သိမှတ်စရာ အိမ်ခြံမြေမှတ်တမ်းမှတ်ရာ

သိမှတ်စရာ အိမ်ခြံမြေမှတ်တမ်းမှတ်ရာ - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
19 May 2024 12:45 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
455 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး

ဗဟုသုတ | Posted by အေးမြတ်သူ

[Unicode]

 

ဘိုးဘွားပိုင်မြေကွက်အားဝယ်ယူလိုပါက သိထားသင့်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအပါအဝင် အခြားသိမှတ်ဖွယ်ရာ အမေးအဖြေများကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်.....

 

မေးခွန်း (၁) - စရန်ချထားမိတဲ့မြေကွက်က ဂရန်ကတုံး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ စာချုပ်ကြီး ချုပ်ခါနီးမှသိလို့ မည်ကဲ့သို့ဆက်လုပ်သင့်ပါသနည်း။

 

အမည်ပေါက်မှာ ပျောက်ဆုံး/ သေဆုံးကာ ဝယ်ယူသူ၊ အမွေဆက်ခံသူများမှ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲခြင်း၊ မှတ်ပုံတင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းမရှိဘဲ မြေကွက်အား အဆင့်ဆင့် လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းသာပြုပါက အဆိုပါ ဂရန်မှာ အရပ်အခေါ် ဂရန်ဂတုံးဖြစ်နေပါသည်။

ဂရန်ဂတုံးဖြစ်နေသည့်အခါ မြေပုံကူးယူခြင်း၊ ဘဏ်တွင် ငွေချေးခြင်း ၊ ခြံစည်းရိုးကာရန်ခြင်း၊ အမွေ ဆက်ခံခွင့်အတွက် တရားဝင် ပေးအပ်ခြင်း၊ တလွယ်တကူ လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်း ပြုနိုင်မည် မဟုတ်တော့ပါ။ ဂရန်ဂတုံး ဖြစ်နေသောမြေမှာ မူလဂရန်ပါအတိုင်း အမည်ပေါက်၊ မြေကွက်အမှတ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်၊ အကျယ်အဝန်း ဟုတ်မဟုတ် ကန့်ကွက်ရန်ရှိမရှိ မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနတွင် စစ်ဆေးခြင်းတော့ ပြုနိုင်ပါသည်။

အမှန်မှာ ဂရန်အမည်ပေါက် သေဆုံးသည်နှင့် မိသားစုဝင်များမှ သေစာရင်း၊ မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ ကြွေးကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်၊ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကျိမ်းကျိန်လွှာအား အသိသက်သေ(၂)ဦး တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ကာ ဂရန်မူရင်းပြသပြီး အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းနှင့် အရောင်းမြေပုံကို ကူးယူရပါမည်။ မြေပုံထွက်ရှိသောအခါ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုကာ ဝယ်ယူသူမှလဲ အရောင်းအ ဝယ်မှတ်ပုံတင် စာချုပ်အား ဆက်လက်ချုပ်ဆိုသွားခြင်း ပြုနိုင်ပါသည်။

ထို့သို့ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်အား ချုပ်ဆိုထားခြင်းမရှိ၊ အဆင့်ဆင့်လွှဲ ပြောင်းမှုပြုကာ အမည်ပေါက်မိသားစုနှင့်လဲ အဆက်အသွယ်မရရှိနိုင်သော မြေကွက်အား တရားရုံးမှတဆင့် ၎င်း အမည်ပေါက်တို့ကို တရားပြိုင်ထားရှိပြီး မှတ်ပုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးလိုမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုရပါမည်။ တရားရုံးမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း သမ္မာန်စာ ချအပ်ပြီးပါက အမှုအား တဖက်သတ် စစ်ဆေးကာ အနိုင်ဒီကရီ ချမှတ်ပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါ တရားရုံး အမိန့်၊ဒီကရီအား စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် ပုဒ်မ-၂၃နှင့် အညီ (၄)လအတွင်း မှတ်ပုံတင်ရှိရပါမည်။ အဆိုပါအမိန့်အရ ဘီလစ်မှ တရားပြိုင်အမည်ပေါက် ကိုယ်စား မြေပုံကူးယူခြင်း ၊ ရာဖြတ်တင်၊ မှတ်ပုံတင် စာချုပ်ချုပ်ချုပ်ကာ ဝယ်ယူသူမှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင် ပါကြောင်း ဖြေဆိုရေးသား ပေးလိုက်ပါသည်။

 

မေးခွန်း (၂) - မြေကွက်အား ရောင်းချခြင်း၊လွှဲပြောင်းခြင်း၊ပေါင်နှံခြင်းများမပြုစေရန် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးတစ်ဦးမှ ကန့်ကွက်စာတင်ပြချင်ရင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရပါသလဲ။

 

မြေကွက်အား ရောင်းချခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်းများ မပြုစေရန် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ၊ အထူး ကိုယ်စားလှယ်စာ၊ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာ ရရှိသူတို့မှ အထောက်အထားများ ပြသပြီး ကန့်ကွက်စာတင် သွင်းနိုင်သလို အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အမည်ပေါက်ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်မှ ကန့်ကွက်စာ တရား ဝင်တင်သွင်း ထားနိုင်ပါသည်။ ကန့်ကွက်တင်သွင်းသူသည် အောက်ပါဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအား ပူးတွဲတင်ပြရန် လို အပ်ပြီး အဆိုပါအချက်အလက်များ မတင်ပြနိုင်ပါက ဌာနမှ ကန့်ကွက်စာအား လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုမည် မဟုတ်ပါ။

- မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား(သို့) ပိုင်ဆိုင်အကျိုးခံစားရရှိလာသည့် အထောက်အထား

- တရားရုံးယာယီ၊ ထာဝရ / ထာတရ တားဝရမ်း၊ တရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်နေရခြင်း၊ အယူခံ ဝင်ရောက်နေရခြင်း ရှိပါက အမှုနံပါတ်၊ အမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အထောက်အထားများ၊

- တရားရုံးမှ အမွေဆက်ခံအမိန့်နှင့် စီမံခန့်ခွဲခွင့်အမိန့် ရရှိထားပါကလဲ အဆိုပါ အထောက်အထားများဖြင့် မြေယာ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ ကန့်ကွက်စာ တင်သွင်းထားနိုင်ပါသည်။

ကန့်ကွက်စာအား ဌာနမှ အောက်ပါအချက်အလက်များအတိုင်း စီစစ်ပြီးမှသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုပါသည်။

မြေကွက်မှာ-မြို့မြေစာရင်း၊ အခွန်ခွဲဝေမှုစည်းကြပ်ပုံစာရင်းတွင် မှတ်သားထားမှု ရှိမရှိ၊ ကန့်ကွက်စာ တင်သည့် မြေကွက်မှာ ပူးတွဲတင်ပြသည့် အထောက်အထားများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းရှိမရှိ၊ မူရင်းစာရွက် စာတမ်းများနှင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးပြီးမှ မိတ္တူအားတင်ပြစေခြင်း၊ ကန်ကွက်သူမှ မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အထောက်ထားများ (သို့) တရားရုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အထောက်အထားများ တင်ပြပါကလဲ မြို့မြေစာရင်းနှင့် အခွန်စည်းကြပ်ပုံ စာရင်းတွင် ကန့်ကွက်ချက်အား မှတ်သားထားနိုင်ခြင်းရှိမရှိ စီစစ်ပါသည်။

ထို့ပြင် ပိုင်ဆိုင်မှုစပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွှားမှုဖြစ်ပေါ်နေသော မြေကွက်ဖြစ်ပါက တရားရုံး အဆုံးအဖြတ် ရယူရန် အချိန်ကာလသတ်မှတ်၍ အကြောင်းကြားစာ ပြန်လည်ပေးပို့စေပါသည်။

တရားရုံးမှ တားဝရမ်းတင်ပြရ မည့် အမှုများတွင် ကန့်ကွက်သူမှ တားဝရမ်း မတင်ပြနိုင်ပါက ဌာနမှ ကန့်ကွက်မှုကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။

အထောက်အထားပြည့်စုံစွာ တင်ပြနိုင်မှသာ ဌာနမှ ကန့်ကွက်လျှောက်ထားမှုအား ယာယီဆိုင်းငံ့ထား ရန် (သို့) ပိတ်သိမ်းထားခြင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကန့်ကွက်စာအား ပြန်လည်ရုတ်သိမ်း မည်ဆိုပါ မူလလျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိ ရှေ့မှောက်လာရောက်ကာ လက်မှတ်ရေးထိုးမှုပြုရပါမည်။ တရားရုံးအမိန့်တင်ပြကာ ကန့်ကွက်ခြင်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် အမှုပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားတင်ပြနိုင်မှသာ ကန့်ကွက်မှုအား ကန့်ကွက်သူမှ ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရေး သားဖြေဆို ပေးလိုက်ပါသည်။

 

မေးခွန်း (၃) - ဘိုးဘွားပိုင်မြေကွက်ကို ဝယ်ယူလိုပါက မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ တောင်းယူရန် လိုအပ်ပါသလဲ။

 

ဘိုးဘွားပိုင်မြေဆိုသည်မှာ ဘိုးဘေးအစဉ်အဆက် အမွေဆက်ခံမှု အဆင့်ဆင့်ဖြင့် နေထိုင်မှုပြုလာကြ သော အောက်မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများ အက်ဥပဒေပုဒ်မ-(၄)၊ ပုဒ်မခွဲ - (၁၀)နှင့်အညီ ဘိုးဘွားပိုင် (မြေပိုင်မြေ) အမျိုးအစားဟု သတ်မှတ်သော မြေကို ဆိုလိုပါသည်။ ဘိုးဘွားပိုင်မြေအား မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုနိုင်ပြီး မြေကွက်ခွဲစိတ်ခြင်းလဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ဘိုးဘွားမြေအား ဝယ်ယူသည့်အခါ မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ပေးကမ်းခြင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ် များ၊ တရားရုံး အမိန့်၊ ဒီဂရီဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လျှင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲလိုပါက လယ်ယာမြေ နှင့်ကင်းလွှတ်ကြောင်း သက်သေခံ ယခင် ၃(က)၊ ယခု ၃(ခ) အထောက်အထားအား တချို့မြေ နေရာများတွင် လိုအပ်ပါသည်။ ဘိုးဘွားပိုင်မြေမှ မူလအမည်ပေါက်အပြင် နောက်ထပ် အမည်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ဦးပိုင်တစ်ခုကို ခွဲစိတ်ခြင်း၊ အမည်ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့လဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ဘိုးဘွားမြေအား ကော်လိတ္တော်အရာရှိမှ စီမံခန့်ခွဲခြင်းမပြုသလို ထပ်မံချထားပေးခြင်း၊ မြို့မြေခွန် စည်းကြပ်ခြင်းလဲ မရှိပါ။ ဝယ်ယူသူမှ အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် မြေကွက် အရောင်းအဝယ်အတိုင်း အတာပေအတိုင်း ခွဲစိတ်မှုပြုကာ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲခြင်းလဲ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မြေကွက် ခွဲစိတ်မှုပြု သည့်အခါ မြေကွက်သို့ ကားအဝင်အထွက် ပြုနိုင်ရန်အတွက် လမ်းရှိရန် လိုအပ်ပြီး လမ်းမရှိပါက မြေတိုင်း၊ မြေပုံတွင် ကိုယ်ပိုင် လမ်း အားလဲ ထည့်သွင်းရေးဆွဲမှုပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ခွဲစိတ်သည့်မြေကွက်မှာလဲ အနည်းဆုံးမျက်နှာစာ ပေ(၂၀)ရှိရမည်ဖြစ်ကာ စုစုပေါင်းစတုရန်းပေ (၁၂၀၀)ရှိရပါမည်။

အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါစာရွက်များဖြင့် ပူးတွဲ လျှောက်ထားမှုပြုရပါမည်။

- လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်၊ မြေပုံ/မြေရာဇဝင်၊

- အမွေဆက်ခံမှုဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ပါက အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ်

- မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်စာတမ်း အဆက်အစပ်များ၊

- တရားရုံးအမိန့်၊ အနိုင် ဒီကရီများဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လျှင် အထောက်အထား တင်ပြရန်

- အမည်ပေါက်သေဆုံးပါက သေစာရင်း၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း၊

- အဆောက်အဦး ဓာတ်ပုံ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက်နှင့် ကန့်ကွက်ရန် ရှိမရှိ သတင်းစာတွင်လဲ ဆက်လက်ကြေငြာခြင်း ပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေဆို ရေးသားပေးလိုက်ပါသည်။

လူကြီးမင်းတို့ဝေဝါးနေတဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို အိမ်ခြံမြေဥပဒေအကြံပေးရှေ့နေများမှ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ည ၇ နာရီတိုင်းမှာ မြန်ဆန်မှန်ကန်တိကျစွာဖြင့် ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်လို့.....မေးမြန်းတိုင်ပင်လိုသမျှ iMyanmarHouse Page Message Box နဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ Link မှာ မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း လက်တို့လိုက်ပါစေ။

မေးခွန်းပေးပို့ရန် Link ➡

 https://www.imyanmarhouse.com/property-questions-answers-ask

 

အိမ်ခြံမြေ ကိစ္စအဝဝနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေအကြံပေးပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုပါက iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ၏ ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်သော 09-268022352 , 09-966901767  သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

ရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများကို သင်စိတ်တိုင်းကျ ရှာဖွေရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

ငှားရန်အိမ်ခြံမြေများကို သင်စိတ်တိုင်းကျ ရှာဖွေရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

iMyanmarHouse.com ၏ ဥပ​ဒေအကြံ​ပေး ပညာရှင်​အဖွဲ့ မှ အထူးရေးသားဖော်ပြသည်။

Credit: iMyanmarHouse.com

 

 

[Zawgyi]

သိမွတ္စရာ အိမ္ျခံေျမမွတ္တမ္းမွတ္ရာ

ဘိုးဘြားပိုင္ေျမကြက္အားဝယ္ယူလိုပါက သိထားသင့္တဲ့စာ႐ြက္စာတမ္းေတြအပါအဝင္ အျခားသိမွတ္ဖြယ္ရာ အေမးအေျဖမ်ားကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္

 

ေမးခြန္း (၁) - စရန္ခ်ထားမိတဲ့ေျမကြက္က ဂရန္ကတုံး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ စာခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ဳပ္ခါနီးမွသိလို႔ မည္ကဲ့သို႔ဆက္လုပ္သင့္ပါသနည္း။

 

အမည္ေပါက္မွာ ေပ်ာက္ဆုံး/ ေသဆုံးကာ ဝယ္ယူသူ၊ အေမြဆက္ခံသူမ်ားမွ အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းမ႐ွိဘဲ ေျမကြက္အား အဆင့္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းသာျပဳပါက အဆိုပါ ဂရန္မွာ အရပ္အေခၚ ဂရန္ဂတုံးျဖစ္ေနပါသည္။

ဂရန္ဂတုံးျဖစ္ေနသည့္အခါ ေျမပုံကူးယူျခင္း၊ ဘဏ္တြင္ ေငြေခ်းျခင္း ၊ ျခံစည္း႐ိုးကာရန္ျခင္း၊ အေမြ ဆက္ခံခြင့္အတြက္ တရားဝင္ ေပးအပ္ျခင္း၊ တလြယ္တကူ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဂရန္ဂတုံး ျဖစ္ေနေသာေျမမွာ မူလဂရန္ပါအတိုင္း အမည္ေပါက္၊ ေျမကြက္အမွတ္၊ ဦးပိုင္အမွတ္၊ အက်ယ္အဝန္း ဟုတ္မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ရန္႐ွိမ႐ွိ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနတြင္ စစ္ေဆးျခင္းေတာ့ ျပဳႏိုင္ပါသည္။

အမွန္မွာ ဂရန္အမည္ေပါက္ ေသဆုံးသည္ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားမွ ေသစာရင္း၊ မွတ္ပုံတင္မူရင္း၊ ေႂကြးကင္း႐ွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊ အေမြဆက္ခံပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း က်ိမ္းက်ိန္လႊာအား အသိသက္ေသ(၂)ဦး တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ကာ ဂရန္မူရင္းျပသၿပီး အေမြဆက္ခံပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေရာင္းေျမပုံကို ကူးယူရပါမည္။ ေျမပုံထြက္႐ွိေသာအခါ အေမြဆက္ခံပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ဝယ္ယူသူမွလဲ အေရာင္းအ ဝယ္မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္အား ဆက္လက္ခ်ဳပ္ဆိုသြားျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ထို႔သို႔ အေမြဆက္ခံပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းမ႐ွိ၊ အဆင့္ဆင့္လႊဲ ေျပာင္းမႈျပဳကာ အမည္ေပါက္မိသားစုႏွင့္လဲ အဆက္အသြယ္မရ႐ွိႏိုင္ေသာ ေျမကြက္အား တရား႐ုံးမွတဆင့္ ၎ အမည္ေပါက္တို႔ကို တရားၿပိဳင္ထား႐ွိၿပီး မွတ္ပုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေပးလိုမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုရပါမည္။ တရား႐ုံးမွ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း သမၼာန္စာ ခ်အပ္ၿပီးပါက အမႈအား တဖက္သတ္ စစ္ေဆးကာ အႏိုင္ဒီကရီ ခ်မွတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ တရား႐ုံး အမိန္႔၊ဒီကရီအား စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္႐ုံးတြင္ ပုဒ္မ-၂၃ႏွင့္ အညီ (၄)လအတြင္း မွတ္ပုံတင္႐ွိရပါမည္။ အဆိုပါအမိန္႔အရ ဘီလစ္မွ တရားၿပိဳင္အမည္ေပါက္ ကိုယ္စား ေျမပုံကူးယူျခင္း ၊ ရာျဖတ္တင္၊ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ကာ ဝယ္ယူသူမွ အမည္ေပါက္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ပါေၾကာင္း ေျဖဆိုေရးသား ေပးလိုက္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း (၂) - ေျမကြက္အား ေရာင္းခ်ျခင္း၊လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ေပါင္ႏွံျခင္းမ်ားမျပဳေစရန္ အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိသူ တစ္ဦးတစ္ဦးမွ ကန္႔ကြက္စာတင္ျပခ်င္ရင္ ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ရပါသလဲ။

ေျမကြက္အား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းမ်ား မျပဳေစရန္ အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိသူ၊ အထူး ကိုယ္စားလွယ္စာ၊ အေထြေထြကိုယ္စားလွယ္စာ ရ႐ွိသူတို႔မွ အေထာက္အထားမ်ား ျပသၿပီး ကန္႔ကြက္စာတင္ သြင္းႏိုင္သလို အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမည္ေပါက္ကာယကံ႐ွင္ ကိုယ္တိုင္မွ ကန္႔ကြက္စာ တရား ဝင္တင္သြင္း ထားႏိုင္ပါသည္။ ကန္႔ကြက္တင္သြင္းသူသည္ ေအာက္ပါေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပူးတြဲတင္ျပရန္ လို အပ္ၿပီး အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ား မတင္ျပႏိုင္ပါက ဌာနမွ ကန္႔ကြက္စာအား လက္ခံေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

- ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား(သို႔) ပိုင္ဆိုင္အက်ိဳးခံစားရ႐ွိလာသည့္ အေထာက္အထား

- တရား႐ုံးယာယီ၊ ထာဝရ / ထာတရ တားဝရမ္း၊ တရား႐ုံးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရျခင္း၊ အယူခံ ဝင္ေရာက္ေနရျခင္း ႐ွိပါက အမႈနံပါတ္၊ အမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား၊

- တရား႐ုံးမွ အေမြဆက္ခံအမိန္႔ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္အမိန္႔ ရ႐ွိထားပါကလဲ အဆိုပါ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနသို႔ ကန္႔ကြက္စာ တင္သြင္းထားႏိုင္ပါသည္။

ကန္႔ကြက္စာအား ဌာနမွ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း စီစစ္ၿပီးမွသာ လက္ခံေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျပဳပါသည္။

ေျမကြက္မွာ-ၿမိဳ႕ေျမစာရင္း၊ အခြန္ခြဲေဝမႈစည္းၾကပ္ပုံစာရင္းတြင္ မွတ္သားထားမႈ ႐ွိမ႐ွိ၊ ကန္႔ကြက္စာ တင္သည့္ ေျမကြက္မွာ ပူးတြဲတင္ျပသည့္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း႐ွိမ႐ွိ၊ မူရင္းစာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီးမွ မိတၱဴအားတင္ျပေစျခင္း၊ ကန္ကြက္သူမွ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေထာက္ထားမ်ား (သို႔) တရား႐ုံးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပပါကလဲ ၿမိဳ႕ေျမစာရင္းႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ပုံ စာရင္းတြင္ ကန္႔ကြက္ခ်က္အား မွတ္သားထားႏိုင္ျခင္း႐ွိမ႐ွိ စီစစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ပိုင္ဆိုင္မႈစပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပႊားမႈျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမကြက္ျဖစ္ပါက တရား႐ုံး အဆုံးအျဖတ္ ရယူရန္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္၍ အေၾကာင္းၾကားစာ ျပန္လည္ေပးပို႔ေစပါသည္။

တရား႐ုံးမွ တားဝရမ္းတင္ျပရ မည့္ အမႈမ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္သူမွ တားဝရမ္း မတင္ျပႏိုင္ပါက ဌာနမွ ကန္႔ကြက္မႈကို လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

အေထာက္အထားျပည့္စုံစြာ တင္ျပႏိုင္မွသာ ဌာနမွ ကန္႔ကြက္ေလွ်ာက္ထားမႈအား ယာယီဆိုင္းငံ့ထား ရန္ (သို႔) ပိတ္သိမ္းထားျခင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကန္႔ကြက္စာအား ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္း မည္ဆိုပါ မူလေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ သက္ဆိုင္ရာ အရာ႐ွိ ေ႐ွ႕ေမွာက္လာေရာက္ကာ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈျပဳရပါမည္။ တရား႐ုံးအမိန္႔တင္ျပကာ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးတြင္ အမႈပိတ္သိမ္းၿပီးေၾကာင္း အေထာက္အထားတင္ျပႏိုင္မွသာ ကန္႔ကြက္မႈအား ကန္႔ကြက္သူမွ ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရး သားေျဖဆို ေပးလိုက္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း (၃) - ဘိုးဘြားပိုင္ေျမကြက္ကို ဝယ္ယူလိုပါက မည္သည့္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းယူရန္ လိုအပ္ပါသလဲ။

ဘိုးဘြားပိုင္ေျမဆိုသည္မွာ ဘိုးေဘးအစဥ္အဆက္ အေမြဆက္ခံမႈ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ေနထိုင္မႈျပဳလာၾက ေသာ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်း႐ြာေျမမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ-(၄)၊ ပုဒ္မခြဲ - (၁၀)ႏွင့္အညီ ဘိုးဘြားပိုင္ (ေျမပိုင္ေျမ) အမ်ိဳးအစားဟု သတ္မွတ္ေသာ ေျမကို ဆိုလိုပါသည္။ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမအား မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳႏိုင္ၿပီး ေျမကြက္ခြဲစိတ္ျခင္းလဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဘိုးဘြားေျမအား ဝယ္ယူသည့္အခါ မွတ္ပုံတင္ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္၊ ေပးကမ္းျခင္း မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ မ်ား၊ တရား႐ုံး အမိန္႔၊ ဒီဂရီျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္လွ်င္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးကာ ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမည္ေပါက္ ေျပာင္းလဲလိုပါက လယ္ယာေျမ ႏွင့္ကင္းလႊတ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ ယခင္ ၃(က)၊ ယခု ၃(ခ) အေထာက္အထားအား တခ်ိဳ႕ေျမ ေနရာမ်ားတြင္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမွ မူလအမည္ေပါက္အျပင္ ေနာက္ထပ္ အမည္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ဦးပိုင္တစ္ခုကို ခြဲစိတ္ျခင္း၊ အမည္ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔လဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဘိုးဘြားေျမအား ေကာ္လိေတၱာ္အရာ႐ွိမွ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမျပဳသလို ထပ္မံခ်ထားေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေျမခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းလဲ မ႐ွိပါ။ ဝယ္ယူသူမွ အေရာင္းအဝယ္ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ေျမကြက္ အေရာင္းအဝယ္အတိုင္း အတာေပအတိုင္း ခြဲစိတ္မႈျပဳကာ အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲျခင္းလဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေျမကြက္ ခြဲစိတ္မႈျပဳ သည့္အခါ ေျမကြက္သို႔ ကားအဝင္အထြက္ ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္း႐ွိရန္ လိုအပ္ၿပီး လမ္းမ႐ွိပါက ေျမတိုင္း၊ ေျမပုံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ လမ္း အားလဲ ထည့္သြင္းေရးဆြဲမႈျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခြဲစိတ္သည့္ေျမကြက္မွာလဲ အနည္းဆုံးမ်က္ႏွာစာ ေပ(၂၀)႐ွိရမည္ျဖစ္ကာ စုစုေပါင္းစတုရန္းေပ (၁၂၀၀)႐ွိရပါမည္။

အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ပါစာ႐ြက္မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲ ေလွ်ာက္ထားမႈျပဳရပါမည္။

- ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္၊ ေျမပုံ/ေျမရာဇဝင္၊

- အေမြဆက္ခံမႈျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ပါက အေမြဆက္ခံပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္

- မွတ္ပုံတင္အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အဆက္အစပ္မ်ား၊

- တရား႐ုံးအမိန္႔၊ အႏိုင္ ဒီကရီမ်ားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္လွ်င္ အေထာက္အထား တင္ျပရန္

- အမည္ေပါက္ေသဆုံးပါက ေသစာရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊

- အေဆာက္အဦး ဓာတ္ပုံ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ကန္႔ကြက္ရန္ ႐ွိမ႐ွိ သတင္းစာ တြင္လဲ ဆက္လက္ေၾကျငာျခင္း ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆို ေရးသားေပးလိုက္ပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမ ကိစၥအဝဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအႀကံေပးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုပါက iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) ၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ 09-268022352 , 09-966901767  သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

ေရာင္းရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို သင္စိတ္တိုင္းက် ရွာေဖြရန္အတြက္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

ငွားရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို သင္စိတ္တိုင္းက် ရွာေဖြရန္အတြက္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

iMyanmarHouse.com ၏ ဥပ​ေဒအၾကံ​ေပး ပညာ႐ွင္​အဖြဲ႕ မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။

Credit: iMyanmarHouse.com

နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေ ဗဟုသုတများ

အိမ်ခြံမြေလောကသားတိုင်းအတွက် သိမှတ်စရာ ဥပဒေအကြောင်းအရာ
အိမ်ခြံမြေလောကသားတိုင်းအတွက် သိမှတ်စရာ ဥပဒေအကြောင်းအရာ
မီးဖိုချောင်ဝင် အိမ်ရှင်မတို့အတွက် Kitchen Heck
မီးဖိုချောင်ဝင် အိမ်ရှင်မတို့အတွက် Kitchen Heck
ဘဏ်တွင် ပေါင်နှံမှုတစ်စုံတစ်ရာ ဆောင်ရွက်၍ ငွေချေးရာတွင် သိရှိထားသင့်သည့်အချက်အလက်များ ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။...
ဘဏ်တွင် ပေါင်နှံမှုတစ်စုံတစ်ရာ ဆောင်ရွက်၍ ငွေချေးရာတွင် သိရှိထားသင့်သည့်အချက်အလက်များ ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။...
ကော်ဇော အရွယ်အစားကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ.....
ကော်ဇော အရွယ်အစားကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ.....
ပဋိညာဉ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် ကတိပြုသူနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များ ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။...
ပဋိညာဉ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် ကတိပြုသူနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များ ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။...
အိမ်ရဲ့ ကြမ်းပြင်နဲ့ နံရံတွေမှာရှိတဲ့ မှိုနဲ့ ရေညှိတွေကို အပြီးသတ်ဖယ်ရှားနည်း
အိမ်ရဲ့ ကြမ်းပြင်နဲ့ နံရံတွေမှာရှိတဲ့ မှိုနဲ့ ရေညှိတွေကို အပြီးသတ်ဖယ်ရှားနည်း
အားဖြည့်အချိုရည်သောက်သုံးသူတို့အား အမေရိကန်ရှိ Mayo Clinic က အရေးတကြီး သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
အားဖြည့်အချိုရည်သောက်သုံးသူတို့အား အမေရိကန်ရှိ Mayo Clinic က အရေးတကြီး သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
ဘာလာလာ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းနေပါ သလား ?
ဘာလာလာ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းနေပါ သလား ?
အခွန်လွတ်သာသနာ့မြေ လျှောက်ထားခြင်းအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အခွန်လွတ်သာသနာ့မြေ လျှောက်ထားခြင်းအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အမှုအမျိုးအစားများထဲမှ ပြင်ဆင်မှုအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အမှုအမျိုးအစားများထဲမှ ပြင်ဆင်မှုအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ်ခြံမြေ သတင်းနှင့် ဗဟုသုတ

Ford ကုမ္ပဏီက ဒက်ထရွိက်ရှိ ဘူတာရုံဟောင်း အဆောက်အအုံကြီးကို ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၅၀၀ အတွက် ရုံးခန်းနေရာအသစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံး
Ford ကုမ္ပဏီက ဒက်ထရွိက်ရှိ ဘူတာရုံဟောင်း အဆောက်အအုံကြီးကို ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၅၀၀ အတွက် ရုံးခန်းနေရာအသစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံး
စင်္ကာပူတွင် ဆိုက်ကားတို့၏ အရုဏ်ဦးနှင့် နေဝင်ချိန်ကာလများ
စင်္ကာပူတွင် ဆိုက်ကားတို့၏ အရုဏ်ဦးနှင့် နေဝင်ချိန်ကာလများ
အဲဗာတန်အသင်းကို ဝယ်ရန် စီစဉ်နေသူ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ မျှဖြင့် ကမ္ဘာကျော် Dell ကုမ္ပဏီကြီးကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သူ၊ ကမ္ဘာ့ ဒသမမြော
အဲဗာတန်အသင်းကို ဝယ်ရန် စီစဉ်နေသူ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ မျှဖြင့် ကမ္ဘာကျော် Dell ကုမ္ပဏီကြီးကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သူ၊ ကမ္ဘာ့ ဒသမမြော
ကုန်သည်များ မှာယူထားသော ပမာဏထက် အာလူးပေါင်ချိန် (၁၂) သန်းခန့် ပိုလျှံနေသောကြောင့် စိုက်ခင်းရှင် လယ်သမားကြီးက အာလူးများအာ
ကုန်သည်များ မှာယူထားသော ပမာဏထက် အာလူးပေါင်ချိန် (၁၂) သန်းခန့် ပိုလျှံနေသောကြောင့် စိုက်ခင်းရှင် လယ်သမားကြီးက အာလူးများအာ
အမေရိကန်ပြည် မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှ ကောလိပ်တစ်ခု၏ ဘွဲ့နှင်းသဘင်တွင် ဘွဲ့ရကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၁၁၀၀ ကျော်အား ဘီလျံနာသူဌေးက
အမေရိကန်ပြည် မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှ ကောလိပ်တစ်ခု၏ ဘွဲ့နှင်းသဘင်တွင် ဘွဲ့ရကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၁၁၀၀ ကျော်အား ဘီလျံနာသူဌေးက
မှတ်သားဖွယ် အိမ်ခြံမြေဥပဒေရေးရာ အဖြာဖြာ
မှတ်သားဖွယ် အိမ်ခြံမြေဥပဒေရေးရာ အဖြာဖြာ
အပတ်စဉ်အိမ်ခြံမြေဥပဒေအရေး ဆွေးနွေးအဖြေရှာ.......
အပတ်စဉ်အိမ်ခြံမြေဥပဒေအရေး ဆွေးနွေးအဖြေရှာ.......
ဆော်ဒီလုပ်ငန်းရှင်သူဌေးကြီးက နယူးယောက်မြို့ရှိ ဒေါ်လာ ၁၆၉ သန်းတန် Penthouse ခန်းကို သန်း ၁၀၀ ကျော် ဈေးလျှော့ကာ ဒေါ်လာ ၆၄
ဆော်ဒီလုပ်ငန်းရှင်သူဌေးကြီးက နယူးယောက်မြို့ရှိ ဒေါ်လာ ၁၆၉ သန်းတန် Penthouse ခန်းကို သန်း ၁၀၀ ကျော် ဈေးလျှော့ကာ ဒေါ်လာ ၆၄
အမေရိကန်ပြည်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် (၁၀) လမ်းသွား အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်၌ တောရိုင်း တိရ စ္ဆာန်များ ကားလမ်းကူးရန်အတွက
အမေရိကန်ပြည်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် (၁၀) လမ်းသွား အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်၌ တောရိုင်း တိရ စ္ဆာန်များ ကားလမ်းကူးရန်အတွက
(၃)ထပ်နှင့်အောက် အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်တင်ပါက သိရှိလိုက်နာရမည့် အချက်များ
(၃)ထပ်နှင့်အောက် အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်တင်ပါက သိရှိလိုက်နာရမည့် အချက်များ
land-plots
shwe-moe-kaung

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store
Land Owner Service