24 ဓမၼိကဝတီ Condominium

4640 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

               24 ဓမၼိကဝတီ Condominium ကို အမွတ္ - ၂၄ ၊ ဓမၼိက၀တီလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္  iGreen Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။

 

24 ဓမၼိကဝတီ Condominium

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

i Green Construction မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

i Green Construction

i Green Construction

လိပ္စာ
No.82 (A), Kyaik Waing Pagoda Street, in front of Junction 8, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.