မယားၿပိဳင္အျဖစ္ ဆက္စပ္ႏုိင္မည့္ အိမ္ေျမကို ၀ယ္မိလွ်င္ - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
3958 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

မယားၿပိဳင္အျဖစ္ ဆက္စပ္ႏုိင္မည့္ အိမ္ေျမကို ၀ယ္မိလွ်င္

ဗဟုသုတ | Posted by ဇာနည္ေက်ာ္ (iMyanmarHouse.com)

### Zawgyi Version ###

''ဥပေဒအရ မယားၿပိဳင္ဆုိတာ ရွိပါေသးလား ဆရာ''

''ဦးသက္ႏုိင္ေရာက္လာၿပီဆုိရင္ ထူးထူးဆန္းဆန္း ဇာတ္လမ္းေတြ ပါလာတတ္တယ္။ ကဲ ေျပာပါဦးဗ်ာ''

ဦးသက္ႏုိင္မွာ အိမ္ ၿခံ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေန သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဦးသက္ႏုိင္လာေရာက္ ေဆြးေႏြးၿပီဆုိလွ်င္ အိမ္ ေျမ အေရာင္းအဝယ္မွာ အခက္အခဲတစ္ခုရွိေနၿပီဟု စာေရးသူနားလည္ သေဘာေပါက္ ထားပါသည္။

''အိမ္ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ ကိစၥတစ္ခုမွာ မယားၿပိဳင္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ကန္႔ကြက္လာလုိ႔ ဆရာ''

''အိမ္ေျမက ဘယ္သူ႔အမည္ ေပါက္လဲ''

''ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ပထမဇနီးရဲ႕ အမည္ေပါက္ ဆရာ''

''သားသမီးေတြရွိသလား''

''သားသမီး သုံးဦးက်န္ခဲ့တယ္''

''ဖခင္က ဘယ္ႏွစ္ကာလမွာ ကြယ္လြန္သြားတာလဲ''

''ဖခင္ကြယ္လြန္တာက တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ပဲရွိမယ္ထင္တယ္''

''အခု က်န္ခဲ့တဲ့ သားသမီး သုံးဦးက ေရာင္းမွာေပါ့''

''ဟုတ္တယ္ ဆရာ''

''အေရာင္းအဝယ္က စရန္ေပးလုိက္ၿပီလား''

''ဝယ္သူနဲ႔ ေတ့ေတ့ဆုိင္ဆုိင္ျဖစ္ၿပီးမွ သူက မယားၿပိဳင္တစ္ေယာက္ပါဆုိၿပီး အဲဒီအိမ္ေျမကုိ အေရာင္းအဝယ္ လႊဲေျပာင္းေပးကမ္းေပါ့ ဆရာ။ မလုပ္ဖုိ႔ တားျမစ္ေၾကညာတာ ဆရာ''

''သားသမီးေတြက ဖခင္ေနာက္ အိမ္ေထာင္ျပဳထားတာ မသိဘူးလား''

''သိေတာ့ သိတယ္။ အတူေနတာ မဟုတ္ေတာ့ မသိသလုိပဲေနၾကတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အဆက္အဆံလည္း မရွိၾကဘူး''

''ပထမ ဇနီးကြယ္လြန္သြားေတာ့ ဖခင္က ဘယ္မွာေနသလဲ''

''ကြယ္လြန္တဲ့အထိ သမီးေတြနဲ႔ အတူေနခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္''

''ေနာက္ဇနီးကိုေတာ့ အေဝးက ေထာက္ပံ့ေနတဲ့သေဘာေပါ့။ ေနာက္ဇနီးနဲ႔ ဖခင္က သားသမီးက်န္ခဲ့ေသး လား''

''သားသမီးမရွိဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္''

''နာေရး ေၾကာ္ျငာစာမွာ ဒုတိယ ဇနီးအမည္ထည့္တာ ရွိ မရွိ ဘာသိ ေသးသလဲ''

''အဲဒါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေသခ်ာ မေမးလုိက္မိဘူး။ ဖခင္ျဖစ္သူက ႏုိင္ငံျခား သေဘၤာကုမၸဏီမွာလုပ္တာဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံျခားမွာ အေနမ်ားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ သိခ်င္တာက ယခုကာလမွာ မယားၿပိဳင္ဆုိတာ မရွိေတာ့ ဘူး မဟုတ္လား''

''၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ပုိင္း မွာေတာ့ မယားၿပိဳင္ဆုိတာ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ယင္းဥပေဒနဲ႔ ပုဒ္မ (၁၉) မွာ ဤဥပေဒ အာဏာမတည္ မီက တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာအရျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္ အတည္ျဖစ္သည့္ ထိမ္းျမားျခင္းကုိ ဤဥပေဒအရ မထိခုိက္ေစရလုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္''

''ဒါဆုိရင္ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ မယားအမ်ားယူပုိင္ခြင့္က ဒီဥပေဒမျပ႒ာန္းမီျဖစ္လုိ႔ အတည္ျဖစ္တဲ့ သေဘာေပါ့''

''မွန္ပါတယ္။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းတဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၊ ၃၁ ရက္မတုိင္မီက လက္ ထပ္ထားတဲ့ ဇနီးမ်ားအေနနဲ႔ မယားၿပိဳင္ အခြင့္အေရးရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္''

''တရားဝင္ဇနီးအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာျခင္းေတာ့ ရွိရမွာေပါ့ေနာ္''

''မွန္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံး တမ္းဥပေဒအရ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း တရားဝင္ေစရန္အတြက္ မည္သည့္အ ခမ္းအနားမွမလုိ၊ တရားဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အခမ္းအနားဟုမရွိ။ ကာယကံရွင္ ႏွစ္ဦးလင္မ ယားအျဖစ္ အထင္အရွား ေပါင္းသင္းေနထုိင္ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးကို ဆုိလုိသည္။ ရပ္ရြာမွ ဇနီးေမာင္ႏွံအျဖစ္ အသိအ မွတ္ျပဳ ဆက္ဆံေၾကာင္း ထင္ရွားေစရမည္လုိ႔ ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ မစိန္ၾကည္ ၁၉၄ဝ ရန္ကုန္ စီရင္ထုံး - စာမ်က္ ႏွာ ၅၆၂ မွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လင္မယားျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ မိတ္ေဆြ အသုိင္းအဝုိင္းက အသိအမွတ္ျပဳထားဖုိ႔ လုိပါတယ္''

''တရားဝင္ လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းခဲ့ျခင္းမဟုတ္လွ်င္ အေမြရပုိင္ခြင့္မရွိဘူးဆုိတာ ယခင္ျမန္မာ့ ဓေလ့ထုံး တမ္းဥပေဒမွာရွိပါသလား''

''လင္မယားအျဖစ္ ထင္ထင္ေပၚေပၚ ေနထုိင္ၾကျခင္းမရွိဘဲ အတူေပါင္းသင္းေနထုိင္ၾကတာမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ၾက ပါတယ္။ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ေသဆုံး၍ ၎၏ အထင္အရွားမယားမွလြဲၿပီး အျခားမိန္းမတစ္ဦးက ၎မွာ လည္း ေသဆုံးသူ၏ မယားျဖစ္သည္ဆုိၿပီး အေမြေတာင္းဆုိလွ်င္ ထုိမိန္းမသည္ ေသသူ၏ မယားျဖစ္ေၾကာင္း တရား ဥပေဒႏွင့္အညီ ယုံမွားသံသယကင္း ေလာက္ေအာင္ သက္ေသထင္ရွားျပရမည္လုိ႔ Ma Hla Miv Vs Maung Hla.U.A.I.R (All-India Reports 1936. Rangoon-Page 115) မွာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး မရမီကတည္းက အိႏိၵယမွာရွိတဲ့ တရားလႊတ္ေတာ္မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရပင္ မယားၿပိဳင္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားခုိင္လုံစြာ တင္ျပဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေနပါတယ္''

''ဗဟုသုတအေနနဲ႔ ဆရာ၊ အခုလက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ မွာလည္း တရားမဝင္ ဇနီးအေနနဲ႔ အေမြဆုံး႐ႈံးခြင့္ ဘယ္လုိ ျပ႒ာန္းထားပါသလဲ''

''တစ္လင္မယားစနစ္က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၁ဝ) မွာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ၊ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာအရျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရျဖစ္ေစ လင္ႏွင့္မယား တစ္ဦးသုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပို၍ တရားဝင္ ထိမ္းျမားၿပီးသည့္ ေယာက်္ား သုိ႔မဟုတ္ မိန္းမသည္ အဆုိပါ ထိမ္းျမားမႈတည္ၿမဲေနစဥ္ကာလအတြင္း ဤ ဥပေဒအာဏာတည္သည့္ေန႔မွစ၍ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ ထပ္မံ ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳရ၊ သုိ႔မဟုတ္ လင္မယားအျဖစ္ တရားမဝင္ ေနထုိင္ေပါင္းသင္းျခင္း မျပဳရလုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္''

''တရားမဝင္ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ရင္ အေမြရခြင့္မရွိလုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါသလား''

''ဟုတ္ပါတယ္။ ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ - (၁၆) မွာ ေယာက်္ားတစ္ဦးသည္ ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရျဖစ္ေစ၊ ထိမ္းျမားမႈ အတည္ျဖစ္ေနစဥ္ ထပ္မံထိမ္းျမားျခင္းသည္လည္း တရားမဝင္ထိမ္းျမားျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေနာက္မိန္းမသည္ ထုိေယာက်္ား၏ အေမြ ကိုဆက္ခံခြင့္မရွိေစရလုိ႔ ေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ ေနာက္မိန္းမယူသည့္ ေယာက်္ားသည္ ပထမမိန္းမႏွင့္ ေနာက္မိန္းမတုိ႔၏ အေမြကုိ ဆက္ခံခြင့္မရွိလုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္''

''ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ။ ယခုကိစၥမွာ မယားၿပိဳင္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမျပႏုိင္ရင္ေတာ့ အေမြဆက္ခံခြင့္ရမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အေမြမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္သလား ဆရာ''

''ဒါေတာ့ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းလုိ႔ ေျပလည္ရင္ အဆင္ေျပသြားမွာပါ''ဟု ေဆြးေႏြးလုိက္ပါသည္။

 

အိမ္ျခံေျမ ကိစၥအဝဝနွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအၾကံေပးပညာရွင္မ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုပါက iMyanmarHouse.com ၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ 09-966901767, 09-268022352 သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Credit: ထီယု(ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)

 

### Unicode Version ###

''ဥပဒေအရ မယားပြိုင်ဆိုတာ ရှိပါသေးလား ဆရာ''

''ဦးသက်နိုင်ရောက်လာပြီဆိုရင် ထူးထူးဆန်းဆန်း ဇာတ်လမ်းတွေ ပါလာတတ်တယ်။ ကဲ ပြောပါဦးဗျာ''

ဦးသက်နိုင်မှာ အိမ် ခြံ မြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေ သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဦးသက်နိုင်လာရောက် ဆွေးနွေးပြီဆိုလျှင် အိမ် မြေ အရောင်းအဝယ်မှာ အခက်အခဲတစ်ခုရှိနေပြီဟု စာရေးသူနားလည် သဘောပေါက် ထားပါသည်။

''အိမ် မြေ အရောင်းအဝယ် ကိစ္စတစ်ခုမှာ မယားပြိုင်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ကန့်ကွက်လာလို့ ဆရာ''

''အိမ်မြေက ဘယ်သူ့အမည် ပေါက်လဲ''

''ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ပထမဇနီးရဲ့ အမည်ပေါက် ဆရာ''

''သားသမီးတွေရှိသလား''

''သားသမီး သုံးဦးကျန်ခဲ့တယ်''

''ဖခင်က ဘယ်နှစ်ကာလမှာ ကွယ်လွန်သွားတာလဲ''

''ဖခင်ကွယ်လွန်တာက တစ်နှစ်ကျော်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်''

''အခု ကျန်ခဲ့တဲ့ သားသမီး သုံးဦးက ရောင်းမှာပေါ့''

''ဟုတ်တယ် ဆရာ''

''အရောင်းအဝယ်က စရန်ပေးလိုက်ပြီလား''

''ဝယ်သူနဲ့ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးမှ သူက မယားပြိုင်တစ်ယောက်ပါဆိုပြီး အဲဒီအိမ်မြေကို အရောင်းအဝယ် လွှဲပြောင်းပေးကမ်းပေါ့ ဆရာ။ မလုပ်ဖို့ တားမြစ်ကြေညာတာ ဆရာ''

''သားသမီးတွေက ဖခင်နောက် အိမ်ထောင်ပြုထားတာ မသိဘူးလား''

''သိတော့ သိတယ်။ အတူနေတာ မဟုတ်တော့ မသိသလိုပဲနေကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဆက်အဆံလည်း မရှိကြဘူး''

''ပထမ ဇနီးကွယ်လွန်သွားတော့ ဖခင်က ဘယ်မှာနေသလဲ''

''ကွယ်လွန်တဲ့အထိ သမီးတွေနဲ့ အတူနေခဲ့တယ်လို့ ပြောတယ်''

''နောက်ဇနီးကိုတော့ အဝေးက ထောက်ပံ့နေတဲ့သဘောပေါ့။ နောက်ဇနီးနဲ့ ဖခင်က သားသမီးကျန်ခဲ့သေး လား''

''သားသမီးမရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်''

''နာရေး ကြော်ငြာစာမှာ ဒုတိယ ဇနီးအမည်ထည့်တာ ရှိ မရှိ ဘာသိ သေးသလဲ''

''အဲဒါတော့ ကျွန်တော်သေချာ မမေးလိုက်မိဘူး။ ဖခင်ဖြစ်သူက နိုင်ငံခြား သင်္ဘောကုမ္ပဏီမှာလုပ်တာဆိုတော့ နိုင်ငံခြားမှာ အနေများတယ်လို့ သိရတယ်။ ကျွန်တော် သိချင်တာက ယခုကာလမှာ မယားပြိုင်ဆိုတာ မရှိတော့ ဘူး မဟုတ်လား''

''၂ဝ၁၅ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်း မှာတော့ မယားပြိုင်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ယင်းဥပဒေနဲ့ ပုဒ်မ (၁၉) မှာ ဤဥပဒေ အာဏာမတည် မီက တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရဖြစ်စေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရဖြစ်စေ၊ တရားဝင် အတည်ဖြစ်သည့် ထိမ်းမြားခြင်းကို ဤဥပဒေအရ မထိခိုက်စေရလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်''

''ဒါဆိုရင် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ မယားအများယူပိုင်ခွင့်က ဒီဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းမီဖြစ်လို့ အတည်ဖြစ်တဲ့ သဘောပေါ့''

''မှန်ပါတယ်။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ၊ ၃၁ ရက်မတိုင်မီက လက် ထပ်ထားတဲ့ ဇနီးများအနေနဲ့ မယားပြိုင် အခွင့်အရေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်''

''တရားဝင်ဇနီးအဖြစ် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ကျော်စောခြင်းတော့ ရှိရမှာပေါ့နော်''

''မှန်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံး တမ်းဥပဒေအရ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း တရားဝင်စေရန်အတွက် မည်သည့်အ ခမ်းအနားမှမလို၊ တရားဥပဒေအရ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် အခမ်းအနားဟုမရှိ။ ကာယကံရှင် နှစ်ဦးလင်မ ယားအဖြစ် အထင်အရှား ပေါင်းသင်းနေထိုင်ဆက်ဆံမှုမျိုးကို ဆိုလိုသည်။ ရပ်ရွာမှ ဇနီးမောင်နှံအဖြစ် အသိအ မှတ်ပြု ဆက်ဆံကြောင်း ထင်ရှားစေရမည်လို့ မောင်မောင်နှင့် မစိန်ကြည် ၁၉၄ဝ ရန်ကုန် စီရင်ထုံး - စာမျက် နှာ ၅၆၂ မှာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လင်မယားဖြစ်ကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင် မိတ်ဆွေ အသိုင်းအဝိုင်းက အသိအမှတ်ပြုထားဖို့ လိုပါတယ်''

''တရားဝင် လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းခဲ့ခြင်းမဟုတ်လျှင် အမွေရပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ ယခင်မြန်မာ့ ဓလေ့ထုံး တမ်းဥပဒေမှာရှိပါသလား''

''လင်မယားအဖြစ် ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် နေထိုင်ကြခြင်းမရှိဘဲ အတူပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ကြ ပါတယ်။ ယောကျ်ားတစ်ယောက်သေဆုံး၍ ၎င်း၏ အထင်အရှားမယားမှလွဲပြီး အခြားမိန်းမတစ်ဦးက ၎င်းမှာ လည်း သေဆုံးသူ၏ မယားဖြစ်သည်ဆိုပြီး အမွေတောင်းဆိုလျှင် ထိုမိန်းမသည် သေသူ၏ မယားဖြစ်ကြောင်း တရား ဥပဒေနှင့်အညီ ယုံမှားသံသယကင်း လောက်အောင် သက်သေထင်ရှားပြရမည်လို့ Ma Hla Miv Vs Maung Hla.U.A.I.R (All-India Reports 1936. Rangoon-Page 115) မှာ အတိအလင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး မရမီကတည်းက အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ တရားလွှတ်တော်မှ ဆုံးဖြတ်ချက် အရပင် မယားပြိုင်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားခိုင်လုံစွာ တင်ပြဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်''

''ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဆရာ၊ အခုလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ မှာလည်း တရားမဝင် ဇနီးအနေနဲ့ အမွေဆုံးရှုံးခွင့် ဘယ်လို ပြဋ္ဌာန်းထားပါသလဲ''

''တစ်လင်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ (၁ဝ) မှာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအရဖြစ်စေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရဖြစ်စေ လင်နှင့်မယား တစ်ဦးသို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပို၍ တရားဝင် ထိမ်းမြားပြီးသည့် ယောကျ်ား သို့မဟုတ် မိန်းမသည် အဆိုပါ ထိမ်းမြားမှုတည်မြဲနေစဉ်ကာလအတွင်း ဤ ဥပဒေအာဏာတည်သည့်နေ့မှစ၍ အခြားသူတစ်ဦးနှင့် ထပ်မံ ထိမ်းမြားခြင်းမပြုရ၊ သို့မဟုတ် လင်မယားအဖြစ် တရားမဝင် နေထိုင်ပေါင်းသင်းခြင်း မပြုရလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်''

''တရားမဝင် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရင် အမွေရခွင့်မရှိလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါသလား''

''ဟုတ်ပါတယ်။ ရှင်းအောင်ပြောရရင် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ - (၁၆) မှာ ယောကျ်ားတစ်ဦးသည် ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရဖြစ်စေ၊ ထိမ်းမြားမှု အတည်ဖြစ်နေစဉ် ထပ်မံထိမ်းမြားခြင်းသည်လည်း တရားမဝင်ထိမ်းမြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒါအပြင် နောက်မိန်းမသည် ထိုယောကျ်ား၏ အမွေ ကိုဆက်ခံခွင့်မရှိစေရလို့ ဖော်ပြထားသည့်အပြင် နောက်မိန်းမယူသည့် ယောကျ်ားသည် ပထမမိန်းမနှင့် နောက်မိန်းမတို့၏ အမွေကို ဆက်ခံခွင့်မရှိလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်''

''ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ။ ယခုကိစ္စမှာ မယားပြိုင်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားမပြနိုင်ရင်တော့ အမွေဆက်ခံခွင့်ရမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အမွေမှုများဖြစ်နိုင်သလား ဆရာ''

''ဒါတော့ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းလို့ ပြေလည်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ''ဟု ဆွေးနွေးလိုက်ပါသည်။

 

အိမ်ခြံမြေ ကိစ္စအဝဝနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေအကြံပေးပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုပါက iMyanmarHouse.com ၏ ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်သော 09-966901767, 09-268022352 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

Credit: ထီယု(ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ)

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတမ်ား

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါသလား။ မည္သည့္ဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထား မလဲ?...
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါသလား။ မည္သည့္ဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထား မလဲ?...
အေဆာက္အဦၿပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ္ (BCC) မက်ေပးသည့္တိုက္ခန္းကို ၀ယ္သင့္သလား။ ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္ ဘာေတြသိထားဖို႔လိုအပ္မလဲ?...
အေဆာက္အဦၿပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ္ (BCC) မက်ေပးသည့္တိုက္ခန္းကို ၀ယ္သင့္သလား။ ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္ ဘာေတြသိထားဖို႔လိုအပ္မလဲ?...
တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎ထံမွ ၀ယ္ယူသူတို႔ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား မည္သို႔သတ္မွတ္ထားသလဲ ?...
တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎ထံမွ ၀ယ္ယူသူတို႔ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား မည္သို႔သတ္မွတ္ထားသလဲ ?...
ဂရန္ေျမကို အရပ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာသလား ?
ဂရန္ေျမကို အရပ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာသလား ?
ပါမစ္ေျမကို ၀ယ္ယူလွ်င္ ဘာေတြစစ္ေဆးဖို႔လိုအပ္သလဲ။ မည္သို႔ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရမလဲ?
ပါမစ္ေျမကို ၀ယ္ယူလွ်င္ ဘာေတြစစ္ေဆးဖို႔လိုအပ္သလဲ။ မည္သို႔ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရမလဲ?
မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားကို မည္သူကေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသလဲ ?
မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားကို မည္သူကေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသလဲ ?
အိမ္သစ္ ဝယ္ယူရာမွာ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္
အိမ္သစ္ ဝယ္ယူရာမွာ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္
ပိုင္ရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနထိုင္သူရွိေနေသာ အိမ္နွင့္ေျမကို ဝယ္မယ္ဆိုလွ်င္
ပိုင္ရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနထိုင္သူရွိေနေသာ အိမ္နွင့္ေျမကို ဝယ္မယ္ဆိုလွ်င္
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ ေျမ၀ယ္ယူခြင့္ရွိသလား?
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ ေျမ၀ယ္ယူခြင့္ရွိသလား?
ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ဝယ္တဲ့အခါ သတင္းစာေၾကာ္ျငာဖို႕မေမ့သင့္ပါ
ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ဝယ္တဲ့အခါ သတင္းစာေၾကာ္ျငာဖို႕မေမ့သင့္ပါ

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)