အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

iMyanmarHouse.com မွ Managing Director ဦးေနမင္းသူ နွင့္ Mandalay FM အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၂)


လက္ရွိအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ အေျခအေနတြင္ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုမ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလာသည့္ အေပၚတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာမႈ ရွိမရွိႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ Developer ၏အေျခအေနကို ခိုင္မာမႈရွိမရွိ အရင္ဆံုး စစ္ေဆးေလ့လာသင့္ျပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ...

iMyanmarHouse.com မွ Managing Director ဦးေနမင္းသူ နွင့္ Mandalay FM အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁)


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္ အေျခအေနနဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ားကို iMyanmarHouse.com ၏ Managing Director ဦးေနမင္းသူ ႏွင့္ Mandalay FM တို႔မွ စကားဝိုင္းေလး တစ္ခုအျဖစ္ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ လက္ရွိ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္ အေနအထားမွာ ရန္ကုန္၊...

မိုးတိမ္ႏြယ္ အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိိဳးေဆာင္ မွ မန္ေနဂ်ာ ကိုထြန္းထြန္းဦး နွင့္ အင္တာဗ်ဴး


မိုးတိမ္ႏြယ္ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ ကို ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ လဆန္းပိုင္း၌ စတင္တည္ေထာင္ခ႕ဲ ပါသည္။ စတင္တည္ေထာင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတို႔ိ၌လည္း ေဆာက္လုပ္ေရး နွင့္ ပတ္သတ္ ျပီး ေဆာက္ေန သည့္ minicodo မ်ားရွိပါသည္။ မိမိတို႕ေဆာက္လုပ္ေသာအခန္းမ်ားအား...

Diamond Inya Palace Condominium မွ Senior Sales & Marketing Executive ကိုတင္ထြန္းဦး ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Diamond Inya Palace Condominium ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ျပီး ေျမဧက၂ဧက ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Project တစ္ခုလံုး၏ Developer အေနျဖင့္ Mandalay Golden Wing Co.,Ltd မွတာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Diamond Inya Palace Condominium တြင္ Facillities Floor အေနျဖင့္ ၃လႊာကိုထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ေပးထားျပီး Facillities...

Fuji Real Estate မွ General Manager U Aung Myo Tun နွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Fuji Real Estate ကို ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ Fuji Real Estate အေနၿဖင့္ စတင္လုပ္ကိုင္ခ်ိန္မွစတင္ကာ ယခုခ်ိန္ထိ သံလ်င္ ေက်ာက္တန္းဘက္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္းတြင္ Downtown Area မ်ားျဖစ္ေသာ ဗဟန္း နွင့္ လွဳိင္ ျမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။...

Golden City Condominium Project မွ Marketing Director ကိုေက်ာ္စည္သူ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Golden City Project ကို ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားျပီး ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ကို ေရြးခ်ယ္ တည္ေဆာက္ရျခင္းမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ ဖြံ႔ျဖိဳးလွ်က္ရွိေသာ ေနရာေဒသ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ တည္ေဆာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ Golden City Project ကို...

KTN Group အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုသိန္းႏိုင္နွင့္ အင္တာဗ်ဴး


KTN Group အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းသည္ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ KTN Group အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း စတင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။KTN Group အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ အေနျဖင့္၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း...

ေမဖူးေဇာ္ Construction မွ Managing Director ဦးေဇာ္မင္းလတ္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ေမဖူးေဇာ္ Construction ကို 2007 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ ၿပီးျပန္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ မိမိ ႏိုင္ငံ၌ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ လိုေသာေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ မွ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကို အသံုးခ်ကာ ေမဖူးေဇာ္ Construction ကို...

အာရွေဆာက္လုပ္ေရး မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အာရွေဆာက္လုပ္ေရးကို 2014 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ကတစ္ေၾကာင္း ၊ စားေရးထက္ ေနေရးက ပိုအေရးၾကီးလာသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္...

Moon Sun Construction မွ တာဝန္ရွိသူ Assistant Marketing Manager ကိုေက်ာ္ေဇယ် ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


Moon Sun Construction သည္ ကုမၸဏီသက္တမ္းအားျဖင့္ သံုးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ကာစတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္...