အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

KTN Group အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုသိန္းႏိုင္နွင့္ အင္တာဗ်ဴး


KTN Group အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းသည္ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ KTN Group အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း စတင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။KTN Group အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ အေနျဖင့္၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း...

ေမဖူးေဇာ္ Construction မွ Managing Director ဦးေဇာ္မင္းလတ္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ေမဖူးေဇာ္ Construction ကို 2007 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ ၿပီးျပန္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ မိမိ ႏိုင္ငံ၌ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ လိုေသာေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ မွ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကို အသံုးခ်ကာ ေမဖူးေဇာ္ Construction ကို...

အာရွေဆာက္လုပ္ေရး မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အာရွေဆာက္လုပ္ေရးကို 2014 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ကတစ္ေၾကာင္း ၊ စားေရးထက္ ေနေရးက ပိုအေရးၾကီးလာသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္...

Moon Sun Construction မွ တာဝန္ရွိသူ Assistant Marketing Manager ကိုေက်ာ္ေဇယ် ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Moon Sun Construction သည္ ကုမၸဏီသက္တမ္းအားျဖင့္ သံုးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ကာစတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္...

Mawrawady Condominium မွ တာဝန္ရွိသူ Director ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထက္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


Mawrawady Condominium ကို Advance Unity Development မွ တာဝန္ယူထားျပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Mawrawady Condominium ကိုရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၈မိုင္ခြဲတြင္ တည္ထားျပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ Mawrawady Condo ကို စုစုေပါင္း...

ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MCEA) ၏ ႏွစ္ပတ္လည္...


ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MCEA) ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ အခမ္းအနားကို 2016 ခုႏွစ၊္ ေမလ 5 ရက္ (26.5.2016 - ၾကာသာပေတး ) ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းမရွိ MCC ခန္းမတြင္ အသင္းသားစံုညီစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ...

RGD Construction Co.,Ltd မွ Managing Director ကိုလြင္ေအာင္ဦး ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


RGD Construction ကို ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ျမိဳ႕ထဲ လမ္း၄၀၊ ေက်ာက္တံတား၊ ပုဇြန္ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ခန္းတြဲ ၆ထပ္တိုက္၊ ၈ထပ္တိုက္မ်ား အဓိကထား ေဆာက္လုပ္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ Mini Condo မ်ားကိုလဲျမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ ေဆာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း...

ေရႊဇမၺဴဒိပ္ ေဆာက္လုပ္ေရး မွ Managing Director ဦးသန္းႏိုင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၂)


Shwe Zabu Riverview Condo ကို 2012 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ Shwe Zabu Riverview Condo ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ Condominium မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ Shwe Zabu Riverview Condo ကို စကၤာပူႏိုင္ငံမွ Architect ျဖင့္ေရးဆြဲထားေၾကာင္း လည္း သိရွိရပါသည္။ Shwe Zabu Riverview Condo...

ေရႊဇမၺဴဒိပ္ ေဆာက္လုပ္ေရး မွ Managing Director ဦးသန္းႏိုင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁)


ေရႊဇမၺဴဒိပ္ ေဆာက္လုပ္ေရး အေနျဖင့္ အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္အမ်ားဆံုး ေဆာက္လုပ္ျဖစ္၍၊ ယခုလက္ရွိတြင္ အလံုၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္း၌ Shwe Zabu Riverview Complex ကို ေဆာက္လုပ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ၾကိဳပိြဳင့္ေရာင္းခ်မႈတြင္ ေရႊဇမၺဴဒိပ္ ေဆာက္လုပ္ေရး အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး Basement ႏွင့္ Foundation...

သီရိသဇင္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တာဝန္ရွိသူ ကိုမိုးထြန္းေက်ာ္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


သီရိသဇင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿခင္းျဖစ္ျပီး သက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ကိုမိုးထြန္းေက်ာ္၏ ဖခင္ျဖစ္သူမွာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ေလာက္ကစ၍ အေဆာက္အအံုေလာကသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း...