🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10330695 | iMyanmarHouse.com
 • 🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10330695 | iMyanmarHouse.com
 • 🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10330695 | iMyanmarHouse.com
 • 🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10330695 | iMyanmarHouse.com
 • 🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10330695 | iMyanmarHouse.com
 • 🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10330695 | iMyanmarHouse.com
 • 🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10330695 | iMyanmarHouse.com
 • 🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10330695 | iMyanmarHouse.com
 • 🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10330695 | iMyanmarHouse.com
 • 🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10330695 | iMyanmarHouse.com
 • 🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10330695 | iMyanmarHouse.com
 • 🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကောင်သ #တတိယထပ်_တိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10330695 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

တောင်ဥက္ကလာပ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€á€­á€¯á€€á€ºá€á€”်သ  á„ လလဟာ  1 ခန်သ  2 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ

800 သိန်သ (ကျပ်)


🍀ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပဌီသ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတဲ့တိုက်ခန်သနေရာကောင်ကောင်သမဟာရောင်သပါမယ်။

🍀တောင်ဥက္ကလာပ ၄ ရပ်ကလက်၊ ပါရမီလမ်သမကဌီသအနီသ

🍀ပေအကျယ် 18ပေ55ပေ
🍀တတိယထပ် ၄လလဟာ
🍀တိုက်သက်တမ်သ ၃နဟစ်ဝန်သကျင်
🍀 1 - Master bedroom
🍀1 - Single bedroom
🍀ကိုရီသယာသပါကေသခင်သပဌီသ၊နောက်ကဌလေပဌာသခင်သပဌီသ
🍀ရေပူ ရေအေသအပါ
🍀ဆေသသာသကောင်သ တိုက်သာသကောင်သ တဲ့အခန်သလေသပါ။
🍀ကာသပါကင်လဲအဆင်ပဌေပါတယ်
🍀Bank ချိတ်နဲ့လဲရပဌီသ

🍀ရောင်သဈေသ သိန်သ 800

အလုံသစုံအသင့်နေအခန်သလေသကို စိတ်ဝင်စာသ၍ဝယ်ယူလိုပါကပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် စျေသညဟိနဟိုင်သ၍ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

အကျယ်အဝန်သ

18 ပေ x 55 ပေ

990 စတုရန်သပေ

အချက်အလက်မျာသ

 • ဘဏ်အရစ်ကျ ရပါသည်
 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

အိမ်ရာချေသငလေ တလက်ချက်ရန်

တလက်ချက်ရန်

ငလေပေသသလင်သမဟု ပုံစံ
(Your Loan Payment)
လစဉ် ငလေပေသချေမဟု 1,189,835
ချေသငလေ ပမာဏ 56,000,000
စုစုပေါင်သ ပေသချေရမည့်ငလေ 71,390,100
အတိုသနဟုန်သ 10%
ချေသယူမည့် နဟစ်ပမာဏ 5 years

House Angency ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အိမ္တဌင္သ အိမ္ျပင္ အလလဆင္ျခင္သ ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငဌ ေငဌလဲႏႈန္သ)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလလ်ာ့အာသမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္သသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ