အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 300 12 June 2018  ေအာင္သိဒၶိလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 3500 12 June 2018  သူရလမ္းသြယ္ ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 265 12 June 2018  (၂၈)ရပ္ကြက္ ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 50 300 12 June 2018  ကၽြန္းေတာလမ္း ၊ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 60 1800 12 June 2018  က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1000 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1200 12 June 2018  ေအးရတနာလမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 50 385 8 June 2018  ေအာင္ေဇယ် (၈) လမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 7500 8 June 2018  ( ၆ )ရပ္ကြက္ ၊ လံုးခ်င္း
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 1150 8 June 2018  မာလာျမိဳင္လမ္းသြယ္ ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဗဟန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1500 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2800 8 June 2018  တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 7600 8 June 2018  ( ၆ )ရပ္ကြက္ ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 300 8 June 2018  ေအာင္သိဒိၶလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 4000 8 June 2018  ပင္လံုးလမ္းမၾကီး ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 280 8 June 2018  ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 400 8 June 2018  (၁၄)ရပ္ကြက္ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1650 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2000 8 June 2018  ေျမႏုလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 320 1 June 2018  ရာဇဓိရာဇ္လမ္း ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 550 1 June 2018  ထူပါရုံ (၁၅) လမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း။
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 280 1 June 2018  ထီးတန္.းလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 45 380 1 June 2018  (၁၃)ရပ္ကြက္ ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္