ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေငြလြဲေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေငြလြဲေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
1162 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေငြလြဲေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ စတင္ ဖြင့္လွစ္

ျပည္တြင္း အိမ္ၿခံေျမ သတင္း | Posted by စည္သူေအာင္ (iMyanmarHouse.com)

ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအၾကား အြန္လုိင္းအသုံးျပဳ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ေငြထုတ္ေခ်းမႈဆုိင္ရာ စနစ္သစ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြလြဲေျပာင္းမႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေငြထုတ္ေခ်းမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ CBM NET တြင္ ေငြအလုံးအရင္း ေပးေခ်မႈ၊ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတုိက္လက္မွတ္မ်ားအြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ေပးေခ်းမႈ
ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါက ဘာသြားတူလဲဆုိေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာလည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဗဟုိဘဏ္ျဖစ္တဲ့ BOJ လုိ႔ေခၚတဲ့ ဘဏ္မွာလည္း BOJ NET ဆုိတဲ့ စနစ္ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ အလားသဏၭာန္တူ CBM NET ဆုိၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ကုိ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တာပါ။ ဥပမာ-ဘဏ္တစ္ခုကေနၿပီးေတာ့ ေနာက္ဘဏ္တစ္ခုကုိ လႊဲတာဆုိရင္ ဘယ္လုိသြားလဲဆုိေတာ့ ဗဟုိဘဏ္ကေနၿပီးေတာ့ Settlement လုပ္ရတယ္ေပါ့။ ဘဏ္တစ္ခုရဲ႕ Customer ကလည္း ေနာက္ဘဏ္တစ္ခုရဲ႕ Customer ကုိ လႊဲမယ္ဆုိရင္ ဗဟုိဘဏ္ကုိ ျဖတ္ရတယ္။ ဘယ္လုိ ျဖတ္လည္းဆုိေတာ့ Bank A ရဲ႕ Customer က ေနၿပီးေတာ့ Bank B ရဲ႕ Customer ကုိ ေငြလြဲမယ္ဆုိရင္ ထုံးစံအရေတာ့ Bank A က ဗဟုိဘဏ္မွာ ဖြင့္ထားတဲ့သူတုိ႔ရဲ႕ Current Account ကေနၿပီးေတာ့ Bank B မွာက ဗဟုိဘဏ္မွာ ဖြင့္ထားတဲ့ Current Account ကုိ လြဲၿပီးေတာ့မွသာ Bank B ကေနၿပီးေတာ့ Customer ကုိ ထုတ္ေပးတာျဖစ္တယ္။ ဒါကေတာ့ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းလုပ္တဲ့ ႐ုိး႐ုိးတန္းတန္း Transaction ေပါ့။ အရင္တုန္းကဆုိရင္ ဗဟုိဘဏ္ကုိ လူကုိယ္တုိင္ လာရတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ကုိ လူကုိယ္တုိင္လည္း လာစရာ မလုိေတာ့ဘူး။ ဘာမွလုပ္စရာ မလုိဘူး။ ဘဏ္တုိင္း ဘဏ္တုိင္းမွာ CBM NET Terminal ေတြ ခ်ထားေပးပါတယ္။ CBM NET Terminal ကေနၿပီးေတာ့ ဘဏ္တစ္ခုက အျခားဘဏ္ကုိ လႊဲတာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကုိယ့္ဘဏ္ကေနၿပီးေတာ့ အျခားဘဏ္ကုိ ေငြလႊဲတာကုိေသာ္ လည္းေကာင္း အဲဒီ အြန္လုိင္းကေနၿပီး တစ္ခါတည္း ထုိင္ၿပီးေတာ့ လႊဲလုိက္႐ုံပါပဲ” ဟု ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္သစ္ကုိ ဇန္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ စတင္ က်င့္သုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Online ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာက်ပ္ျဖင့္ ေငြလြဲေျပာင္းမႈ (Fund Transfer) ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ၊ Securities Settlement၊ Collateral Business စသည့္ Function မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္ေငြျဖင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈတြင္ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ Bank to Bank Transfer၊ Customer Credit Transfer ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေဆာင္ရြက္မည့္ Debit/Credit Function မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Securities Settlement တြင္ T-bond/bill Transfer၊ T-bond/bill Allocation၊ T-bond/bill Issuance ႏွင့္ Delivery Verses Payment (DVP) Function မ်ား၊ Collateral Business တြင္ Collateral Provision၊ Collateral Return Function မ်ားအျပင္ မိမိဘဏ္၏ Balance မ်ားကို အခ်ိန္ျဖင့္တစ္ေျပးညီ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး Market value information Inquity၊ Loan value information Inquity မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ဗဟိုဘဏ္၏ Online စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းအတြက္ ယန္း ၅၁ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္ သုံးစြဲခဲ့ရၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) က အတုိးမဲ့ေခ်းေငြျဖင့္ ပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit: ElevenMediaGroup

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ား

ေရာင္းအားေကာင္းခဲ့တဲ့ စံရိပ္ၿငိမ္ဂမုန္းပြင့္အနီး႐ွိ နဝရတ္ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပဲြ
ျမန္မာ့အိမ္ၿခံေျမက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑အျဖစ္ ရပ္တည္ေန
Tommy Hilfiger တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံက ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ ပန္ဘိခ်္ရွိ စံအိမ္ၾကီးကို ကန္ေဒၚလာ ၃၅ သန္းျဖင့္ အေရာင္းေစ်းကြက္တင္ ကမၻာေက်ာ္ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ...
လမ္းေဘးလူသြားလမ္းမ်ားေပၚတြင္ အိပ္စက္ျခင္းကို ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိ ျမိဳ ႔ေတာ္ဝန္ ပိတ္ပင္သြားဖြယ္ရွိ...
ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ၁,၄၇၃ က်ပ္သို႔ ျပန္တက္
တရုတ္ျပည္မွ HNA ကုမၸဏီက လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေမရိကန္ရွိ Radisson Hospitality ဟိုတယ္အုပ္စုကို ရွန္ဟိုင္းကုမၸဏီထံ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္...
အြန္လိုင္းမွတဆင့္ အခြန္ေငြေပးေခ်ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ...
ဘဏ္ႏွင့္ေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳ
ရတနာႏွင္းဆီအိမ္ရာအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာတြင္ အခန္းေပါင္း ၈ဝဝ ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ရွိေန
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)တြင္ တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈအဆိုျပဳလႊာေခၚယူ

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine