တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
1077 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

ျပည္ပ အိမ္ၿခံေျမ သတင္း | Posted by ႏွင္းအိခင္ (iMyanmarHouse.com)

တရုတ္ျပည္၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္းအေျခစိုက္ HNA ကုမၸဏီသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူထားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မင္နီဆိုးတားျပည္နယ္အေျခစိုက္ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းျမိဳ ႔အေျခစိုက္ Jin Jiang International Holdings ထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း Radisson ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

Jin Jiang International Holdings သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ဟိုတယ္အုပ္စုျဖစ္ျပီး အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဝယ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္မ်ားစြာ ပါဝင္မည္ဟု ဆိုသည္။

HNA ကုမၸဏီသည္ တစ္ခ်ိန္ကမူ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ဟိုတယ္အုပ္စုၾကီးျဖစ္ခဲ့၏။
သို႔ရာတြင္ အေၾကြးမ်ားစြာ တင္ရွိမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစတင္ျပီး ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ဟိုတယ္မ်ားအားလံုး အပါအဝင္ အိမ္ျခံေျမမ်ားစြာကို ေရာင္းထုတ္လ်က္ရွိရာ ယခုအေရာင္းအဝယ္မွာ ၎တို႔၏ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ကို ေရာင္းထုတ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

HNA ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး ဟီလ္တန္ဟိုတယ္၊ စပိန္မွ NH Hotels ႏွင့္ Radisson ၏ ယခင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Carlson Rezidor Hotels တို႔၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ကန္ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံအထိ သံုးစြဲကာ ဝယ္ယူခဲ့သည္။

HNA ကုမၸဏီက ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ အေၾကြးပမာဏမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံနီးပါးရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈအားလံုး ေရာင္းထုတ္ရလ်က္ရွိျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Jin Jiang က Radisson ၏ ရွယ္ယာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝယ္ယူမည့္အျပင္ ယင္းကုမၸဏီတြင္ HNA Sweden က ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ရွယ္ယာ ၁၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ဝယ္ယူရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုအေရာင္းအဝယ္အရ Jin Jiang သည္ Radisson group ၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ေသာ Radisson, Radisson Blu, Radisson Red, Park Inn and Country Inn & Suites တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

Jin Jiang သည္ တရုတ္ျပည္တြင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဟိုတယ္ေပါင္း ၆၇၀၀ ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

HNA သည္ Radisson group ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း Carlson Rezidor ထံမွ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံဝန္းက်င္ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Credit: iMyanmarHouse.com
(iMyanmarHouse.com Team မွ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။)
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ား

စက္ဝိုင္းျမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ
မဂၤလာေဈးသစ္ဒီဇုိင္း ေဈးသူေဈးသားမ်ားကို ပထမဆုံးခ်ျပ
ကန္ထရိုက္တိုက္ခန္းေတြသဘာဝေဘးျဖစ္ရင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမခိုင္မာႏိုင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းစီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕အတြက္ ဂ်ပန္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ရန္ပုံေငြမွ ေခ်းေငြယူမည္ဟုဆုိ...
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး မျငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတို႔က ကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ၍ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ...
အတိုးႏႈန္းသက္သာသည့္ ဂ်ပန္ ODA ေခ်းေငြျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ဝယ္ႏိုင္မည္
တရုတ္ျပည္၏ ထိပ္တန္း e-commerce ကုမၸဏီၾကီး JD Group က ေပက်င္းျမိဳ႕ေတာ္ရွိ သက္တမ္းရင့္ေနျပီျဖစ္ေသာ အထင္ကရ ဟိုတယ္ၾကီးတစ္လံုးကို ယြမ္ေငြ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံျဖင့္ ဝယ္ယူ...
မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရသည့္ ကုမၸဏီမ်ား မူလအမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္မျပဳ
McLaren ျပိဳင္ကား ကုမၸဏီတြင္ ရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္ထားသူ ေဆာ္ဒီဘီလ်ံနာ မန္ေဆာ္ အိုေဂ်းက ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိ ဧကေပါင္း ၃၅၀၀ က်ယ္ဝန္းေသာ ေမြးျမဴေရးျခံၾကီးကို ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္...
ကြန္ဒိုစီမံခန္ ့ခြဲေရးေကာ္မတီက ကြန္ဒိုေတြရဲ႕အရည္အေသြးကိုစစ္ေဆးမယ္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine