စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည္႕ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီး

To Read in English, Click Here


Singapore's Biggest Property Expo by iMyanmarHouse.com
Singapore's Biggest Property Expo by iMyanmarHouse.com

လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။


ျပပြဲအေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ : Peninsula Excelsior Hotel(Orchid Room - Level L) Singapore
က်င္းပမည့္ရက္ : 24th & 25th February 2018 (Saturday and Sunday)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ : မနက္ (၉) နာရီမွ ည (၉) နာရီအထိ

စာရင္းေပးသြင္းရန္

To Read in English, Click Here

လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။


ျပပြဲအေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ : Peninsula Excelsior Hotel(Orchid Room - Level L) Singapore
က်င္းပမည့္ရက္ : 24th & 25th February 2018 (Saturday and Sunday)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ : မနက္ (၉) နာရီမွ ည (၉) နာရီအထိ

စာရင္းေပးသြင္းရန္

ပါဝင္ျပသမည့္ ကုမၸဏီမ်ား

Singapore's Biggest Property Expo by iMyanmarHouse.com

ပါဝင္ျပသမည္႕ ပေရာ့ဂ်က္မ်ား

KABAR AYE EXECUTIVE RESIDENCE
http://www.imyanmarhouse.com/ker-promotion

လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ျပပြဲအေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ : Peninsula Excelsior Hotel(Orchid Room - Level L) Singapore
က်င္းပမည့္ရက္ : 24th & 25th February 2018 (Saturday and Sunday)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ : မနက္ (၉) နာရီမွ ည (၉) နာရီအထိ

စာရင္းေပးသြင္းရန္

ပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာျပ ေျမပံု