပါနော် ၊
Kitchen ခန်းမှာလဲ နံရံကြမ်းခင်းကအစ တစ်ခန်းလုံးကြွေပြားခင်းထားပြီး မျက်နှာကြက်အလှဆင်ထားပြီးသားပါနော်
ဘိုထိုင်ကအစ တစ်အိမ်လုံး all facilities ကို American Standard တွေကိုသာသုံးထားပြီးတော့ 24hour Electrical Generator ပါဝင်ခြင်း ၊ 24 hour လုံခြုံရေးပါဝင်ခြင်း၊ 24 hour ဓါတ်လှေကားအသုံးပြုနိုင်ခြင်း စတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုရရှိဦးမှာပါ
အလှည့်က အနောက်တောင်ဘက်အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်
လူမနေရသေးတဲ့ဒီအသစ်စက်စက်အခန်းလေးကို first owner ကနေတိုက်ရိုက်ရောင်းချတာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်မီတာ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ ပါပြီးဖြစ်လို့ မည်သည့်အရှုပ်အရှင်းမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးနော်
You can apply any bank transfer. No need to pay any Extra %. cash down payment- ok.
Selling price- 2500 Lakhs.
If cash , can nego !
For more details,please contact us - 09965385127 / 09956164717

အကျယ်အဝန်း

25 ပေ x 55 ပေ

1375 စတုရန်းပေ

အချက်အလက်များ

 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်
 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ