တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
1005 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

ျပည္ပ အိမ္ၿခံေျမ သတင္း | Posted by ႏွင္းအိခင္ (iMyanmarHouse.com)

တရုတ္ျပည္၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္းအေျခစိုက္ HNA ကုမၸဏီသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူထားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မင္နီဆိုးတားျပည္နယ္အေျခစိုက္ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းျမိဳ ႔အေျခစိုက္ Jin Jiang International Holdings ထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း Radisson ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

Jin Jiang International Holdings သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ဟိုတယ္အုပ္စုျဖစ္ျပီး အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဝယ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္မ်ားစြာ ပါဝင္မည္ဟု ဆိုသည္။

HNA ကုမၸဏီသည္ တစ္ခ်ိန္ကမူ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ဟိုတယ္အုပ္စုၾကီးျဖစ္ခဲ့၏။
သို႔ရာတြင္ အေၾကြးမ်ားစြာ တင္ရွိမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစတင္ျပီး ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ဟိုတယ္မ်ားအားလံုး အပါအဝင္ အိမ္ျခံေျမမ်ားစြာကို ေရာင္းထုတ္လ်က္ရွိရာ ယခုအေရာင္းအဝယ္မွာ ၎တို႔၏ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ကို ေရာင္းထုတ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

HNA ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး ဟီလ္တန္ဟိုတယ္၊ စပိန္မွ NH Hotels ႏွင့္ Radisson ၏ ယခင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Carlson Rezidor Hotels တို႔၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ကန္ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံအထိ သံုးစြဲကာ ဝယ္ယူခဲ့သည္။

HNA ကုမၸဏီက ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ အေၾကြးပမာဏမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံနီးပါးရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈအားလံုး ေရာင္းထုတ္ရလ်က္ရွိျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Jin Jiang က Radisson ၏ ရွယ္ယာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝယ္ယူမည့္အျပင္ ယင္းကုမၸဏီတြင္ HNA Sweden က ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ရွယ္ယာ ၁၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ဝယ္ယူရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုအေရာင္းအဝယ္အရ Jin Jiang သည္ Radisson group ၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ေသာ Radisson, Radisson Blu, Radisson Red, Park Inn and Country Inn & Suites တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

Jin Jiang သည္ တရုတ္ျပည္တြင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဟိုတယ္ေပါင္း ၆၇၀၀ ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

HNA သည္ Radisson group ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း Carlson Rezidor ထံမွ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံဝန္းက်င္ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Credit: iMyanmarHouse.com
(iMyanmarHouse.com Team မွ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။)
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ား

ျပည္သူ႔အိမ္ရာႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို PPP စနစ္ျဖင့္ အခန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္၊ ကုမၸဏီမ်ားက အခန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အခန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္မည္...
မန္းအိမ္ၿခံေျမ အငွားေစ်းကြက္ ပိုမိုအလုပ္ျဖစ္ေန
၂၀၂၂ မကုန္မီ ေျမာက္အေမရိကထက္ အာရွတြင္ တစ္ပိုင္းတစ္စဘီလ်ံနာဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္
ကြန္ဒိုေစ်းကြက္မွာ အခန္းငယ္ေတြကိုသာ လူႀကိဳက္မ်ား
အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးက နယူးေယာက္ျမိဳ႕ ပန္းျခံရိပ္သာလမ္း လူေနခန္းကို ကန္ေဒၚလာ ၃၂ သန္းျဖင့္ အေရာင္းေစ်းကြက္တင္...
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ဳိရွိ ပွ်မ္းမွ်အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းမွာ မၾကာေသးမီကာလမ်ား၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္မားဆံုးသို႔ စံခ်ိန္တင္ ထိုးတက္...
အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စုတြင္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံအတြင္း ၅ ႏွစ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ေပးအပ္မည့္ဥပေဒ အတည္ျပဳလုိက္ျပီ...
တစ္ေဒၚလာ ၁,၆၃၀ က်ပ္၊ ေရႊတစ္က်ပ္သား ဆယ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္
Knight Frank ၏ ကမာၻ႕အိမ္ေဈးညႊန္းကိန္းစာရင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေမာ္လ္တာ ဦးေဆာင္
လာမည့္ ၀ါကၽြတ္ကာလတြင္ အငွားႏႈန္းထားမ်ားတက္လာဖြယ္မရွိေၾကာင္း အက်ိဳးေဆာင္မ်ားသံုးသပ္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine