𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School)

á€•á€Żá€¶á€€á€Œá€źá€žá€á€»á€Č့ရနá€ș နဟိပá€șပါ

 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
 • 𝟖𝐑𝐂 đđźđąđ„đđąđ§đ  đ…đšđ« 𝐑𝐞𝐧𝐭(Can use/ Office/ School) - ငဟါသရနá€ș - အငá€șှစိနá€ș (Insein) - ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž (Yangon Region) - 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) - R-20323225 | iMyanmarHouse.com
á€€á€Œá€±á€Źá€șá€„á€Œá€Źá€•á€­á€Żá€„á€șရဟငá€șသို့ဆကá€șသလယá€șရနá€șနဟိပá€șပါ
5 May 2023 11:09 am တလငá€șá€€á€Œá€±á€Źá€șá€„á€Œá€Źá€á€„á€șခá€Č့သညá€ș261 ကဌိမá€ș ကဌည့á€șá€›á€Ÿá€Żá€·á€•á€Œá€źá€žá€€á€Œá€±á€Źá€șá€„á€Œá€Źá€”á€¶á€•á€«á€á€ș R-20323225

အငá€șှစိနá€ș | ရနá€șကုနá€șတိုငá€șá€žá€’á€±á€žá€€á€Œá€źá€ž

á€œá€Żá€¶á€žá€á€»á€„á€șှအိမá€ș

78 ပေ x 60 ပေ 4680 စတုရနá€șသပေ

ရေချိုသခနá€șှ 3 ခနá€șှ

လစဉá€șငဟါသရမá€șှခ 200 သိနá€șှ (ကျပá€ș) (တစá€șလ)

#အငá€șှစိနá€șá€™á€Œá€­á€Żá€·á€”á€šá€ș_á€˜á€Żá€›á€„á€·á€șနေဏငá€șလမá€șá€žá€™á€€á€Œá€źá€žá€•á€±á€«á€ș_á€…á€źá€žá€•á€œá€Źá€žá€›á€±á€žá€œá€Żá€•á€șငနá€șှလုပá€șရနá€ș‌_နေရဏကေဏငá€șှ #မဌေနဟင့á€șအထပá€șမဌငá€ș့ဥဆေဏကá€șá€Šá€žá€„á€Ÿá€Źá€žá€›á€”á€șရဟိပါသညá€ș
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 Building- 8Âœ Rc
🔰 မဌေပဌငá€șဥကျယá€ș-(78'×60') ပေ
đŸ”°á€á€œá€œá€Ÿá€Źá€á€»á€„á€șှ ပေဥကျယá€ș 𝐒đȘ𝐟𝐭-(𝟑𝟎𝟎𝟎❜) ကျေဏá€șရဟိပါတယá€ș
🔰 đ†đ«đšđźđ§đ đŸđ„đšđšđ« á€Ąá€™á€Œá€„á€·á€ș "𝟏𝟔"ပေ ရဟိပါတယá€ș
á€€á€Œá€œá€±á€•á€Œá€Źá€žá€Ąá€•á€Œá€Šá€·á€șခငá€șသထဏသပါတယá€ș
🔰 ဓာတá€șá€œá€Ÿá€±á€€á€Źá€ž ကတá€șစနစá€ș ဖဌစá€șပါသညá€ș
( Carparking Basementá€™á€Ÿá€Ź ပါရဟိပါတယá€ș )
တတိုကá€șá€œá€Żá€¶á€žá á€Ąá€™á€Œá€„á€·á€șပေ "𝟏𝟏𝟓" ပေ ရဟိပါတယá€ș
đŸ’ŽđŸ’Žá€á€œá€œá€Ÿá€Źá€™á€Ÿá€Ź ရေချိုသခနá€șှအိမá€șသာ 3ïžâƒŁá€œá€Żá€¶á€žá€•á€«á€á€„á€șပါတယá€ș
💎💎 𝟑𝟏𝟓 𝐊𝐕𝐀 đ“đ«đšđ§đŹđŸđšđ«đŠđžđ« , လုပá€șငနá€șသသုံသမဟသစကá€șá€Ąá€€á€Œá€źá€žá€á€œá€Żá€¶á€ž ၊ 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎 ဂါလံဆန့á€ș ရေတိုငá€șá€‚á€źá€Ąá€•á€«á€á€„á€ș
ရေ ၊မြှ áŠá€Ąá€•á€Œá€Šá€·á€șစုံ ပါဝငá€șပါတယá€ș
â™»đ‘đžđœđšđŠđŠđžđ§đđžđ
ကျေဏငá€șှ / ရုံသခနá€șှ / Showroom á€™á€»á€Źá€žá€œá€Żá€•á€șကိုငá€șရနá€șá€Ąá€á€œá€€á€șá€Ąá€œá€œá€”á€șအဆငá€ș​ပဌေပါတယá€șခငá€șá€—á€»đŸ˜„
đŸ’” Rental fees per month- သိနá€șှ200 (á€Šá€Ÿá€­á€”á€Ÿá€­á€Żá€„á€șှ)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
If you interested to have a look this property or want to know another properties in any township @ Yangon ,Please contact us ..,
𝐊𝐇𝐈𝐍 𝐌𝐘𝐀𝐓 𝐍𝐎𝐄 đ‘đžđšđ„ 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 đ‚đšđŠđ©đšđ§đČ 𝐋𝐱𝐩𝐱𝐭𝐞𝐝. đŸ“žđŸ“±đ‚đšđ§đ­đšđœđ­ đŸđšđ«đŸ“±đŸ“ž
đŸ“ČđŸ“Č09400111761
đŸ“ČđŸ“Č09775677778 ,đŸ“ČđŸ“Č09780677778
đŸ“ČđŸ“Č09766277778, đŸ“ČđŸ“Č09975677778
Viber 🔛 đŸ“Č+959775677778 đŸ“Č09400111761 đŸ“Č09775677778
đŸš©Page Link⬇⬇
â–Čâ–Čâ–Čâ–Čâ–Čâ–Čâ–Čâ–Čâ–Čâ–Čâ–Čâ–Čâ–Čâ–Čâ–Č
https://www.facebook.com/KhinMyatNoeRealEstateCompany/
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
👉ဝနá€șဆေဏငá€șခ
á€Ąá€„á€Ÿá€Źá€ž = တစá€șနဟစá€șချုပá€ș တလစာ á€á€Œá€±á€Źá€€á€șá€œá€á€»á€Żá€•á€șလဝကá€șစာ
အိမá€șရဟငá€șအိမá€șá€„á€Ÿá€Źá€ž နဟစá€șညသနဟစá€șဖကá€șပေသဆေဏငá€șရပါမညá€ș 👈
đŸ‘‰á€Ąá€›á€±á€Źá€„á€șှ = 2 %
ရေဏငá€șသချသူ အိမá€șရဟငá€șဘကá€șမဟ á€Ąá€•á€Œá€Šá€·á€șယူပါသညá€ș👈
đŸ€—á€Ąá€­á€™á€șရဟငá€șá€™á€»á€Źá€žá€œá€Šá€șá€žá€šá€Żá€¶á€€á€Œá€Šá€șá€…á€œá€Źá€Ąá€•á€șá€”á€Ÿá€¶á€”á€­á€Żá€„á€șပါတယá€șရဟငá€ș့ ဧညá€ș့သညá€șá€™á€»á€Źá€žá€œá€Šá€șá€žá€€á€Œá€­á€Żá€†á€­á€Żá€•á€«á€á€šá€șရဟငá€șá€·đŸ€—
#KhinMyatNoe
#RealEstate
#Company

ဥချကá€șအလကá€șမျဏသ

 • á€Ąá€œá€Żá€¶á€žá€…á€Żá€¶ ပဌငá€șဆငá€șá€•á€Œá€źá€ž
iMyanmarHouse.com (အိုငá€șမဌနá€șá€™á€Źá€Ÿá€±á€Źá€€á€șစá€șဒေါ့ကလနá€șှ) တလငá€ș á€á€œá€±á€·á€žá€±á€Źá€€á€Œá€±á€Źá€șá€„á€Œá€Źá€Ÿá€Ż á€•á€Œá€±á€Źá€•á€«á€›á€”á€ș
နဟစá€șသကá€ș မျဟဝေရနá€ș Report

KHIN MYAT NOE Real Estate Company Limited ရဟိ á€„á€Ÿá€Źá€žá€›á€”á€ș အိမá€șá€á€Œá€¶á€™á€Œá€±á€™á€»á€Źá€ž

KHIN MYAT NOE Real Estate Company Limited ရဟိ ရေဏငá€șှရနá€ș အိမá€șá€á€Œá€¶á€™á€Œá€±á€™á€»á€Źá€ž


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

အငá€șှစိနá€șá€™á€Œá€­á€Żá€·á€”á€šá€ș ငဟါသရနá€ș အိမá€șá€á€Œá€¶á€™á€Œá€±á€™á€»á€Źá€ž