မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
26 May 2024 4:05 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
527 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး

ဗဟုသုတ | Posted by အေးမြတ်သူ

[Unicode]

 

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လယ်ယာမြေ စီမံခန်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးလျက် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေအရ မြေလွတ်၊ မြေလပ်ဆိုသည်မှာ ယခင်က သီးစားခံယူလုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စွန့်လွှတ်ထားသည့် သီးစားခံယူလုပ်ကိုင်သူ မရှိသော စိုက်ပျိုးရေး (သို့မဟုတ်) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် မြေနှင့် နိုင်ငံတော်က သီးသန့်လျာထား သတ်မှတ်သည့် မြေများကိုဆိုလိုသည်။ မြေရိုင်းဆိုသည်မှာ သစ်ပင်၊ ဝါးပင်(သို့) ခြုံနွယ်များ ပေါက်ရောက်ကာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ အသုံးမပြုသေးသော မြေသစ်ကို ဆိုလိုပါသည်။

မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများအား မြေယာမဲ့သူများ အလုပ်အကိုင် ဖွံ့ဖြိုးကာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဓာတ်သတ္တူ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အစိုးရက ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းများအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါက စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီမှ ခွင့်ပြုချက်ချထားပေးပါသည်။

နည်းဥပဒေ-၄အရ စက်မှုကုန်ကြမ်းရာသီသီးနှံ၊ နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခြံ သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုအတွက် ပုံစံ-၁၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းအတွက် ပုံစံ-၂၊ ဓာတ်သတ္တူလုပ်ငန်းအတွက် ပုံစံ-၃၊ အစိုးရကခွင့်ပြုသော လုပ်ငန်းအတွက် ပုံစံ-၄ ဖြင့် ကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါကလဲ နည်းဥပဒေ-၂၀ အရ စက်မှုကုန်ကြမ်း ရာသီသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုအတွက် ဆိုပါက ပုံစံ-၁၁၊ နှစ်ရှည်ပင် ၊ ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုသော ခွင့်ပြုမိန့်ဖြစ်ပါက ပုံစံ-၁၂ဖြင့်၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုခွင့်ပြုသော ခွင့်ပြုမိန့်ဖြစ်ပါက ပုံစံ-၁၃ ဖြင့်၊ ဓာတ်သတ္တူ ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုခွင့်ပြုမိန့်ဖြစ်ပါက ပုံစံ-၁၄ ဖြင့်၊ အစိုးရက ခွင့်ပြုထားသော ဥပဒေနှင့်ညီညွှတ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်မိန့်ဖြစ်ပါက ပုံစံ-၁၅ ဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါသည်။

မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ မြေအသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားသူအား ကော်မတီမှ သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း ခွင့်ပြုခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး ငြင်းပယ်ခြင်းခံရပါက (ပုံစံ-၁၀)ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရမည် ဖြစ်ကာ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူမှလဲ ဆုံးဖြတ်သည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း (၆၀)အတွင်း ဗဟိုကော်မတီသို့ အယူခံဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိလျှင်လဲ တစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးလျှင် နှစ်ပေါင်း - ၃၀ ထက်မပိုစေဘဲ အကြိမ်ကြိမ် သက် တမ်းတိုး ထပ်မံဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

လက်ရှိလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသူ ဟုတ်မဟုတ်စီစစ်ကြည့်ရှုပြီးမှ ပုဒ်မ-(၁၃)အရ အာမခံပေးသွင်းစေခြင်း မြေခွန်ထမ်းဆောင်သည့်အခါတွင်လဲ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဏာရေး နှစ်ကုန်ဆုံးသည့် မတ်လ-၃၁ ရက်အတွင်း မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်မှတဆင့် အခွန်ဆောင်ထမ်းဆောင်စေပါသည်။

နှစ်ရှည်သီးနှံ၊ စက်မှုကုန်ကြမ်း ရာသီသီးနှံ၊ စိုက်ပျိုးသူဖြစ်ပါက ဧက ၃၀၀ နှင့် ဧက ၃၀၀၀ ထက် မပို စေဘဲ ခွင့်ပြုနိုင်ပြီး ၇၅% လုပ်ငန်းပြီးစီးပါကလဲ နောက်ထပ်ဧက တစ်ကြိမ်လျှင် ဧက ၃၀၀၀ ဖြင့် ဧက ၃၀၀၀၀ ထိ အကြိမ်ကြိမ်ကော်မတီမှ ခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တစ်ကြိမ်လျှင် ဧက ၃၀၀ ထက်မပိုစေဘဲ စုစုပေါင်း ဧက ၃၀၀၀ ထိ အကြိမ်ကြိမ် ခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသရှိ တောင်သူလယ်သမားများ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် ဖြစ်ပါက ဧက ၅၀ ထက်မပိုစေဘဲ ခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး သတ်မှတ်အချိန်ကာလ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် လျော်ညီစွာ စိုက်ပျိုးသောမြေအား လယ်ယာ မြေ ပုံစံ-(၇) လျှောက်ထားရယူနိုင်ပြီး ထိုမှတဆင့် အခြားနည်းသုံးစွဲခွင့် လယ-၃၀ လျှောက်ထားပြီးမှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စက်မှုဂရန်ဆက်လက် လျှောက်ထားရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းကို တိုက်ရိုက်ဂရန် လျှောက်ထားရယူခြင်းမပြုနိုင်သလို ဂရန်လျှောက်ထားခြင်းကို နည်းလမ်းမကျ ခွင့်ပြုခဲ့ပါကလဲ ပြန်လည်သိမ်း ဆည်းသည်အထိ အရေးယူခြင်းခံရနိုင်ပါသည်။

ပုဒ်မ-၂၀ (၃) အရ ခွင့်ပြုလုပ်ငန်းစဉ်အား (၄)နှစ်တာ ကာလကျော်လွန်သည်အထိ အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း မရှိပါက ခွင့်ပြုချက်ရုတ်သိမ်း၍ မြေအား ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင်ခွင့်ပြုချက်အား စည်းကမ်းချိုးဖောက်ထားကြောင်း တွေ့ရပါက အာမခံငွေအား သိမ်းယူသည်အထိ အရေးယူနိုင်ကာ မြေအား မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ ပြန်လည်အပ်နှံပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတ အနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

အိမ်ခြံမြေ ကိစ္စအဝဝနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေအကြံပေးပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုပါက iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ၏ ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်သော 09-268022352 , 09-966901767  သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

ရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများကို သင်စိတ်တိုင်းကျ ရှာဖွေရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

ငှားရန်အိမ်ခြံမြေများကို သင်စိတ်တိုင်းကျ ရှာဖွေရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

iMyanmarHouse.com ၏ ဥပ​ဒေအကြံ​ပေး ပညာရှင်​အဖွဲ့ မှ အထူးရေးသားဖော်ပြသည်။

Credit: iMyanmarHouse.com

 

 

[Zawgyi]

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအေၾကာင္း ဥပေဒဗဟုသုတအေနျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

 

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လယ္ယာေျမ စီမံခန္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးလ်က္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒအရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ဆိုသည္မွာ ယခင္က သီးစားခံယူလုပ္ကိုင္လာခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ထားသည့္ သီးစားခံယူလုပ္ကိုင္သူ မ႐ွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး (သို႔မဟုတ္) ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေျမႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က သီးသန္႔လ်ာထား သတ္မွတ္သည့္ ေျမမ်ားကိုဆိုလိုသည္။ ေျမ႐ိုင္းဆိုသည္မွာ သစ္ပင္၊ ဝါးပင္(သို႔) ျခဳံႏြယ္မ်ား ေပါက္ေရာက္ကာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် အသုံးမျပဳေသးေသာ ေျမသစ္ကို ဆိုလိုပါသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားအား ေျမယာမဲ့သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးကာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဓာတ္သတၱဴ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ျခင္းမ႐ွိပါက စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ထားေပးပါသည္။

နည္းဥပေဒ-၄အရ စက္မႈကုန္ၾကမ္းရာသီသီးႏွံ၊ ႏွစ္႐ွည္ပင္၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ ပုံစံ-၁၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ပုံစံ-၂၊ ဓာတ္သတၱဴလုပ္ငန္းအတြက္ ပုံစံ-၃၊ အစိုးရကခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ ပုံစံ-၄ ျဖင့္ ေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးပါကလဲ နည္းဥပေဒ-၂၀ အရ စက္မႈကုန္ၾကမ္း ရာသီသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ ဆိုပါက ပုံစံ-၁၁၊ ႏွစ္႐ွည္ပင္ ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖစ္ပါက ပုံစံ-၁၂ျဖင့္၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္အသုံးျပဳခြင့္ျပဳေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖစ္ပါက ပုံစံ-၁၃ ျဖင့္၊ ဓာတ္သတၱဴ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖစ္ပါက ပုံစံ-၁၄ ျဖင့္၊ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ညီၫႊတ္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မိန္႔ျဖစ္ပါက ပုံစံ-၁၅ ျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးပါသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား ေျမအသုံးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူအား ေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္း ဆုံးျဖတ္ၿပီး ျငင္းပယ္ျခင္းခံရပါက (ပုံစံ-၁၀)ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ ျဖစ္ကာ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူမွလဲ ဆုံးျဖတ္သည့္ရက္မွ ရက္ေပါင္း (၆၀)အတြင္း ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ အယူခံဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ွိလွ်င္လဲ တစ္ႀကိမ္သက္တမ္းတိုးလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း - ၃၀ ထက္မပိုေစဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ သက္ တမ္းတိုး ထပ္မံေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

လက္႐ွိလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသူ ဟုတ္မဟုတ္စီစစ္ၾကည့္႐ႈၿပီးမွ ပုဒ္မ-(၁၃)အရ အာမခံေပးသြင္းေစျခင္း ေျမခြန္ထမ္းေဆာင္သည့္အခါတြင္လဲ ႏွစ္စဥ္ဘဏၰာေရး ႏွစ္ကုန္ဆုံးသည့္ မတ္လ-၃၁ ရက္အတြင္း ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္မွတဆင့္ အခြန္ေဆာင္ထမ္းေဆာင္ေစပါသည္။

ႏွစ္႐ွည္သီးႏွံ၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္း ရာသီသီးႏွံ၊ စိုက္ပ်ိဳးသူျဖစ္ပါက ဧက ၃၀၀ ႏွင့္ ဧက ၃၀၀၀ ထက္ မပို ေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္ၿပီး ၇၅% လုပ္ငန္းၿပီးစီးပါကလဲ ေနာက္ထပ္ဧက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၃၀၀၀ ျဖင့္ ဧက ၃၀၀၀၀ ထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၃၀၀ ထက္မပိုေစဘဲ စုစုေပါင္း ဧက ၃၀၀၀ ထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေက်းလက္ေဒသ႐ွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ျဖစ္ပါက ဧက ၅၀ ထက္မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလ၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စိုက္ပ်ိဳးေသာေျမအား လယ္ယာ ေျမ ပုံစံ-(၇) ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ အျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္ လယ-၃၀ ေလွ်ာက္ထားၿပီးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စက္မႈဂရန္ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းကို တိုက္႐ိုက္ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားရယူျခင္းမျပဳႏိုင္သလို ဂရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို နည္းလမ္းမက် ခြင့္ျပဳခဲ့ပါကလဲ ျပန္လည္သိမ္း ဆည္းသည္အထိ အေရးယူျခင္းခံရႏိုင္ပါသည္။

ပုဒ္မ-၂၀ (၃) အရ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္အား (၄)ႏွစ္တာ ကာလေက်ာ္လြန္သည္အထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း မ႐ွိပါက ခြင့္ျပဳခ်က္႐ုတ္သိမ္း၍ ေျမအား ျပန္လည္သိမ္းယူႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ခြင့္ျပဳခ်က္အား စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါက အာမခံေငြအား သိမ္းယူသည္အထိ အေရးယူႏိုင္ကာ ေျမအား ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒဗဟုသုတ အေနျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမ ကိစၥအဝဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအႀကံေပးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုပါက iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) ၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ 09-268022352 , 09-966901767  သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

ေရာင္းရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို သင္စိတ္တိုင္းက် ရွာေဖြရန္အတြက္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

ငွားရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို သင္စိတ္တိုင္းက် ရွာေဖြရန္အတြက္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

iMyanmarHouse.com ၏ ဥပ​ေဒအၾကံ​ေပး ပညာ႐ွင္​အဖြဲ႕ မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။

Credit: iMyanmarHouse.com

 

 

 

 

နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေ ဗဟုသုတများ

တရုတ်ပြည်တွင် ရထားပေါ်၌ ‘မာဖီ၏ နိယာမ’ အမည်ရှိ အဆင့်မြင့် စိတ်ပညာစာအုပ်ဖတ်နေသော ၇ နှစ် သားလေးတစ်ဦးကို တွေ့သော ပါမောက္ခကြီးက တက္ကသိုလ်သို့ လာရောက်လည်ပတ်ရန် ဖိတ်ခေါ်မှုအပေါ် တရုတ်လူမှုကွန်ရက်တွင် ဝေဖန်သူများပြား...
တရုတ်ပြည်တွင် ရထားပေါ်၌ ‘မာဖီ၏ နိယာမ’ အမည်ရှိ အဆင့်မြင့် စိတ်ပညာစာအုပ်ဖတ်နေသော ၇ နှစ် သားလေးတစ်ဦးကို တွေ့သော ပါမောက္ခကြီးက တက္ကသိုလ်သို့ လာရောက်လည်ပတ်ရန် ဖိတ်ခေါ်မှုအပေါ် တရုတ်လူမှုကွန်ရက်တွင် ဝေဖန်သူများပြား...
Balcony ကျဉ်းကျဉ်း idea ဆန်းဆန်း
Balcony ကျဉ်းကျဉ်း idea ဆန်းဆန်း
အိမ်ခြံမြေဥပဒေအရေး သိလိုရာမေး အမေးအဖြေကဏ္ဍလေး
အိမ်ခြံမြေဥပဒေအရေး သိလိုရာမေး အမေးအဖြေကဏ္ဍလေး
တရားရုံးတွင် အမှုများအား အာမခံလျှောက်ထားခြင်းအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါသည်။...
တရားရုံးတွင် အမှုများအား အာမခံလျှောက်ထားခြင်းအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါသည်။...
အံ့ဖွယ် အခန်းပေါင်း (၈၀) ကျော်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သစ်ပင်အိမ်
အံ့ဖွယ် အခန်းပေါင်း (၈၀) ကျော်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သစ်ပင်အိမ်
အရွယ်မရောက်သေးသူအတွက် တရားရုံးတွင် အုပ်ထိန်းသူလျှောက်ထားခြင်းအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။...
အရွယ်မရောက်သေးသူအတွက် တရားရုံးတွင် အုပ်ထိန်းသူလျှောက်ထားခြင်းအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။...
တရုတ်ပြည်တွင် ခေါက်ဆွဲဆိုင်ရှင်၏ အတုယူဖွယ် စိတ်ထားကို လေးစားသွားသော လာရောက် စားသုံးသည့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားက ဆိုင်ရှင်၏ အကြံပြုချက်အရ ကျသင့်ငွေထက် ၁၀ ဆ ပေးခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ် တရုတ်ပြည်လူမှုကွန်ရက်တွင် ဂယက်ရိုက်...
တရုတ်ပြည်တွင် ခေါက်ဆွဲဆိုင်ရှင်၏ အတုယူဖွယ် စိတ်ထားကို လေးစားသွားသော လာရောက် စားသုံးသည့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားက ဆိုင်ရှင်၏ အကြံပြုချက်အရ ကျသင့်ငွေထက် ၁၀ ဆ ပေးခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ် တရုတ်ပြည်လူမှုကွန်ရက်တွင် ဂယက်ရိုက်...
ToI Lifestyle Desk သတင်းဌာနမှ ရေးသားဖော်ပြသော အသက် ၃၀ ကျော် အမျိုးသားများအတွက် ရုံးပတီသီးရည် သောက်ခြင်း၏ အကျိုးတရား (၅) ပါး...
ToI Lifestyle Desk သတင်းဌာနမှ ရေးသားဖော်ပြသော အသက် ၃၀ ကျော် အမျိုးသားများအတွက် ရုံးပတီသီးရည် သောက်ခြင်း၏ အကျိုးတရား (၅) ပါး...
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဥပဒေအမေးအဖြေကဏ္ဍ
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဥပဒေအမေးအဖြေကဏ္ဍ
ဆရာရေ မြေတိုင်းတာခြင်းခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာထားသင့်သည့်အချက်အလက်များ ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်။...
ဆရာရေ မြေတိုင်းတာခြင်းခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာထားသင့်သည့်အချက်အလက်များ ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်။...

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ်ခြံမြေ သတင်းနှင့် ဗဟုသုတ

Mark Zuckerberg က အမေရိကန်ရှိ နာမည်ကြီး Tahoe ရေကန်ကြီးဘေးတွင် အဆောက်အအုံ ၇ လုံး ပါဝင်သည့် ခြံဝန်းကြီးတစ်ခု ဆောက်လုပ်ရန်
Mark Zuckerberg က အမေရိကန်ရှိ နာမည်ကြီး Tahoe ရေကန်ကြီးဘေးတွင် အဆောက်အအုံ ၇ လုံး ပါဝင်သည့် ခြံဝန်းကြီးတစ်ခု ဆောက်လုပ်ရန်
Mark Zuckerberg က ရေလွှာလျှောစီးရင်း ဘီယာသောက်ခဲ့သည့် ဗွီဒီယိုထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် Elon Musk က “ကျုပ်ကတော့ အလုပ်လုပ်ရတာကိ
Mark Zuckerberg က ရေလွှာလျှောစီးရင်း ဘီယာသောက်ခဲ့သည့် ဗွီဒီယိုထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် Elon Musk က “ကျုပ်ကတော့ အလုပ်လုပ်ရတာကိ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ သိမ်းမြစ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကျွန်းတစ်ကျွန်း ပေါင် ၇၅၀၀၀ မျှဖြင့် ရောင်းမည်၊ ကိုယ်ပိုင်ကျွန်း တစ်ခု
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ သိမ်းမြစ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကျွန်းတစ်ကျွန်း ပေါင် ၇၅၀၀၀ မျှဖြင့် ရောင်းမည်၊ ကိုယ်ပိုင်ကျွန်း တစ်ခု
အိမ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အပင်များကိုပါ အလေးထား စစ်ဆေးကြည့်ရှုသင့်ကြောင်း အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဂျိုနသန် ရိုလန်ဒီက အကြံ
အိမ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အပင်များကိုပါ အလေးထား စစ်ဆေးကြည့်ရှုသင့်ကြောင်း အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဂျိုနသန် ရိုလန်ဒီက အကြံ
အမေရိကန်ပြည်တွင် အိမ်ထောင်သက် ၁၄ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ လုံးဝ အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘဲ အမြဲဂေါက်ရိုက် နေလေ့ရှိကာ ကွာရ
အမေရိကန်ပြည်တွင် အိမ်ထောင်သက် ၁၄ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ လုံးဝ အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘဲ အမြဲဂေါက်ရိုက် နေလေ့ရှိကာ ကွာရ
တရုတ်ပြည်တွင် သားဖြစ်သူ လူ့ပေါ်ကြော့ မဖြစ်စေလိုသောကြောင့် မိဘများ အလွန်ချမ်းသာကြောင်းကို ဖခင် သူဌေးကြီးက အသိမပေးဘဲ နှစ်ပ
တရုတ်ပြည်တွင် သားဖြစ်သူ လူ့ပေါ်ကြော့ မဖြစ်စေလိုသောကြောင့် မိဘများ အလွန်ချမ်းသာကြောင်းကို ဖခင် သူဌေးကြီးက အသိမပေးဘဲ နှစ်ပ
ဘောလိဝုဒ်ထိပ်သီးကြယ်ပွင့် ကာဂျိုးနှင့် အဂျေးဒေ့ဗ်ဂန်တို့စုံတွဲ၏ ရူပီး ကုဋေ ၆၀ တန်ကြေးရှိ သီဝရှက်တီ စံအိမ်ကြီး
ဘောလိဝုဒ်ထိပ်သီးကြယ်ပွင့် ကာဂျိုးနှင့် အဂျေးဒေ့ဗ်ဂန်တို့စုံတွဲ၏ ရူပီး ကုဋေ ၆၀ တန်ကြေးရှိ သီဝရှက်တီ စံအိမ်ကြီး
အင်္ဂလန်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးက ယူရို ၂၀၂၄ ဘောလုံးပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နေအိမ်အပြင်ဘက် နံရံတစ်ခုလုံးကို အင်္ဂလန်အလံများဖြင့်
အင်္ဂလန်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးက ယူရို ၂၀၂၄ ဘောလုံးပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နေအိမ်အပြင်ဘက် နံရံတစ်ခုလုံးကို အင်္ဂလန်အလံများဖြင့်
အမေရိကန်ပြည်၊ အလက်စကားပြည်နယ်မှ စုံတွဲတစ်တွဲက ကုန်တင်လေယာဉ်ဟောင်းတစ်စင်းကို အိပ်ခန်း ၂ ခန်းပါ အငှားလူနေအိမ်အဖြစ် ပြောင်း
အမေရိကန်ပြည်၊ အလက်စကားပြည်နယ်မှ စုံတွဲတစ်တွဲက ကုန်တင်လေယာဉ်ဟောင်းတစ်စင်းကို အိပ်ခန်း ၂ ခန်းပါ အငှားလူနေအိမ်အဖြစ် ပြောင်း
အိမ်ခြံမြေလောကသားတိုင်းအတွက် သိမှတ်စရာ ဥပဒေအကြောင်းအရာ
အိမ်ခြံမြေလောကသားတိုင်းအတွက် သိမှတ်စရာ ဥပဒေအကြောင်းအရာ
shwe-wutthmone
shwe-moe-kaung

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store
Land Owner Service