45 ရတနာ Condominium

4503 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

                 45 Yatanar Condominium ကို အမွတ္ - ၄၅ ၊ ရတနာသိခိ ၤလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ iGreen Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။

 

45 ရတနာ Condominium

45 ရတနာ Condominium

45 ရတနာ Condominium

45 ရတနာ Condominium

45 ရတနာ Condominium

45 ရတနာ Condominium45 ရတနာ Condominium

45 ရတနာ Condominium

 

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

i Green Construction မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

i Green Construction

i Green Construction

လိပ္စာ
No.82 (A), Kyaik Waing Pagoda Street, in front of Junction 8, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.