သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (ခ) ရွယ္ယာမ်ား ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သျဖင့္ အပိုင္း (က) ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်မႈ ေခတၱရပ္ဆိုင္း - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (ခ) ရွယ္ယာမ်ား ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သျဖင့္ အပိုင္း (က) ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်မႈ ေခတၱရပ္ဆိုင္း - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
591 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (ခ) ရွယ္ယာမ်ား ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သျဖင့္ အပိုင္း (က) ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်မႈ ေခတၱရပ္ဆိုင္း

ျပည္တြင္း အိမ္ၿခံေျမ သတင္း | Posted by ႏွင္းအိခင္ (iMyanmarHouse.com)

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (ခ) ရွယ္ယာမ်ားအား ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ယခင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ အပိုင္း (က) ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ေခတၱ ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း သီလ၀ါ အစုရွယ္ယာမ်ားလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈဌာနမွသိရ သည္။

"သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီကေန အပိုင္း(က)အတြက္ ေရာင္း ခ်ထားတဲ့ ရွယ္ယာေတြကို ရွယ္ယာစေရာင္း စဥ္က ၀ယ္ယူထားတဲ့သူေတြက ျပန္ေရာင္း မယ္ဆိုရင္ သီလ၀ါအစုရွယ္ယာမ်ား လႊဲ ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ မွတ္ပံု တင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈဌာနမွာ အဆိုျပဳလႊာ လာတင္ရတယ္။

၀ယ္ခ်င္တဲ့သူကလည္း အဆိုျပဳလႊာ တင္ၿပီး၀ယ္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုက ေနာက္ထပ္ အပိုင္း(ခ) ရွယ္ယာေတြ အတြက္ ထုတ္ေရာင္းေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈဌာနမွာလည္းရွယ္ယာ၀ယ္ယူ၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ေတြကိုလက္မခံေတာ့ပါဘူး။ရွယ္ယာ၀ယ္ယူခ်င္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ဒီဇင္ဘာ၂၀ ေနာက္ပိုင္းကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏိုင္ပါတယ္"ဟုသီလ၀ါအစုရွယ္ယာမ်ားလႊဲ ေျပာင္းျခင္းႏွင့္
ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ ျခင္း ၀န္ေဆာင္ မႈဌာန၏တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

သီလ ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမွ ရွယ္ယာအေရအတြက္ ၂ဒသမ ၁၄၅ သန္းကုိ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္ ေသာင္းႏႈန္း ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း က စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြင့္ပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ပိုင္းတြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္က်ပ္တစ္ေသာင္း ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ရွယ္ယာသည္ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ေလးေသာင္း ၀န္းက်င္ျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အစုရွယ္ယာမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ကတည္းက ရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္ လ်ာထားသည့္ အေရအတြက္ထက္ ၀ယ္ယူရန္ အဆိုျပဳသူ အေရအတြက္မွာ ႏွစ္ဆေက်ာ္ မ်ားျပားခဲ့ေသာေၾကာင့္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုလွ်ံေနသည့္ အစုေပါင္း ၁ဒသမ၈သန္းကို ဘဏ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္အမ္းေပးခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

ရွယ္ယာမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း ရွယ္ယာအနည္းငယ္ ၀ယ္ယူသူကုိ ဦးစားေပး ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ရွယ္ယာမ်ားမွာ ရွယ္ယာမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူလုိ သူမ်ားထံ ႏုိင္ငံတကာ ထုံးစံအတုိင္း Prorata စနစ္ျဖင့္ အခ်ဳိးက် ေရာင္းခ် ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ စတင္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ-ဂ်ပန္
ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားၾကား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္
စီမံကိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit: ElevenMediaGroup

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ား

ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မိသားစုမ်ားေနထိုင္ရန္ လၽွပ္စစ္၊ ေရစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအျပင္ ေဆးခန္း၊ ေက်ာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ပန္းၿခံစသည့္ လူမႈေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ေပးရန္ လိုအပ္လာမည္ဟုဆို...
ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္အတြင္း တိုက္ခန္းသံုးသိန္းခန္႕ ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ေနေသး၂၀၁၉ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အနည္းငယ္ျပန္လည္တိုးတက္လာႏိုင္ဟုဆို...
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ တန္ဖုိးၾကီးဇိမ္ခံလူေနခန္းမ်ားကို တရုတ္ဝယ္လက္တို႔ ဝယ္ယူမႈမ်ား တဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာေန...
အသံုးမျပဳတဲ့ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဧက (၂)သိန္းခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္လိုသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္...
တရုတ္ျပည္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေက်းရြာသားမ်ား ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ အစိုးရက ယြမ္ေငြ ၃၅၀၀၀ (ျမန္မာေငြ သိန္း ၈၀ ) ေထာက္ပံ့...
ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ လူေနအိမ္ခန္းမ်ား ျပတ္လတ္မႈေၾကာင့္ ျမိဳ႕ေတာ္ကိုပင္ေဟဂင္အနီး ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ကၽြန္းတစ္ကၽြန္း ေဆာက္လုပ္...
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီအေဆာက္အအုံမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္(MCEA)ႏွင့္ (MLCA)အသင္းတို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုး...
ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ေငြစုထားသူ ၂၅,၀၀၀ ရွိဟုဆို...
စကၤာပူပုဂၢလိကအိမ္ေရာင္းအား ႏိုဝင္ဘာတြင္ တစ္ဟုန္ထိုးျမင့္တက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား မႏၲေလးတြင္ ေျမကြက္၀ယ္ယူရန္ ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာ

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine