ေရႊဥေဒါင္းမင္း အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္
(Golden Peacock Real Estate Agency)

'' ေရႊဥေဒါင္းမင္း အိမ္ျခံေျမႏွင္႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ၀န္ေဆာင္မႈ ''
လံုးခ်င္းတိုက္မ်ား ၊ ေျမကြက္မ်ား ၊စက္မႈဇုန္မ်ား ၊ကြန္ဒိုမီနီယံမ်ား ၊ တိုက္ခန္းမ်ား ၊ ဂိုေဒါင္မ်ား ၊ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား ေရာင္း/၀ယ္/ငွား ျခင္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္ ။
'' ေရႊဥေဒါင္းမင္း ျမန္မာျပည္အႏွံ ဘုရားဖူးႏွင္႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ''
ခရီးစဥ္မ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင္႔ package အလိုက္စီစဥ္ေပးျခင္း ၊ ကားစီးလံုးငွားျခင္းမာ်းကို၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္ ။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/golden-peacock-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

183

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

182

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

365