ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။)

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
 • ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် နေရာကောင်းLiquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။) - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-21158641 | iMyanmarHouse.com
23 Jun 2024 9:30 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်168 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-21158641

မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 22 သိန်း (ကျပ်)

ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီးရှိ ဂန္ဓမာဈေးနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ရှိ Liquor, ရေမွှေးဆိုင်, ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး, Minimart , Showroom, ရုံးခန်း သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး အဌား (အသင့်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သာလိုပါသည်။)
================================
- တည်နေရာ - ဂန္ဓမာလမ်းမဘေး (ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းအနီးရှိ) (The Gandamar ဟိုတယ် နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ 77Cake ဆိုင် နှင့် ကပ်လျက်)
- Google Map Location
https://goo.gl/maps/nmEqEQvMXykGXK9y9
- မျက်နှာစာအကျယ် - ၃၀ ပေ
- ဆိုင်ရှေ့နောက် - ၃၅ ပေ
- ဆိုင်အတွင်းအမြင့် - ၁၂ ပေ
- အဲကွန်း 5 Hp (Mitsubishi Split Type 2.5 Hp 2 လုံး)
- ပါဝါမီတာ
- မီးအားလုံးအသစ်ဆင်ပြီး
(ကိတ်မုန့်ဖုတ်တဲ့ထိနိုင်ပါတယ်)
- စည်ပင်ရေပါ
- နောက်ဖက်အခန်းပို - အခန်း ၅ ပေ ၂၅ ပေ
- ရေချိုးခန်း ၁ ခန်း
- ​ကြေငြာ Light Box များ ဆင်ထားပါတယ်
- ပုံမှာ အဲကွန်းနဲ့ ကြေငြာ lightbox နောက်ဖက်အခန်းပုံမပါပါ
- အဆောက်အဦး၊ အမိုးအကာ၊ မီးလိုင်းနဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအားလုံး အသစ် အမိုး မျက်နှာကြက်ကစလို့ ရှေ့တံခါး မှန် အဲကွန်းအကြီး မီးကြိုး ပလပ် အားလုံး အသစ်
- အပြင်ဘက်ကနေဝင်တဲ့ နောက်ပေါက်တံခါးသပ်သပ်ပါပါတယ်
- နောက်ဖက်အခန်းကလည်း ရှေ့အခန်းလိုပဲ သေချာပြင်ထားပါသည်။ (လူနေထိုင်နိုင်ပါသည်။)
- အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီး အသစ် (လက်တင်ဖွင့်နိုင်)
- လက်ရှိ အောင်မြင်နေသော ရေမွှေးဆိုင်အားဌားထားပါသည်။ (နေရာပြောင်းဖွင့်ရန်ရှိသဖြင့် ၁.၁.၂၀၂၄ နေ့ စတင် ဌားနိုင်ပါသည်။)
- ကိုယ်ပိုင်ကားပါကင် ၃ စီး ရပ်နိုင်သည့် အပြင် လမ်းဘေးတွင်လည်း ကားရပ်နိုင်ပါသည်။
- လူစည်ကားပြီး အချက်အချာကျသောဈေးနှင့် လမ်းမပေါ်ရှိ မျက်နှာဖွင့် အကျယ် ဆိုင်ခန်း Showroom ရုံးခန်း ဖွင့်ရန် အလွန်သင့်တော်ပြီး လက်တင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
- Showroom များ
- ရေမွှေးဆိုင် (လက်ရှိဌားထား နေရာပြောင်းရွေ့ဖွင့်)
- Liquor shop
- ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ကြီး
- မီနီမတ်
- Solar Product Showroom
- Aesthetic Clinic
- Premium Tea/Coffee/Burbble Tea
- Juice Bar
- Cosmetic Showroom
- Organic Product Shop
- Local Product or Food Shop
- Traditional or Other Restaurant Types
- Spa or Beauty Salon
- Fashion Boutiques (တိုင်းရင်းသာရိုးရာ သို့ အခြား)
- Nutrition & Wellness Store
စသဖြင့် Show Room များဖွင့်နိုင်
- အနီးအနားတွင် Hotel, Aesthetic clinic နှင့် စားသောက်ဆိုင်၊ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ဖက်ရှင်ဆိုင်များ၊ Unique Fashion Shop, Delivery Express များရှိပါသည်။
- ဆက်သွယ်ရန်
09779799996
+959 779799996 (Viber/ Whatsapp)

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ