ျပည့္စံု(Yangon House) အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ
(Pyae Sone Real Estate)

အိမ္ျခံေျမတိုက္ခန္းေရာင္းဝယ္ငွားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/pyaesone-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

110

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

72

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

182