အျမတ္အတြက္မဟုတ္ အိမ္ေဆာက္ခ်င္သည့္သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီက ေျမကြက္မ်ားေရာင္း

အျမတ္အတြက္မဟုတ္ အိမ္ေဆာက္ခ်င္သည့္သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီက ေျမကြက္မ်ားေရာင္း - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
1264 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ျပည္တြင္း အိမ္ၿခံေျမ သတင္း | Posted by ေရႊစင္ဝင္း (iMyanmarHouse.com)

### Zawgyi Version ###

အျမတ္အတြက္မဟုတ္ အိမ္ေဆာက္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီကေျမ ကြက္မ်ားေရာင္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမရွိ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက “ ေျမေရာင္းေပးမယ္ ဆိုတာက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေကာ္မတီဖြဲ႕၊ စိစစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕လူေနဖို႔အတြက္ ေပ (၄၀ X ၆၀ ) ေျမကြက္ေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔အတြက္ ေျမကြက္ေတြ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ထက္မွာေရာင္းႏိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမကို ေရာင္းေပးတာပါ။ အျမတ္အတြက္မဟုတ္ပါဘူး။ ေျမမရွိတဲ့ သူေတြ အိမ္ေဆာက္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရာင္းတာပါ ’’ ဟု ေျပာသည္။

ေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီက ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ေရာင္းခ်ရန္ ေျမကြက္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း၊ ေျမကြက္သစ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ ယခင္ကာလက လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာႏွင့္ ဒဂုံေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းေျမကြက္မ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း လူေနအေဆာက္အအုံ အေကာင္အထည္မေဖာ္နိုင္ေသးသည့္အတြက္ က်န္ေနသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ စီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ယင္းေျမမ်ားအတြက္ ေျမမ်ားစီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းၿပီး တာဝန္ေပးအပ္ထားကာ ေျမကြက္မ်ား ေရာင္းခ်နိုင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလၽွာက္လႊာပုံစံမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ေလၽွာက္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတြဲထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြပါရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေျမမ်ားကို ယခင္ကာလက ေလ်ာ္ေၾကး တစ္စုံတစ္ရာမေပးဘဲသိမ္းယူထားခဲ့သည့္အတြက္ တခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားက ျပန္ၿပီးရလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုမႈရွိေၾကာင္း၊ယင္းကိုလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီကေန စိစစ္ထားသည့္ အမႈတြဲေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က မူလလယ္သမားမ်ားကို ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ၆ ဒသမ ၉ ဘီလီယံေက်ာ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘတ္ဂ်က္မွာ ၃၁ ဘီလီယံ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္အခါ ျပန္လည္ၿပီး ရရွိနိုင္ဖို႔အတြက္ ပိုေနသည့္ ေျမကြက္မ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ် ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းက ေျပာသည္။

ေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ ေျမာင္းတကာစက္မႈဇုန္တြင္ စက္မႈေျမကြက္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အကြက္ေပါင္း ၁၈၇ ကြက္ကို ဒုတိယ အဆင့္အေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဒဂုံအေရွ႕ပိုင္း တြင္ရွိသည့္ ယခင္က စံျပစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧက ၉၃၀၀ ရွိၿပီး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ဧက ၅၀၀၊ ဧက ၃၀၀ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္ အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ေပးထားေၾကာင္း၊(လန-၃၉ ) ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္ႀကီးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထံမွ ေၿမ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အစိုးရက ျပန္လည္ရယူၿပီး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကုမၸဏီမ်ားအား ျပန္လည္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ယင္းေျမေနရာမ်ားတြင္ လူေနဇုန္မ်ား၊ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ရသည့္ေၿမ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီး ျမဳႇုပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စက္မႈဇုန္မ်ား၊စီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ စီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမကို စိစစ္ၿပီးမွ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အျပည့္အဝအာမခံခ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးသန္းက ေျပာသည္။

ေျမကြက္မ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ မသမာမႈမ်ားမျဖစ္ေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ အစိုးရေျမမ်ား စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ က စိစစ္ကာ ေရာင္းခ်ေပးသင့္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥကၠာသစၥာ မွ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) အတြက္ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။

Credit: iMyanmarHouse.com

 

### Unicode Version ###

အမြတ်အတွက်မဟုတ် အိမ်ဆောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မြေစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီကမြေ ကွက်များရောင်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှိ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ပြုလုပ်သည့် ရန်ကုန်မြို့ တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက ယင်းသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက “ မြေရောင်းပေးမယ် ဆိုတာက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က သေသေ ချာချာ ကော်မတီဖွဲ့၊ စိစစ်ပြီး တချို့လူနေဖို့အတွက် ပေ (၄၀ X ၆၀ ) မြေကွက်တွေ၊ စက်မှု လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက် မြေကွက်တွေ ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုကိုကျွန်တော်တို့ လက်ထက်မှာရောင်းနိုင်ခွင့်ရှိသောမြေကို ရောင်းပေးတာပါ။ အမြတ်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ မြေမရှိတဲ့ သူတွေ အိမ်ဆောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရောင်းတာပါ ’’ ဟု ပြောသည်။

မြေစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီက ပထမအကြိမ်အဖြစ်ရောင်းချရန် မြေကွက်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် ရွေးချယ်ထားကြောင်း၊ မြေကွက်သစ်များမဟုတ်ဘဲ ယခင်ကာလက လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာနှင့် ဒဂုံလေးမြို့နယ်ရှိ ဖော်ထုတ်ပြီး မြို့ပြစီမံကိန်းမြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် မြေများဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းမြေကွက်များသည် ယနေ့အချိန်အထိ မြို့ပြစီမံကိန်း လူနေအဆောက်အအုံ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးသည့်အတွက် ကျန်နေသည့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော မြေများဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှ သိရ သည်။

တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ယင်းမြေများအတွက် မြေများစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး တာဝန်ပေးအပ်ထားကာ မြေကွက်များ ရောင်းချနိုင် ရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာပုံစံများကို စတင်ရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်း၊လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေပါရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ မြေများကို ယခင်ကာလက လျော်ကြေး တစ်စုံတစ်ရာမပေးဘဲသိမ်းယူထားခဲ့သည့်အတွက် တချို့လယ်သမားများ က ပြန်ပြီးရလိုကြောင်း တောင်းဆိုမှုရှိကြောင်း၊ယင်းကိုလည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှု ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီကနေ စိစစ်ထားသည့် အမှုတွဲပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က မူလလယ်သမားများကို မြေယာလျော်ကြေး ၆ ဒသမ ၉ ဘီလီယံကျော် လျော်ကြေးပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘတ်ဂျက်မှာ ၃၁ ဘီလီယံ လျော်ကြေးပေးဖို့ ရှိပါကြောင်း၊ မြေယာလျော်ကြေးပေးသည့်အခါ ပြန်လည်ပြီး ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ပိုနေသည့် မြေကွက်များကို ပြန်လည်ရောင်းချ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းက ပြောသည်။

မြေစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီမှ မြောင်းတကာစက်မှုဇုန်တွင် စက်မှု မြေကွက် ဖော်ထုတ်ထားသည့် အကွက် ပေါင်း ၁၈၇ ကွက်ကို ဒုတိယ အဆင့်အနေဖြင့် ရောင်းချပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တတိယအဆင့်အနေဖြင့် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းနှင့် ဒဂုံအရှေ့ပိုင်း တွင်ရှိသည့် ယခင်က စံပြစိုက်ပျိုးရေးဇုန်ကြီးများ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဧက ၉၃၀၀ ရှိပြီး ကုမ္ပဏီကြီးများကို ယခင် အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက ဧက ၅၀၀၊ ဧက ၃၀၀ စိုက်ပျိုး ရေးဇုန် အဖြစ် အကောင် အထည်ဖော်ရန်ပေးထားကြောင်း၊(လန-၃၉ ) ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း မြို့ပြစီမံကိန်း အကောင်အထည်မဖော်မီ စိုက်ပျိုးရေးဇုန်ကြီးများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လုပ်ငန်းမအောင်မြင်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီကြီးများထံမှ မြေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အစိုးရက ပြန်လည်ရယူပြီး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကုမ္ပဏီများ အား ပြန်လည်ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ယင်းမြေနေရာများတွင် လူနေဇုန်များ၊ စီးပွားရေးဇုန်များ၊ စက်မှုဇုန် များ ပြန်လည်အကောင် အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ရသည့်မြေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပြည်တွင်းရင်းနှီး မြုှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းရှင်များကို စက်မှုဇုန်များ၊စီးပွားရေးဇုန်များနှင့် အိမ်ရာစီမံကိန်းဇုန်များ အကောင် အထည်ဖော် နိုင်ရန်အတွက် ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေကို စိစစ်ပြီးမှ ပြန်လည် ရောင်းချခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အပြည့်အဝအာမခံချက်ရှိကြောင်း ဦးသန်းက ပြောသည်။

မြေကွက်များရောင်းချရာတွင် မသမာမှုများမဖြစ်စေရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းပေးထားသော အစိုးရမြေများ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ က စိစစ်ကာ ရောင်းချပေးသင့်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့ အစည်းများအား ရွေးချယ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။

 

ဥက္ကာသစ္စာ မှ iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) အတွက် အထူးရေးသားဖော်ပြသည်။

Credit: iMyanmarHouse.com

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ား

သန်လျင် - သီလဝါစက်မှုဇုန်လမ်း (၄) လမ်းသွား ကတ္တရာကွန်ကရစ်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်းပြီးစီး၍ ဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်...
သန်လျင် - သီလဝါစက်မှုဇုန်လမ်း (၄) လမ်းသွား ကတ္တရာကွန်ကရစ်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်းပြီးစီး၍ ဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်...
အဲကွန်းလေအိတ်အထူးရထားတွဲများ မတ်လဆန်းတွင် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား လမ်းပိုင်းတွင်ပြေးဆွဲမည်
အဲကွန်းလေအိတ်အထူးရထားတွဲများ မတ်လဆန်းတွင် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား လမ်းပိုင်းတွင်ပြေးဆွဲမည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထက် လုပ်ငန်းအရေအတွက်နှင့် ရင်းနှီးမြှုုပ်နှံမှု ပမာဏပိုများပြား...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထက် လုပ်ငန်းအရေအတွက်နှင့် ရင်းနှီးမြှုုပ်နှံမှု ပမာဏပိုများပြား...
ရော့ခ်ကြယ်ပွင့် ဘွန်ဂျိုဗီ၏ နယူးဂျာစီပြည်နယ်စံအိမ် အရောင်းဈေးကွက်ဝင်လာသော်လည်း ဈေးနှုန်းကြေညာထားခြင်းမရှိဘဲ စုံစမ်းမှသာ ဈေးနှုန်းပြောကြားမည်ဟုဆို...
ရော့ခ်ကြယ်ပွင့် ဘွန်ဂျိုဗီ၏ နယူးဂျာစီပြည်နယ်စံအိမ် အရောင်းဈေးကွက်ဝင်လာသော်လည်း ဈေးနှုန်းကြေညာထားခြင်းမရှိဘဲ စုံစမ်းမှသာ ဈေးနှုန်းပြောကြားမည်ဟုဆို...
နိုဘယ်ဆုရသောကြောင့် ဘီယာစက်ရုံမှ ပိုက်လိုင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ကာ ၂၄ နာရီပတ်လုံး ဘီယာရနိုင်သည့် နေအိမ်တစ်လုံး လက်ဆောင်ရခဲ့သည့် သိပ္ပံပညာရှင်...
နိုဘယ်ဆုရသောကြောင့် ဘီယာစက်ရုံမှ ပိုက်လိုင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ကာ ၂၄ နာရီပတ်လုံး ဘီယာရနိုင်သည့် နေအိမ်တစ်လုံး လက်ဆောင်ရခဲ့သည့် သိပ္ပံပညာရှင်...
သိမ်ဇရပ်ရှိ စစ်တောင်းစက္ကူစက်ရုံကို ကိုရီးယားကုမ္ပဏီနှင့် စက်မူဥယျာဉ်ထူထောင်ရန်ဆွေးနွေး...
သိမ်ဇရပ်ရှိ စစ်တောင်းစက္ကူစက်ရုံကို ကိုရီးယားကုမ္ပဏီနှင့် စက်မူဥယျာဉ်ထူထောင်ရန်ဆွေးနွေး...
ကျိုက်ထို-သထုံ-ပဲခူး-ရန်ကုန်တို့ကို ချိတ်ဆက်ရန် အမြန်လမ်းတစ်ခုဖောက်မည်ဟုဆို
ကျိုက်ထို-သထုံ-ပဲခူး-ရန်ကုန်တို့ကို ချိတ်ဆက်ရန် အမြန်လမ်းတစ်ခုဖောက်မည်ဟုဆို
ပုဂ္ဂလိကနေအိမ်ရောင်းအား ဇန်နဝါရီတွင် ၁၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်
ပုဂ္ဂလိကနေအိမ်ရောင်းအား ဇန်နဝါရီတွင် ၁၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်
ဂေဟစနစ်ကို တန်ဖိုးထားပြီး ပဲခူးတိုင်းအတွင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မည်...
ဂေဟစနစ်ကို တန်ဖိုးထားပြီး ပဲခူးတိုင်းအတွင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မည်...
လမ်းမိုင်အရှည် (၈) မိုင်ခန့်ရှိပြီး အနောက်ဘက်မြို့ရှောင်လမ်းမှ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မည့် လမ်းသစ်တစ်ခု ပဲခူးတိုင်းအစိုးရ ဖောက်လုပ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက...
လမ်းမိုင်အရှည် (၈) မိုင်ခန့်ရှိပြီး အနောက်ဘက်မြို့ရှောင်လမ်းမှ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မည့် လမ်းသစ်တစ်ခု ပဲခူးတိုင်းအစိုးရ ဖောက်လုပ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက...

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)