720 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

အိမ္တစ္အိမ္ အလွဆင္ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ အိမ္အလွဆင္ ပစၥည္းေလးေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းကေလးေတြ မ်ားစြာရွိေနပါ တယ္။

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

မိမိရဲ႕စိတ္ႀကိဳက္ပံုေဖာ္မႈ ဒီဇုိင္းေလးေတြနဲ႔ အိမ္တြင္းအလွ ဆင္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေလးေတြကလည္း ေစ်းကြက္ထဲမွာ အမ်ိဳးအစားအစံုအလင္နဲ႔ ဝယ္ယူျပင္ဆင္လုိ႔ရႏုိင္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

ဒီလုိ အိမ္တြင္းအလွဆင္ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြအျပင္ကုိ မီးအ လင္းေရာင္ေလးေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ျခင္းကလည္း သင့္အိမ္ေလးကုိ ထူးထူးျခားျခားနဲ႔စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး လွပတဲ့အျပင္အဆင္ေလးေတြ ျဖစ္လာ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ မီးအလင္းေရာင္ေလးေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကေလးေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

၁။ မီးအလင္းေရာင္ေလးေတြနဲ႔ အဓိကျပင္ဆင္မယ့္ ေနရာေလးေတြ ကေတာ့ အိမ္ရဲ႕နံရံမွာကပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ထားတဲ့ စင္ကေလးေတြ၊ တန္းကေလးေတြမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

သာမန္အတုိင္း ျပင္ဆင္ထားတဲ့ စင္ကေလးေတြထက္စာရင္ အလင္းေရာင္၊ မီးအလင္းေလးေတြ ထည့္သြင္းထားတဲ့ အျပင္အဆင္ေလးေတြက ပုိၿပီးေတာ့ ထူးျခားၿပီး စြဲေဆာင္မႈရွိေနပါတယ္။

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

၂။ အိမ္ခန္းရဲ႕နံရံေလးေတြ၊ အိပ္ခန္းနံရံ၊ နားေနခန္း၊ထမင္းစားခန္း အစရွိသျဖင့္ မိမိစိိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ထားတဲ့အခန္းေတြရဲ႕ နံရံေလး ေတြမွာစြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ မီးအလင္းလွလွကေလးေတြ ျပင္ဆင္လုိ႔ရ ႏုိင္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

အခန္းေတြရဲ႕အေရာင္နဲ႔ အျပင္အဆင္အလုိက္ကုိ လုိက္ဖက္တဲ့ အလင္းေရာင္ရွိတဲ့ မီးအလင္းတုိင္ကေလးေတြ၊ မီးေခ်ာင္း၊ မီးလံုးကေလးေတြကုိ စင္ေလးေတြမွာ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ အိမ္အလွျပင္ဆင္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

၃။ အိမ္နံရံမွာ ကပ္ရုိက္ထားတဲ့ စင္ကေလးေတြ၊ အကြက္ရုိက္ထား တဲ့ ေထာင့္ကြက္စင္ကေလးေတြ၊ အလွဆင္ပစၥည္းေလးေတြထည့္ ၿပီး အလွဆင္ထားတဲ့ တန္းကေလးေတြရဲ႕ ေနာက္ဘက္ကေလးေတြ ကေန မသိမသာေလးနဲ႔ မီးအလင္းေလးေတြ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ ေပးရပါမယ္။

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

မီးပြင့္ေလးေတြ၊ မီးေခ်ာင္းငယ္ေလးေတြကုိ နံရံမွာကပ္ထားတာျဖစ္ျဖစ္၊ ထိုးေဖာက္ၿပီးေတာ့ မီးသြယ္တန္းတာမ်ိဳးျဖစ္ ျဖစ္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

၄။ မီးဖုိေခ်ာင္ခန္းက ေကာင္တာေတြ၊ မီးဖုိေခ်ာင္ပစၥည္းတင္ တန္းကေလးေတြ၊ ေဘစင္၊ ေရခ်ိဳးဇလံု၊ စင္တန္းကေလးေတြ မွာလည္း ဒီလုိမီးပြင့္၊ မီးလံုးေလးေတြ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါေသးတယ္။

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

နံရံေလးမွာ ကပ္ထားတဲ့ စာအုပ္စင္ကေလးနဲ႔ အလွဆင္ပစၥည္းလွ လွကေလးေတြ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ စင္ေတြမွာလည္း မီးတစ္လံုးခ်င္းစီ ျဖစ္ေစ၊ မီးအတန္းလိုက္ျဖစ္ေစ၊ မီးအပြင့္ေလးေတြျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္ ႏုိင္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

မ်ားေသာအားျဖင့္ ေန႔ဘက္နဲ႔ ညဘက္ေတြ အခ်ိန္ ႏွစ္ခုလံုးမွာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အလင္းေရာင္ေဖ်ာ့တဲ့အျဖဴဘက္ကုိသြားတဲ့အေရာင္ေလးေတြေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳတာက ပုိၿပီးေတာ့ ၾကည့္ေကာင္းၿပီးေတာ့ လွပပါတယ္။

အိမ္တြင္းနံရံေပၚက စင္တန္းကေလးေတြမွာ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီးလွပတဲ့ မီးအလင္းေလးေတြ တပ္ဆင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္….

Credit: iMyanmarHouse.com
(iMyanmarHouse.com Team မွ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။)

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)