#အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
 • #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-19650062 | iMyanmarHouse.com
26 Apr 2022 12:55 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1027 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-19650062

လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

57 ပေ x 92 ပေ 5244 စတုရန်းပေ

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 10 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)

🔰 #ဘုရင့်နောင်လမ်းမ_ISY_YIS_ကျောင်းများအနီး_လုပ်ငန်းလုပ်ချင်သောမိတ်ဆွေများ_နေထိုင်ချင်သော မိတ်ဆွေများအတွက် #အေးရိပ်မွန်_မြကန်သာအိမ်ရာအတွင်းရှိ_လုံးချင်း_မြေကွက်_အငှားစာရင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် 😊😊😊

1. လှိုင်မြို့နယ် ၊ မြကန်သာအိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (57' × 92')
🔸 မြေသီးသန့်
🔸 စျေးနှုန်း / 10 သိန်း

--------------------------------------------------

2. လှိုင်မြို့နယ် ၊ မြကန်သာအိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (6000 sqft)
🔸 မြေသီးသန့်
🔸 စျေးနှုန်း / 11 သိန်း

--------------------------------------------------

3. လှိုင်မြို့နယ် ၊ မြကန်သာအိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (30'× 60')
🔸 RC-2+MBR-4, A/C-5
🔸 စျေးနှုန်း / 11 သိန်း

--------------------------------------------------

4. လှိုင်မြို့နယ် ၊ မြကန်သာအိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (90'× 90')
🔸 မြေသီးသန့်
🔸 စျေးနှုန်း / 12 သိန်း

--------------------------------------------------

5. လှိုင်မြို့နယ် ၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (60'× 80')
🔸 မြေသီးသန့်
🔸 စျေးနှုန်း / 13 သိန်း

--------------------------------------------------

6. လှိုင်မြို့နယ် ၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (60'× 60')
🔸 RC-2+MBR-1, BR-3
🔸 စျေးနှုန်း / 15 သိန်း

--------------------------------------------------

7. လှိုင်မြို့နယ် ၊ မြကန်သာGarden Home
🔸 အကျယ်အဝန်း (60'× 60')
🔸 RC-2+MBR-1, BR-3, A/C-6
🔸 စျေးနှုန်း / 20 သိန်း

--------------------------------------------------

8. လှိုင်မြို့နယ် ၊ မြကန်သာအိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (70'× 60')
🔸 RC-2+MBR-5, A/C-7
🔸 စျေးနှုန်း / 20 သိန်း

--------------------------------------------------

9. လှိုင်မြို့နယ် ၊ မြကန်သာအိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (60'× 70')
🔸 RC-2+MBR-1, BR-5
🔸 စျေးနှုန်း / 23 သိန်း

--------------------------------------------------

10. လှိုင်မြို့နယ် ၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (80'× 80')
🔸 RC-2+MBR-1, BR-4
🔸 စျေးနှုန်း / 23 သိန်း

--------------------------------------------------

11. လှိုင်မြို့နယ် ၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (95'× 75')
🔸 RC-2+MBR-3, BR-2, A/C-7
🔸 စျေးနှုန်း / 25 သိန်း

--------------------------------------------------

12. လှိုင်မြို့နယ် ၊ မြကန်သာအိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (1189 sqft)
🔸 မြေသီးသန့်
🔸 စျေးနှုန်း / 25 သိန်း

--------------------------------------------------

13. လှိုင်မြို့နယ် ၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (80'× 80')
🔸 RC-2+MBR-1, BR-3, A/C-4
🔸 စျေးနှုန်း / 25 သိန်း

--------------------------------------------------

14. လှိုင်မြို့နယ် ၊ မြကန်သာအိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (8532 sqft)
🔸 မြေသီးသန့်
🔸 စျေးနှုန်း / 25 သိန်း

--------------------------------------------------

15. လှိုင်မြို့နယ် ၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ
🔸 အကျယ်အဝန်း (75'× 90')
🔸 RC-2+MBR-4, ပြင်ဆင်ပြီး
🔸 စျေးနှုန်း / 35 သိန်း

--------------------------------------------------

✅ ညှိနှိုင်းစျေးနှုန်းများဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ဝင်စားသောစာရင်းများအားကြည့်ရှု့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်
💁🏻 လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ဝင်စားသော Data များကိုသိရှိလိုပါက Soe Kabar Facebook Page ရဲ့ Chat Boxကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်။

📲📲 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ;

09429261010, 09429261011

သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

အချက်အလက်များ

 • မပြင်ဆင်ရသေး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

Soe Kabar Real Estate Co.,Ltd ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

လှိုင်မြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ