မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

2696 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

                   Asahi Condo သည္ 24  (အ၀င္) လမ္း ႏွင့္ 84 (အထြက္)  ၾကား ၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိသည္။

  • ဂရန္ေျမ (၁) ဧက ေပၚတြင္ ကြန္ဒိုဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထားသည္။
  • 975 sqft မွ 1466 sqft အထိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္။
  • ေရကူးကန္ ၊ အားကစားခန္းမ ၊ ကားပါကင္ ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ Rooftop Garden ၊ Barbeque Terrace ပါဝင္သည္။
  • မႏၱေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ လွပေသာရႈခင္းေတြကို ခံစားရၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုးေနရာ ၊ အျပည့္စံုဆံုး ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ေစ်းသက္သာဆံုး ကြန္ဒိုတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
  • ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ရန္ ၊ ေရအလံုအေလာက္ရရွိရန္ ၊ မီးအႏၱရာယ္ ၊
    လံုးၿခံဳေရး ၊ ကားထားရန္ ေနရာမ်ားစနစ္တက်စီစဥ္ထားသည္။
  • ေစ်းခ်ိဳးေတာ္ႏွင့္ နာရီစင္ကို ၅ မိနစ္အတြင္းသြားႏိုင္ၿပီးေတာ့ တန္ခိုးႀကီးတဲ့ ေရႊက်ီးျမင္ ဘုရားနဲ႔နီးၿပီး အ.ထ.က ေက်ာင္းေတြနဲ႔ အနီးအနားမွာ တည္ရွိပါသည္။

 

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

 

Asahi Condo ၏အားသာခ်က္မ်ား

1. မႏၱေလးျမိဳ ႔လည္ေခါင္ (ေစ်းခ်ိဳ)အနီးတြင္ တည္ရွိျခင္း
2. ေစ်းအသက္သာဆံုး ကြန္ဒိုျဖစ္ျခင္း
3. ကြန္ဒို Facilities အျပည့္အစံုပါဝင္ျခင္း
4. စိတ္ခ်ရေသာ Developer (KT Construction) မွ တည္ေဆာက္ျခင္း
(KT Construction သည္ မႏၱေလး၏ အထင္ကရ ေ႐ႊနန္းေတာ္အိမ္ရာ ၊ ခ်ယ္ရီဗီလာ ႏွင့္ KT Business Complex မ်ား တည္ေဆာက္ထားပါသည္။)
5. ကြန္ဒိုဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း
(ယခုကြန္ဒိုသည္ KT Construction ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမျဖစ္ပါသည္။)
6. ကားပါကင္ ၊ ဆိုင္ကယ္ပါကင္ လံုေလာက္ျခင္း
7. ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္း
8. ေရအလံုအေလာက္ ရရွိျခင္း
9. သန္႔ရွင္းမႈ ၊ မီးအႏၱရာယ္ ၊ လံုျခံဳေရး စနစ္တက်ရွိျခင္း

Building Type

* Basement အပါ ကားပါကင္ (၃) ထပ္ * လူေနအိမ္ခန္း (၁၀) ထပ္ * Rooftop
* (၁) လႊာတြင္ (၁၈) ခန္း
* ႐ိုး႐ိုးေလွခါး (၃) စင္း * ဓာတ္ေလွခါး (၄) စင္း
* ကားအဝင္အထြက္ အေပါက္ (၂) ခု
ပါဝင္သည္။

 

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

 

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳအနီး ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Asahi Condo

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

KT Construction Group မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

KT Construction Group

KT Construction Group

လိပ္စာ
Chan Aye Thar Zan Tsp, Mandalay.