အာရွသားတို႔၏ ျပည္ပအိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၀၁၈ တြင္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္း - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
340 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

အာရွသားတို႔၏ ျပည္ပအိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၀၁၈ တြင္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္း

ျပည္ပ အိမ္ၿခံေျမ သတင္း | Posted by ႏွင္းအိခင္ (iMyanmarHouse.com)

တ႐ုတ္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ျပည္ပအိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္မ်ားတြင္ သူတို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားရွိမႈအား ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇလာၾကသည္။

အာရွမွ အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြအလံုးအရင္းစီးဆင္းမႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေအာက္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူတို႔၏ ၎ျပည္ပအိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆုိင္မႈျပန္လည္ျပင္ဆင္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း CBRE က မတ္ ၆ တြင္ အစီရင္ခံခဲ့သည္။

၂၀၁၈ တစ္ႏွစ္တာလံုးအတြက္ အာရွသားတို႔၏ ျပည္ပအိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသာ ရွိခဲ့ၿပီး စကၤာပူႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔မွ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားက တ႐ုတ္မွစီးဆင္းမႈထက္ သာလြန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က သူတို႔၏ အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇခဲ့ၾကကာ ၂၀၁၈ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ အိမ္ၿခံေျမအဝယ္ထက္ အေရာင္းကို ပိုမိုျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္နည္း အဝယ္က်ဆင္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္မွ ေငြေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံသာလွ်င္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပည္ပအိမ္ၿခံေျမမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ျပည္ပအိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံေအာက္ တစ္ဟုန္ထိုးက်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စကၤာပူမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ျပည္ပအိမ္ၿခံေျမမ်ားသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံထက္ အနည္းငယ္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ကိုရီးယားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပအိမ္ၿခံေျမမ်ားသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ယင္းမတိုင္မီႏွစ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၆ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံထက္ အနည္းငယ္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အာရွတိုက္သားတို႔ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ အိမ္ၿခံေျမမ်ားသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့ၿပီး EMEA (ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိက) ေဒသရွိ အိမ္ၿခံေျမမ်ားသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့သည္။ အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားရွိ အိမ္ၿခံေျမမ်ားသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့ၿပီး ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အိမ္ၿခံေျမမ်ားသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့သည္။

ျပည္ပအိမ္ၿခံေျမပထမဆံုးအႀကိမ္ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ခိုင္မာသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိသည့္ လန္ဒန္က ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအာရွသားတို႔အတြက္ ထိပ္တန္းၿမိဳ႕ျပျဖစ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Credit: iMyanmarHouse.com (iMyanmarHouse.com Team မွ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။)

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ား

တန္းလ်ားအိမ္တန္းရွည္ အခန္းဖြဲ႕ ငွါးစားမယ္ေလ
ေဒၚလာေစ်းေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အေပၚဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ရအုံးမယ္
ၿမိဳ႕ႀကီး သံုးၿမိဳ႕က အငွားအိမ္ရာ (၈၀၀)ေက်ာ္ ေအာက္တိုဘာအၿပီး တည္ေဆာက္မည္
အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ စံအိမ္မ်ား
ဟိုတယ္ေစ်းကြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မားကက္တင္း လိုအပ္ေန
ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယန္းဘီလ်ံ ၈၀ ေက်ာ္ေခ်းရန္ လႊတ္ေတာ္ခြင့္ျပဳ
ေႏြရာသီအပန္းေျဖလိုသူမ်ားအား ခရီးစရိတ္၊ တည္းခိုေနထိုင္ရန္္ အခမဲ့အျပင္ ယူရို ၉၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးမည္...
နိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ား ထပ္မံခြင့္ျပဳဦးမည္
ECO Green City လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ပါဝင္
ျမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္မွဳေတြနဲ ့အတူ အိမ္ရာေတြေပၚေပါက္လာမွာလား

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine