လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ (၆ခန္းတြြဲ ၈ထပ္ခြဲ ေျမအာက္ကားပါကင္ပါ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ျပီး ကြန္ဒိုအခန္းမ်ား)

4190 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 
 • သီရိလမ္း ၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္တည္ရွိပါသည္။
 • ၆ခန္းတြြဲ ၈ထပ္ခြဲ ေျမအာက္ကားပါကင္ပါ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ျပီး ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားျဖစ္သည္။
 • 1242 sqft မွ 1480 sqft အထိေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
 • မာစတာအိပ္ခန္း (၁) ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း (၂) ခန္း ၊ ဧည့္ခန္း ၊ မီးဖိုခန္း ၊ ထမင္းစားခန္း တို႔ပါ၀င္သည္။
 • ကားပါကင္ ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ၂၄ နာရီလံုၿခံဳေရး ၊ GYM ၊ Mini Mart
 • ** down payment ေပးသြင္းျပီး လေပါင္း (၃၀) အတိုးမဲ့အရစ္က် ေငြ ေခ်စနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။**

 

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ (၆ခန္းတြြဲ ၈ထပ္ခြဲ ေျမအာက္ကားပါကင္ပါ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ျပီး ကြန္ဒိုအခန္းမ်ား)

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ (၆ခန္းတြြဲ ၈ထပ္ခြဲ ေျမအာက္ကားပါကင္ပါ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ျပီး ကြန္ဒိုအခန္းမ်ား)

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ (၆ခန္းတြြဲ ၈ထပ္ခြဲ ေျမအာက္ကားပါကင္ပါ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ျပီး ကြန္ဒိုအခန္းမ်ား)

 

 • Royal Thazin Nwe မွေဆာက္လုပ္ေသာ Mini Condo သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမ္းနားလမ္း ၊ ဗဟိုလမ္း ႏွင့္ ရြာမေက်ာင္းလမ္း တုိ႔ဆံုရာ အနီးတ၀ိုက္ရွိ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ဆဲ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုျဖစ္ျခင္း
 • အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ကားတစ္စီးႏႈန္းရပ္နားနိုင္သည့္အတြက္ ကားပါကင္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစျခင္း
 • အင္းလ်ားကန္၏အလွတရား လိႈင္ျမစ္၏ျမင္ကြင္းတုိ႔ကို ရႈျမင္ႏိုင္ျခင္း
 • ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အား မိမိေနအိမ္မွ ဖူးေျမွာ္ႏိုင္ျခင္း
 • ေစ်း ၊ ေက်ာင္း သုခကမၻာအထူးကုေဆးရံု Grand Hanthar အထူးကုေဆးရံု ၊ ISM International School ၊ ဂမုန္းပြင့္(ဆင္ေရတြင္း) ၊ စိန္ေဂဟာ ILBC, City Mart, Orange Mart, Misubishi Car Showroom, ႏွင့္အျခားကား Showroom မ်ားအနီးတ၀ိုက္တြင္တည္ရွိျခင္း
 • လႈိင္တကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ၊ ေရေၾကာင္းသိပၸံ ၊ STI University, MICT Park ႏွင့္အင္းလ်ားကန္သို႔ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း သြားလာႏိုင္ျခင္း အစရိသည္တို႔ေၾကာင့္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာတြင္ရွိၿပီး အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုျဖစ္ျခင္း

 

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ (၆ခန္းတြြဲ ၈ထပ္ခြဲ ေျမအာက္ကားပါကင္ပါ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ျပီး ကြန္ဒိုအခန္းမ်ား)

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ (၆ခန္းတြြဲ ၈ထပ္ခြဲ ေျမအာက္ကားပါကင္ပါ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ျပီး ကြန္ဒိုအခန္းမ်ား)

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ (၆ခန္းတြြဲ ၈ထပ္ခြဲ ေျမအာက္ကားပါကင္ပါ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ျပီး ကြန္ဒိုအခန္းမ်ား)

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ (၆ခန္းတြြဲ ၈ထပ္ခြဲ ေျမအာက္ကားပါကင္ပါ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ျပီး ကြန္ဒိုအခန္းမ်ား)

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။