ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားက အိမ္ၿခံေျမေလာကအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားက အိမ္ၿခံေျမေလာကအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
4401 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားက အိမ္ၿခံေျမေလာကအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္

ျပည္ပ အိမ္ၿခံေျမ သတင္း | Posted by ဇာနည္ေက်ာ္ (iMyanmarHouse.com)

ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းက ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအား ရွင္းလင္းသပ္ရပ္ေစၿပီး ေျမယာအသံုးျပဳမႈအား ျပန္လည္ေဘာင္ခတ္ စီမံလုိက္ျခင္းျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမေလာကအား ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္အမီဆံုး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဘလြန္းဘတ္သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားသည္ အျခားကဏၭမ်ားထက္ အိမ္ၿခံေျမကဏၭကို ပိုမိုျပဳေျပာင္းေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း အြန္လိုင္းတကၠသိုလ္ Udacity တြင္ ေမာင္းသူမဲ့စက္မႈနည္းပညာရပ္ကို သင္ၾကားေနေသာ ေဒးဗစ္ေဆးလ္ဗားကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Menlo Ventures စီမံခန္႔ခြဲမႈဒါ႐ိုက္တာ ဗင္ကီဂ်နန္ဆင္က ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ား တြင္က်ယ္လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားသည္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲမႈတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားက ေျပာင္းလဲေစမည့္ပံုစံမွာ ၿမိဳ႕ျပေနရာတိုင္း၌ အခ်က္အခ်ာေနရာတစ္ေနရာ ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕၏ ေဈးႀကီးေသာ ေနရာ၌သာ မဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕၏ ပိုမိုေဈးေပါေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ရွိလာမည္ျဖစ္ဟု ဂ်နန္ဆင္က ယံုၾကည္ေနသည္။

ကားပါကင္ေနရာမ်ား ပိုမိုနည္းပါးလာေစမည္ဟုလည္း ဂ်နန္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားက ပါကင္ေနရာမ်ားကို အတိတ္၏ အႂကြင္းအက်န္အျဖစ္သာ က်န္ရွိေစေတာ့ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစႏိုင္သည္ဟု သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ား အသံုးျပဳမည့္အလားအလာက Developer (ေျမယာ၀ယ္ယူ၍ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား) ႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမကုမၸဏီမ်ားအား သူတုိ႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အသံုးျပဳမႈကို ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ တြန္းအားေပးလာသည္။

ထိုသို႔စဥ္းစားရမည့္ ကုမၸဏီတို႔အနက္ တစ္ခုမွာ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုးအိမ္ၿခံေျမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Brookfield Property Partners က ထိပ္ဆံုးမွ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီ၏ အေမရိကန္ရွိ ေရွာ့ပင္းေမာလ္ ၁၇၅ ခု သည္ က ကားပါကင္ေနရာမ်ားႏွင့္ ကားပါကင္အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ အႀကီးဆံုးဧကပမာဏကို အသံုးျပဳထားသည္။

ပါကင္ေနရာမ်ားသည္ ကမာၻတစ္၀န္း အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းကဏၭတစ္ေၾကာ ေနရာယူသိမ္းပိုက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ "ေမာင္းသူမဲ့ကားေတြအတြက္ ၿမိဳ႕ျပလမ္းရဲ႕ အေျခခံဒီဇိုင္းနဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳကို အလြန္လံုၿခံဳေအာင္၊ လမ္းသြားလမ္းလာေတြကို အႏၱရာယ္မရွိေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔ ရပါတယ္" ဟု ဂူဂဲလ္လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ Sidewalks Labs ၏ မူ၀ါဒေရးရာအရာရွိခ်ဳပ္ ႐ိုစစ္အဂၢါ၀ါလာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Sidewalks Labs က တို႐ြန္တိုအေရွ႕ပိုင္းကမ္းနားပိုင္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ားအား ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားခ်ည္းသာ ရွိေသာ ကမာၻ႕ပထမဆံုး ရပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ခင္ေအးခ်မ္း မွ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) အတြက္ အထူးဘာသာျပန္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ား

အိမ္ၿခံေျမ ကပ္ႀကီးသံုးပါး ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါေစ
တ႐ုတ္အေျခစိုက္ အလီဘာဘာကုမၸဏီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဆံုးေစ်းေရာင္းပြဲက်င္းပမည္
စီမံကိန္းမ်ား၌ ပုဂၢလိက က႑မွ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေနရာအျဖစ္ စကၤာပူ ရပ္တည္ဆဲ
ရန္ကုန္တိရစာၱန္ဥယ်ာဥ္အတြင္းမွ ႏွစ္ ၁၀၀ သက္တမ္းရွိ က်ားရုံေဟာင္းကုိ အျပာေရာင္ ကမၺည္းျပားတပ္...
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ေစ်းမ်ား ဆက္တိုက္က်ဆင္းေန
အိမ္ရာမဲေပါက္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္သည့္တုိင္ မဆက္သြယ္သူမ်ားကုိ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္...
ကမ္းေျခသစ္မ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ စီမံေဆာင္ရြက္ေန
တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အလုံးအရင္း ဝင္ေနတဲ့ ဖႏြမ္းပင္ အိမ္ယာေဈးကြက္
႐ိ္ုးမဘဏ္ႏွင့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ပူးေပါင္း၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေျခာက္ခုရွိ SME လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေငြေခ်းမည္...

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine