လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

8215 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 
 
            အမွတ္ (၂၉) ၊ ခေရပင္လမ္း လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ Adventure Myanmar Tours and Incentive ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ Top 10 အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းစာရင္းဝင္ Better Life Group တို႔ ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

* (၄) ဧကေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည့္ေျမေပၚတြင္ အေဆာက္အဦး (၅) လံုးပါ၀င္မည္။
* ဟိုတယ္အခန္းေပါင္း (၈၇) ခန္း ၊ Residential အခန္းေပါင္း (၃၅၉) ခန္း ႏွင့္ Service Apartment အခန္းေပါင္း (၁၆၈) ခန္း ပါ၀င္သည္။
 
 
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment
 
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment
 
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment
 
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

ပါဝင္သည့္ Facilities မ်ား
 • Super Market
 • Infinity Party Pool
 • Sky Garden Run way
 • Gym
 • Retail Shop
 • Child Care Centre
 • Convenience Store
 • Kid Pool
 • Pool Side Bar
 • Public Library
 • Laundry Service
 • Lift
 • 24 hours backup generator
 • Parking
 • Card access control system
 • CCTV

စသည္ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒိုတစ္ခုတြင္ရွိရမည့္ Facilities မ်ားျပည့္စံုစြာပါဝင္ပါသည္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

 

Room type-1 Bedroom

                 -2 Bedroom

အခန္းမ်ား၏ Balcony မ်ားမွ City View ၊ Residential Garden View ႏွင့္ Shwe Dagon Pagoda View မ်ားကို ခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အနီးအနားထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ား

 - ထိုင္းသံရံုး ၊ လာအိုသံရံုး ၊ ဘရာဇီးသံရံုး ၊ ပါကစၥတန္သံရံုး ၊ မေလးရွားသံရံုး ၊ သီရိလကၤာသံရံုး ၊ အင္ဒိုနီးရွားသံရံုး ၊ တရုတ္သံရံုး ၊ ရုရွားသံရံုး
- ေရႊတိဂံုေစတီ ၊ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ရံုး ၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ဥယ်ာဥ္ ၊ UMFCCI (ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း) ၊ အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရံု ၊ ေတာ္၀င္စင္တာ ၊ စိန္ေဂဟာ
- ရန္ကုန္ကေလးေဆးရံုႀကီး ၊ ရန္ကုန္ဗဟိုအမိ်ဳးသမီးေဆးရံု ၊ ေရႊလမင္းအထူးကုေဆးရံု ၊ ဆာကူရာေဆးရံု ၊ အာရွေတာ္၀င္ေဆးရံု တို႔အနီးတြင္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment
 
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment
 
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment
 
Location Map
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံရံုးမ်ားအနီး Magical World Apartment

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Adventure Myanmar Tours and Incentive

Adventure Myanmar Tours and Incentive

လိပ္စာ
ခေရပင္လမ္း ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။