သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

1300 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

         Lucky Square Condo ကို သံလ်င္တံတားဆင္းဆင္းခ်င္း က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားလမ္းမေပၚတြင္ Crest Star Resources Co.,Ltd. မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္သည္။

- 1000sqft မွ 1855sqft အထိက်ယ္၀န္းေသာ အခန္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူနုို္င္သည္။

- Shopping Mall ပါ၀င္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒိုတစ္ခုျဖစ္သည္။

 

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

 

ပါ၀င္သည့္ Facilities မ်ား

Swimming Pool
- Pool Refreshment Area
- Gym Room
- Function Room
- BBQ Area
- Bar Lounge
- CCTV
- 24 Hours Security
- Fire Alarm
- Free Channel TV Point
- Fire Hose Reel
- Fire Extinguisher
- Generator

 

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

 

Lucky Square Condo သည္

- သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို့ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း သြားေရာက္နုိ္င္သည္။

- အနီးနားတြင္ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ ၊  ေပၚေတူဂီဘုရာေက်ာင္း မ်ားရွိသည္။

- ရန္ကုန္ျမိဳ့နွင့္မတူ သန္လ်င္ျမိဳ့၏တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္မွုကို ခံစားနိုင္သည္။

- ကားပါကင္အလံုအေလာက္ပါသည္။

 

Location Map

သံလ်င္တံတားအဆင္းရွိ (Shopping Mall ပါသည့္) Lucky Square Condo

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Crest Star Resources Co.,Ltd.

လိပ္စာ
Yangon.